Spring til indhold

USA

Vi anbefaler, at du kontakter myndighederne i USA og spørger, hvad de aktuelle regler er for ind- og udrejse. Det er dit ansvar at overholde reglerne.

Myndighederne i USA har oplyst, at følgende regler gælder for danskeres ind- og udrejse:

 • Visumfrit ophold i maksimalt 90 dage, men du skal søge ESTA.
 • Pas skal være gyldigt under opholdet.
 • Rejser du på krydstogt, skal du være opmærksom på, at visse rederier kræver, at passet er gyldigt i op til 6 måneder ud over rejsens varighed.
 • Forlængede danske pas anerkendes kun med visum; du kan ikke søge ESTA med et forlænget pas.
 • Provisoriske danske pas (nødpas) anerkendes kun til udrejse af USA.
 • Du skal kunne vise en gyldig returbillet eller en billet til videre rejse til et land uden for Nordamerika og Caribien.
 • Hvis et barn (under 18 år) rejser alene, med kun én forælder eller med en person, der ikke er forælder eller værge, gælder særlige regler.
 • Rejser du på dansk flygtninge- og fremmedpas skal du søge visum.

ESTA

 • Du skal søge ESTA i stedet for visum. Søg i god tid, helst mindst 72 timer før rejsen.
 • Svaret på din ansøgning om ESTA (din ESTA-status) kan du se on-line, samme sted som du søger.
 • ESTA er en forhåndsgodkendelse, der giver dig lov til at gå om bord på et fly eller skib med USA som destination. En godkendelse gælder normalt i to år og til flere indrejser.

Søg visum, hvis:

 • Din ansøgning om ESTA er blevet afvist.
 • Du tidligere er blevet i USA længere end tilladt, tidligere er blevet nægtet visum, tidligere er straffet eller lider af visse sygdomme.
 • Du har været i Iran, Irak, Sudan, Syrien, Libyen, Somalia og Yemen efter 1. marts 2011. Du kan evt. nøjes med ESTA, hvis du har rejst i tjenstligt, forretningsmæssigt eller journalistisk øjemed. Det gælder fx, hvis du har været udsendt med det danske militær. Du anbefales, at bringe dokumentation med til USA for formålet med rejsen til disse lande.

Mere information, spørgsmål og svar

Den amerikanske ambassade har ikke mulighed for at svare på konkrete spørgsmål vedrørende ESTA og visum.

---

Har du dansk flygtninge- eller fremmedpas, skal du kontakte [Landet]s ambassade for at få oplyst, hvilke regler der gælder for dig.

I Udenrigsministeriet tilstræber vi, at oplysningerne her på siden er korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar, hvis du får problemer i forbindelse med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er myndighederne i de enkelte lande, der fastlægger reglerne for ind- og udrejse og afgør, om du opfylder reglerne. Vi anbefaler, at du kontakter landets ambassade eller konsulat eller immigrationsmyndighederne i landet og undersøger de aktuelle regler, inden du rejser.

Redigeret: 4. oktober 2018

Oplysningerne her på siden gælder for danske statsborgere, der rejser på et dansk nationalitetspas, og for rejser, hvor turisme er det primære formål.

 

Rejser du med et flygtninge- eller fremmedpas, eller er du statsborger i et andet land end Danmark, skal du spørge myndighederne i landet du vil besøge, hvilke pas- og visumregler, der gælder for dig. Du kan også spørge på landets ambassade i Danmark eller i et nærliggende land.

 

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne, og afgør om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du kontakter immigrationsmyndighederne i landet eller landets ambassade, inden du rejser, og undersøger de aktuelle regler.

 

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende, og vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på vores hjemmeside.

Udenlandske pas- og visumregler

Reglerne i oversigten gælder kun for danske statsborgere.