Spring til indhold

Rejseråd i en tid med COVID-19

Hvis du rejser til lande, hvor rejsevejledningen er gul, bør du være ekstra forsigtig for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus/COVID-19.

Du udviser ekstra forsigtighed ved bl.a. at følge nedenstående rejseråd.

Hvis rejsevejledningen for dit rejseland ændres fra gul til orange, imens du holder ferie i landet, kan du blive, indtil din ferie er slut. Du bør dog være særligt opmærksom på at følge nedenstående rejseråd, og du opfordres til at lade dig teste for COVID-19 efter hjemkomst.

Hvis du holder ferie i en region, hvor smittetallet stiger til 50 eller flere nye smittede per 100.000 indbyggere per uge, opfordres du også til at lade dig teste efter hjemkomst. Du kan holde dig orienteret om regionale smittetal hos Statens Serum Institut, som vil opdatere regionale smittetal for de fleste EU- og Schengenlande samt UK ugentligt.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Før rejsen

Restriktioner

Der er fortsat restriktioner for at begrænse smitten med coronavirus/COVID-19 i de fleste lande. Det kan være meget omfattende restriktioner som fx karantæneregler og COVID-19 tests eller mindre omfattende restriktioner som fx forsamlingsforbud eller regler om at bære mundbind i det offentlige rum. 

Du bør derfor orientere dig om lokale restriktioner forud for din rejse. Hvis din rejse går gennem andre lande, bør du også orientere dig om lokale restriktioner i disse transitlande.

De danske ambassader har de seneste oplysninger om lokale restriktioner. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør løbende holde dig orienteret om udviklingen i dit rejseland via den relevante danske ambassade, de lokale myndigheder og nyhedsmedierne.

Nye restriktioner kan indføres med meget kort varsel, ligesom transportforbindelser kan indstilles med meget kort varsel. Du bør være forberedt på dette, hvis du vælger at rejse til udlandet, da der ikke er nogen, der kan forudsige COVID-19-pandemiens udvikling.   

Rejseforsikring

Før du rejser, bør du sikre dig, at din rejseforsikring dækker dine behov, da en rejseforsikring ikke nødvendigvis dækker alle udgifter i alle situationer.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din forsikringsdækning er tilstrækkelig, bør du kontakte dit forsikringsselskab, før du rejser.

Udenrigsministeriet og de danske ambassader og konsulater kan ikke hjælpe dig med at dække udgifter til fx lægehjælp, hospitalsindlæggelse eller hjemtransport. Det er derfor vigtigt, at dette er dækket af din rejseforsikring.

Læs mere om Rejseforsikringer

Personer i øget risiko

Hvis du er i øget risiko for at blive alvorligt syg, hvis du smittes med coronavirus/COVID-19, bør du tale med din læge, før du planlægger en rejse til udlandet. Det er din læge, der er nærmest til vurdere den risiko, der kan være forbundet med en udlandsrejse for dig.

Læs Sundhedsstyrelsens anbefalinger til personer i øget risiko.

Hvis du vælger at rejse til udlandet, bør du forinden sikre dig, at din forsikringsdækning er tilstrækkelig.

Under rejsen

Generelt

Når du rejser i et andet land end Danmark, er du underlagt lokale love og regler i det land, og du bør altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Nedenstående rejseråd er udarbejdet som supplement til lokale love og regler.

Sundhedsstyrelsens generelle råd er de samme i udlandet som i Danmark:

Sundhedsstyrelsens retningslinjer vedrørende COVID-19

Afstand og god håndhygiejne

Coronavirus/COVID-19 kan smitte på to måder:

  1. Fra person til person via små dråber fra host eller nys, som spreder sig i luften i en afstand af 1-2 meter (dråbesmitte)
  2. Fra person til person via overflader, som man rører ved for derefter at røre sig i næse, øjne eller mund (kontaktsmitte)

Du kan minimere risikoen for dråbesmitte ved at holde fysisk afstand til andre mennesker, og du kan minimere risikoen for kontaktsmitte ved at sikre god håndhygiejne.

Sundhedsstyrelsens generelle råd om god håndhygiejne er særligt vigtige, når du rejser, da mange mennesker ofte rører ved de samme kontaktpunkter som fx dørhåndtag, armlæn, gelændre og elevatorknapper.

