Spring til indhold

Rwanda

Myndighederne i Rwanda har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres indrejse i landet

Det er dit eget ansvar at overholde ind- og udrejsereglerne. Du kan eventuelt kontakte Rwandas ambassade for at få bekræftet nedenstående

  • Visumpligt. Visum til maksimalt 30 dage kan fås ved ankomst. Du kan søge om en forlængelse af opholdet, mens du er i landet. Se mere hos Rwanda Directorate General of immigration and Emigration
  • Passet skal være gyldigt i mindst 6 måneder ud over indrejsedatoen.
  • Forlængede danske pas anerkendes til ind- og udrejse.
  • Danske provisoriske pas samt EU-nød pas anerkendes kun til hjemrejse til Danmark eller i transit på vej til DK. Hvis du rejser på nødpas, fordi det regulære pas er blevet stjålet eller på anden vis mistet, er det vigtigt, at du har en politirapport, der dokumenter dette, da denne rapport skal vises ved udrejse.
  • Kommer du fra et land uden gul feber, er der ikke krav om gul feber-vaccination, men det tilrådes at medbringe et gyldigt gul feber-vaccinationskort. En opdateret oversigt over eventuelt andre periodiske krav om vaccinationer findes her: https://www.migration.gov.rw/index.php?id=13

Personer med dansk flygtninge- eller fremmed pas skal kontakte Rwandas ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for deres indrejse.

Udenrigsministeriet bestræber sig på, at oplysningerne på hjemmesiden er opdaterede, korrekte og dækkende. Udenrigsministeriet kan imidlertid ikke drages til ansvar for eventuelle problemer opstået i forbindelse med ind- og udrejse uanset oplysningerne på hjemmesiden.

Det er dit eget ansvar at sikre, at du overholder et andet lands ind- og udrejseregler. Det er de enkelte landes myndigheder, som fastlægger ind- og udrejsereglerne og det er dem, der kan afgøre, om du opfylder kravene. Derfor anbefales det, at du kontakter det pågældende lands myndigheder forud for din rejse for bl.a. at sikre, at dit pas er gyldigt, og at du opfylder evt. visumkrav. Sådanne oplysninger kan du bl.a. få fra en ambassade eller konsulat for det land, du skal rejse til.

Opdateret 04-06-2018

 

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

 

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas, eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du spørge myndighederne i landet du vil besøge, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig. Du kan også spørge på landets ambassade i Danmark eller i et nærliggende land.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter immigrationsmyndighederne i landet eller landets ambassade, inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler.

 

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende, og vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.