Spring til indhold

Erhvervsrejser under COVID-19

Mulighed for erhvervsrejser

Senest opdateret den 17. Januar 2022 kl. 13.40. 

Erhvervsrejse
Der gælder ikke særlige regler for erhvervsrejser til udlandet. Erhvervsrejsende opfordres til at orientere sig i Udenrigsministeriets generelle rejsevejledninger, som kan findes her. Erhvervsrejsende bør holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner og være opmærksom på, at de ændrer sig løbende. Find information om indrejserestriktioner og lignende i andre lande hos den relevante danske ambassade.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem på coronasmitte.dk.

Ved besøg af udenlandske forretningsforbindelser til Danmark bør man tage hensyn til eventuelle test- og isolationskrav. En oversigt af dette kan findes her.

Restriktioner på vigtige eksportmarkeder

En række lande opretholder restriktioner ved indrejse, som kan have betydning for erhvervsrejsende fra Danmark. Nedenfor følger en oversigt over regler på de vigtigste danske eksportmarkeder uden for EU.

Lande Krav for færdigvaccinerede eller tidligere smittede
 Krav for ikke-vaccinerede
Canada Intet krav om karantæne efter indrejse. Krav om negativ PCR-test for indrejsende både før afrejse og ved ankomst til Canada. Krav om registrering af ankomst på forhånd og dokumentation for vaccination via appen ArriveCAN.
Indrejseforbud for ikke-vaccinerede. Gælder dog ikke erhvervsrejsende, som vurderes af essentiel karakter eller søger dispensation. Krav om registrering af ankomst på forhånd, fremvisning af maks. 72 timer gammel PCR-test forud for boarding samt indsendelse af rejseplan med daglig indberetning under karantænen. PCR-test ved ankomst, hvorefter resultatet afventes på karantænehotel. Krav om i alt 14 dages karantæne med test på dag 8. a)

Indien

 

Krav om online-erklæring, som skal udfyldes forudgående og medbringes. Derudover skal en maks. 72 timer gammel negativ PCR-test uploades og printes. Ved ankomst skal en PCR-test udføres i lufthavnen, hvorefter der følger 7 dages hotelkarantæne og derefter PCR-test på 8. dagen.

Krav om online-erklæring, som skal udfyldes forudgående og medbringes. Derudover skal en maks. 72 timer gammel negativ PCR-test uploades og printes. Ved ankomst skal en PCR-test udføres i lufthavnen, hvorefter der følger 7 dages hotelkarantæne og derefter PCR-test på 8. dagen.

Japan

 

Indrejseforbud.
For tilladte indrejsende: Krav om fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ PCR-test, udfyldelse af formular og 14 dages karantæne. De første 6 karantænedage skal afholdes i en regeringsudpeget facilitet.
Indrejseforbud. 
For tilladte indrejsende: Krav om fremvisning af maks. 72 timer gammel negativ PCR-test, udfyldelse af formular og 14 dages karantæne. De første 6 karantænedage skal afholdes i en regeringsudpeget facilitet.

Kina

 

Indrejseforbud med få undtagelser for erhvervsrejser, som vurderes nødvendige af de kinesiske myndigheder. Krav om ansøgning af HS/HDC QR-kode fra den kinesiske amabssade. Fremvisning af negativ PCR-test samt negativ antistoftest maks. 48 timer gammel før boarding. Ved positiv antistoftest skal en negativ Sars-Cov-2 Nucleocapsid Protein test fremvises. Afhængig af provins, ca. 14 dages statskontrolleret karantæne for egen regning. Særlige krav til registrering inden afrejse. b)
Indrejseforbud med få undtagelser for erhvervsrejser, som vurderes nødvendige af de kinesiske myndigheder.  Krav om ansøgning af HS/HDC QR-kode fra den kinesiske amabssade.  Fremvisning af negativ PCR-test samt negativ antistoftest maks. 48 timer gammel før boarding samt, afhængig af provins, ca. 14 dages statskontrolleret karantæne for egen regning. Særlige krav til registrering inden afrejse. b)
Norge

Krav om indrejseregistrering samt test ved ankomst antigen).

Krav om at fremvise dokumentation for færdigvaccination eller tidligere smitte inden for de seneste 6 måneder.

Krav om indrejseregistrering, fremvisning af maks 24 timer gammel negativ test (antigen eller PCR) samt test ved ankomst (antigen).

Ved ankomst fra (mørke)rød region/land skal man, udover at præsentere negativ test også testes ved ankomst, i 10 dages karantæne, der kan kortes ved negativ test på 3. dagen.

Rusland

 

Krav om fremvisning af maks. 48 timer gammel PCR-test på engelsk eller russisk. Det er kun tilladt at flyve direkte til Rusland fra Danmark. Krav om fremvisning af maks. 48 timer gammel PCR-test på engelsk eller russisk. Det er kun tilladt at flyve direkte til Rusland fra Danmark.
Storbritannien
Krav om onlineregistrering inden for 48 timer før indrejse.  Der er desuden krav om selvbetalt test inden/på 2. dagen efter ankomst.
Krav om onlineregistrering inden for 48 timer for indrejse. Krav om fremvisning af negativ test maks. 48 timer gammel og test på 8. dagen samt 10 dages karantæne med mulighed for at afbryde karantænen på 5. dagen ved negativ test.
Sydkorea
Krav om fremvisning af maks. 72 timer negativ PCR-test og udfyldelse af indrejseformular. Ved ankomst foretages screening (temperaturmåling og spørgeskema) samt krav om download af obligatorisk app, test og 10 dages karantæne efterfulgt af endnu en test. c)
Krav om fremvisning af maks. 72 timer negativ PCR-test og udfyldelse af indrejseformular. Ved ankomst foretages screening (temperaturmåling og spørgeskema) samt krav om download af obligatorisk app, test og 10 dages karantæne efterfulgt af endnu en test. 
USA 

Krav om fremvisning af dokumentation for færdigvaccination og maks. 24 timers gammel negativ PCR eller antigen-test inden flyafgang. Krav om gyldig ESTA eller visum. Anbefaling om test 3-5 dage efter ankomst.

Der er indrejseforbud for ikke-vaccinerede med enkelte undtagelser. Krav om fremvisning af maks. 24 timer negativ PCR eller antigen-test fra afrejse tidspunkt. Krav om test og efterfølgende isolation. d)

a) Essentiel karakter dækker over jobkategorier inden for bl.a. følgende sektorer: sundhed, spildevandshåndtering, fødevareproduktion, kommunikationsinfrastruktur, IT-infrastruktur, teknikere inden for energi. Ligeledes mulighed for at søge dispensation.
b) Det vurderes af kinesiske myndigheder, om man har nødvendige økonomiske, handelsrelaterede, videnskabelige eller teknologiske aktiviteter.

c) Undtagelser for de 10 dages karantæne: officielle delegationer, folk i topstillinger. 
d) Visse undtagelser for indrejse der tillades for ikke-vaccinerede herunder børn under 18 år, deltagere i kliniske tests, mm. 

Spørgsmål og yderligere information
Udenrigsministeriet har etableret en webbaseret hotline for virksomheder, der har konkrete spørgsmål til f.eks. indrejserestriktioner, karantæne, krav til test mv i et givent land. 
Kontakt Trade Councils hotline for rådgivning om erhvervsrejser.

Du kan få et samlet overblik over den danske model for rejserestriktioner for EU- og Schengenlande samt tredjelande på coronasmitte.dk.

Har du spørgsmål til Udenrigsministeriets rejsevejledninger, kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål her.