Du bør så vidt muligt undgå at røre ved kontaktpunkter, og du bør altid undgå at røre ved dit ansigt, efter du har rørt ved kontaktpunkter, hvis du ikke har vasket dine hænder eller brugt håndsprit.

Du bør derfor medbringe håndsprit, når du rejser. 

Læs mere om god håndhygiejne hos Sundhedsstyrelsen.

Værnemidler

Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind i særlige situationer, hvor du har svært ved at holde afstand til andre mennesker. Det kan fx være i offentlige transportmidler, hvis der er trængsel. Det er vigtigt, at du fortsat overholder de generelle råd om fysisk afstand og god håndhygiejne. Brugen af mundbind skal altid ses som et supplement til disse råd. Det er også vigtigt, at du bruger mundbind korrekt, da det ellers kan gøre mere skade end gavn.

Læs mere om mundbind og korrekt brug af mundbind hos Sundhedsstyrelsen.

Du bør altid bruge mundbind eller andre værnemidler, hvis det er påbudt i det land, hvortil du rejser. Du kan finde oplysninger om reglerne for mundbind og andre værnemidler hos den relevante danske ambassade.

Transport

Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand bør så vidt muligt også efterleves, når du rejser. Du bør derfor vælge de transportmidler, hvor du vurderer, at du har bedst mulighed for at holde afstand til andre mennesker.

Hvis du vælger at rejse med fly, bør du forud for rejsen orientere dig om retningslinjerne i de relevante lufthavne og hos det relevante flyselskab. Du bør altid følge retningslinjerne.

Det Europæiske Flysikkerhedsagentur (EASA) og European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) anbefaler i deres retningslinjer brugen af mundbind under hele flyrejsen, hvilket er blevet implementeret af danske lufthavne og flyselskaber. Lufthavne og flyselskaber kan have indført yderligere regler om værnemidler, ligesom nogle flyselskaber og lufthavne har indført regler om screeninger eller tests. Du bør i samme forbindelse orientere dig om reglerne for at medbringe håndsprit, da flere lufthavne har lempet reglerne i forbindelse med COVID-19-pandemien.

Hvis du vælger at rejse med fx fjerntog eller -bus, bør du på samme måde orientere dig om retningslinjerne forud for rejsen hos det relevante tog- eller busselskab, ligesom du altid bør følge retningslinjerne.

Under flyve-, tog- eller busturen bør du så vidt muligt blive siddende på din plads og så vidt muligt undgå at røre ved kontaktpunkter. Du bør være særligt opmærksom på god håndhygiejne.

Hvis du vælger at rejse med egen bil eller lignende, bør du være særligt opmærksom på at holde afstand til andre mennesker på tankstationer og rastepladser, ligesom du der bør være særligt opmærksom på god håndhygiejne, da der generelt er mange mennesker, der rører ved de samme kontaktpunkter.  

I lokale transportmidler som fx tog, bus og metro står eller sidder mange mennesker ofte tæt sammen. Hvis du er nødt til at anvende disse transportmidler i forbindelse med din rejse, bør du overveje, hvorvidt du kan rejse uden for myldretiden for at have bedre mulighed for at holde afstand.

I disse transportmidler er det ofte nødvendigt at holde fast i håndtag og lignende for at holde balancen, ligesom man ofte anvender stopknapper. Man bør derfor være særligt opmærksom på god håndhygiejne.

Har du mulighed for at cykle eller gå i lokalområdet, og er det i øvrigt sikkert der, hvor du opholder dig, kan det være en måde, hvorpå du undgår tæt kontakt under transporten.

Læs mere hos Transport- og Boligministeriet.

Overnatning

Du bør vælge den overnatningsform, hvor du vurderer, at du har bedst mulighed for at holde afstand til andre mennesker. Derudover bør Sundhedsstyrelsens generelle råd om hyppig og grundig rengøring også efterleves, når du rejser.

Hvis du vælger at bo i sommerhus, ferielejlighed, hotel eller lignende kan du eventuelt supplere den almindelige rengøring med desinfektion af kontaktpunkter som fx håndtag, kontakter, telefon, fjernbetjening, armlæn, bordoverflader, toilet og håndvask.

Hvis du vælger at campere eller lignende, bør du være særligt opmærksom på fællesfaciliteter som fx toilet-, bade- og køkkenfaciliteter, hvor du så vidt muligt bør undgå at røre ved kontaktpunkter. Du bør være særligt opmærksom på god håndhygiejne.

