Spring til indhold

Rejseråd til erhvervsrejser

Mulighed for erhvervsrejser

Senest opdateret den 11. juni 2021 kl. 17.05. 

Erhvervsrejse
Erhvervsrejser anses for at være nødvendige rejser. Erhvervsrejser kan derfor gennemføres til lande, hvortil Udenrigsministeriet ellers fraråder alle ikke-nødvendige rejser. Der er behov for at gennemføre en række erhvervsrejser under COVID-19 af hensyn til opretholdelse af dansk eksport. 

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med COVID-19 i udlandet.

Oversigt for erhvervsrejsende
Læs denne oversigt for gode råd og nyttige links, når en erhvervsrejse til udlandet eller erhvervsbesøg til Danmark planlægges. Klik for at læse oversigten.

Oversigt for erhvervsrejsende til udvalgte danske eksportmarkeder - tjek altid regler via link til relevant dansk ambassades hjemmeside
Adgang for erhvervsrejsende  Lande  Krav 
Adgang for erhvervsrejsende evt. med test eller registrering

Belgien

Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ PCR-test ved indrejse og udfyldelse af Passenger Locator Form. Der findes visse undtagelser fra kravene, afhængigt af transportmiddel og opholdets varighed.

Frankrig Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test samt tro- og loveerklæring ved indrejse. Færdigvaccinerede er undtaget testkravet.
Italien Ved ophold på mindre end 120 timer er der ikke krav om test. Krav om sundhedserklæring samt registrering ved lokale sundhedsmyndigheder.
Spanien
Fremvisning af maks. 48 timer gammel negativ test (kvik- eller PCR-test) ved indrejse og udfyldelse af indrejseformular. Færdigvaccinerede og tidligere smittede er undtaget testkravet.
Sverige  Fri adgang for nordiske rejsende til Sverige uden krav om test.
Tyskland
Meldepligt. Ved udfyldelse af meldepligt kan negativ testresultat, dokumentation for at være færdigvaccineret eller tidligere smittet vedhæftes, hvormed karantænepligten frafalder.
Adgang for erhvervsrejsende, men krav om karantæne/selvisolation

Finland

Finland tillader erhvervsrejser med lufttrafik. For erhvervsrejser over landegrænsen er der særlige undtagelser for indrejserestriktioner, som skal søges af arbejdsgiver. Medbring negativ test maks. 72 timer gammel. Anbefaling om selvisolation med mulighed for afbrud på dag 3 ved negativ test.

Nederlandene Fremvisning af en maks. 72 timer gammel PCR-test. Indrejse med fly også en sundhedserklæring. Opfordring til 10 dages selvisolation med mulighed for afbrud på dag 5 efter negativ test. 
Storbritannien
Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test og udfyldt registrering ved indrejse. I udgangspunktet 10 dages karantæne med krav om PCR-test på dag 2 og dag 8. Muligt at få en PCR-test på dag 5, hvorefter karantænen kan afbrydes ved negativt svar. Dog skal testen på dag 8 fortsat foretages. Bestilling på alle test skal dokumenteres i registeringsformularen ved indrejse. En række specifikke erhvervskategorier er undtaget kravet om karantæne. a)
Begrænset adgang for erhvervsrejsende

Japan

Generelt indrejseforbud med mulighed for at søge om visa til samfundskritiske opgaver. Krav om fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test, udfyldelse af formular og 14 dages karantæne, heraf de første 3 dage på et hotel udpeget af myndighederne samt krav om download af sporingsapp. b)

Norge Generelt indrejseforbud med visse erhvervsmæssige undtagelser. Krav om fremvisning af maks. 24 timer gammel negativ test og registreringsformular ved indrejse. Ligeledes obligatorisk test på grænsen samt 10 dages karantæne med mulighed for afbrydelse på dag 7 efter to negative test. c)
Sydkorea

 

Visum og fremvisning af maks. 72 timer negativ test. Ved ankomst foretages screening (temperaturmåling og spørgeskema) samt krav om download af obligatorisk app, test og 14 dages karantæne med mulighed for dispensation. d) 
Canada
Indrejseforbud for rejsende fra Danmark med undtagelse af erhvervsrejsende, som vurderes af essentiel karakter eller søger dispensation. Krav om indsendelse af rejseplan med daglig indberetning under karantænen samt test på grænsen, hvorefter resultatet afventes på karantænehotel. Derefter karantæne til dag 14 efter ankomst med krav om test på dag 10. e)

Rusland 

Indrejseforbud for rejsende fra Danmark med få undtagelser for udenlandske specialister. Dispensationen opnås via russisk arbejdsgiver. Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test ved indrejse samt 14 dages karantæne. f)
USA 
Indrejseforbud for rejsende fra Danmark. Kun erhvervsrejsende, der rejser til USA for at yde vital støtte eller ledelse ifm. betydelig økonomisk aktivitet i USA, kan søge dispensation. Fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ test samt anbefaling om 7 dages karantæne. g)
Kina
Indrejseforbud med få undtagelser for erhvervsrejser, som vurderes nødvendige af de kinesiske myndigheder. Fremvisning af negativ PCR-test samt negativ antistoftest maks. 48 timer før boarding samt, afhængig af provins, omkring 14 dages statskontrolleret karantæne for egen regning. Særlige krav til tests og registrering inden afrejse. Godkendes af den kinesiske ambassade i Danmark. h)

a) En række tekniske specialister er undtaget, hvis arbejdet har en kritisk karakter. Eksempelvis jobs inden for følgende sektorer: affaldshåndtering, energi infrastruktur, offshore olie og gas.

b) Visum til samfundskritiske opgaver kan eksempelvis være infrastrukturprojekter.
c) Undtagelser for rejsende inden for samfunds- og virksomhedskritiske funktioner samt en snæver, ansøgningsbaseret undtagelsesordning for indrejserestriktioner for personale med ”strengt nødvendige tekniske kompetencer” og ”specialiseret udenlandsk arbejdskraft, der er strengt nødvendigt af hensyn til den fortsatte virksomhedsdrift”.
d) Karantæne kan dispenseres fra ved at sende en ansøgning til handels- og industriministeriet, hvor der fremgår en aftale med en partner i Sydkorea som den inviterende part. Når der afgives en visumansøgning til den sydkoreanske ambassade i København, skal en mødeplan angives.
e) Essentiel karakter dækker over jobkategorier inden for bl.a. følgende sektorer: sundhed, spildevandshåndtering, fødevare produktion, kommunikationsinfrastruktur, IT-infrastruktur, teknikere inden for energi. Ligeledes mulighed for at søge dispensation.
f) Undtagelser for indrejseforbud for udenlandske specialister, der bl.a. skal installere udenlandsk udstyr.
g) Undtagelse gælder også for journalister og akademikere. Dispensation for indrejseforbuddet skal søges på den amerikanske ambassade i Danmark.
h) Erhvervsrejsende inden for nødvendige økonomiske, handelsrelaterede, videnskabelige eller teknologiske aktiviteter kan søge om visum.

Forud for rejsen

Virksomheden bør holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner og være opmærksom på, at de ændrer sig løbende. Find information om indrejserestriktioner og lignende i andre lande hos den relevante danske ambassade.

Forud for rejsen bør det eksempelvis undersøges hos den relevante danske ambassade, hvorvidt landet kræver fremvisning af negativ test eller vaccinedokumentation. I den forbindelse er det danske coronapas et personligt dokument, som rejsende fra Danmark kan medbringe som dokumentation for en negativ COVID-19 test, gennemført vaccination og tidligere smittet med COVID-19 i lande, der kræver fremvisning af negativ test ved indrejse. Coronapasset for COVID-19 testfindes på dansk, engelsk og fransk.

Efter rejsen
Danske statsborgere, som har fast bopæl i Danmark, og udlændinge, som har fast bopæl i eller opholdstilladelse til Danmark, der rejser ind i Danmark efter at have været på en erhvervsrejse i udlandet, eksempelvis for at deltage i forretningsmøder, levere varer, tjenesteydelser osv. kan midlertidigt bryde sin isolation for at møde fysisk på arbejde, hvis det er nødvendigt for at kunne varetage sit arbejde. Du bør i fællesskab med din arbejdsgiver vurdere om fysisk fremmøde er nødvendigt, eller om du kan varetage din arbejdsfunktion hjemmefra.

Undtagelsen gælder ikke, hvis din rejse har ferielignende karakter, herunder hvis rejsen er en kombination af erhvervsrejse og et ferielignende ophold.

Hvis din rejse er foregået til et rødt land, og landet stadig er rødt på det tidspunkt, du rejser ind i Danmark, gælder undtagelsen for isolation ikke. Det betyder, at du ikke kan bryde din isolation midlertidigt for at tage på arbejde, hvis din erhvervsrejse eller tjenesterejse er foregået til et land eller en region, der er rød ved tidspunktet for indrejse til Danmark.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Spørgsmål og yderligere information
Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv i et givent land. 
Kontakt Trade Councils hotline for rådgivning om erhvervsrejser.

Du kan få et samlet overblik over den danske model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande på coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål her.