Læs mere om rengøring hos Sundhedsstyrelsen.

Spisesteder

Der er ingen tegn på, at coronavirus/COVID-19 smitter gennem fødevarer, men Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand og god håndhygiejne bør også efterleves, hvis du spiser ude.

Hvis du vælger et spisested med buffet eller lignende, bør du være særligt opmærksom på at holde afstand, da man ofte kommer i tæt kontakt med andre mennesker ved en buffet, ligesom du bør være særligt opmærksom på god håndhygiejne, da man ofte anvender det samme bestik ved en buffet. 

Læs mere hos Fødevarestyrelsen.  

Strande og svømmebade

Der er ingen tegn på, at coronavirus/COVID-19 smitter via badevandet i søer eller hav, ligesom der heller ikke er nogen tegn på, at virusset smitter via badevandet i et svømmebad med klorvand. Klorindholdet i vandet i et svømmebad har en desinficerende effekt på virus.  

Du bør dog være særligt opmærksom på Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand, da mange mennesker ofte stimler sammen på stranden eller i svømmebade. Du bør også være særligt opmærksom på god håndhygiejne, hvis du gør brug af omklædningsrum, toiletter eller lignende med mange kontaktpunkter.  

Læs mere hos Miljøstyrelsen.

Turistattraktioner

Hvis du besøger turistattraktioner og lignende med mange mennesker, bør du være særligt opmærksom på Sundhedsstyrelsens generelle råd om fysisk afstand og god håndhygiejne. Det gælder især i forbindelse kødannelser og lignende.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen.

Sygdom i udlandet

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte dit rejse- og/eller forsikringsselskab. Du bør derfor sikre dig, at du har de rette kontaktoplysninger forud for din rejse.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger. Du kan læse om de lokale myndigheders anvisninger hos den relevante danske ambassade.

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne eller tage andre forholdsregler, bør du følge deres anvisninger. Du bør også samarbejde med de lokale myndigheder om kontaktopsporing, hvis det bliver relevant.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Danskerlisten

Du bør altid tilmelde dig Danskerlisten, hvis du rejser i udlandet. Hvis du står på Danskerlisten, modtager du information direkte fra Udenrigsministeriet, hvis der indføres nye omfattende restriktioner i rejselandet, hvis rejsevejledningen for landet skifter farve, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Du kan tilmelde dig via vores app Rejseklar. Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du registrere dig via vores hjemmeside.

Efter rejsen

Opfordringen til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation

Kommer du hjem fra en rejse til et land eller en region, hvortil Udenrigsministeriet grundet COVID-19 fraråder alle ikke-nødvendige rejser (orange), opfordres du kraftigt til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. Du bør nøje følge Sundhedsstyrelsens generelle råd i forhold til forebyggelse af smittespredning i samfundet.

Hvis du rejser til et land, hvor rejsevejledningen er gul, opfordres du ikke til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst. Det samme gælder, hvis du kommer hjem fra et orange land, som alene er orange pga. indrejserestriktioner og ikke grundet COVID-19.

Hvis du rejser til et land, hvor rejsevejledningen ændres fra gul til orange under dit ophold grundet COVID-19, opfordres du ikke til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage efter hjemkomst, men vi opfordrer til, at du lader dig teste for COVID-19 efter hjemkomst til Danmark. Det gælder også, hvis du opholder dig i en region, hvor smittetallet stiger til 50 eller flere nye smittede pr. 100.000 indbyggere pr. uge. Er du tilmeldt Danskerlisten giver det os mulighed for at kontakte dig eller sende dig vigtige informationer om de lokale smittetal. Du bør løbende holde dig opdateret om udviklingen i smittebilledet, der kan variere betydeligt fra region til region. Statens Serum Institut opdaterer ugentligt smittetal på regionalt niveau for de fleste EU- og Schengenlande samt Storbritannien.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Symptomer eller formodning om smitte

Hvis du efter din hjemkomst oplever symptomer, som kan give mistanke om COVID-19, eller hvis du blot formoder at være smittet, skal du forholde dig ligesom andre, som oplever symptomer. Du skal straks isolere dig fra andre mennesker og kontakte din læge telefonisk.

Læs mere hos Sundhedsstyrelsen.

Hvis du allerede oplever symptomer i lufthavnen, skal du om muligt tage egen bil eller lignende for at undgå offentlig transport fra lufthavnen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind