Spring til indhold

OBS (24.05.2020 07:18)

AFGHANISTAN: Qatar Airways har åbnet for to nye flyafgange fra Kabul til Doha den 6. juni og 13. juni kl. 15.40 med mulighed for videre rejse til København den efterfølgende dag. Billetter kan købes på https://www.qatarairways.com/getyouhome. Vær opmærksom på at man på Qatars hjemmeside skal bestille hele rejsen til slutdestinationen. Du opfordres til at forsøge at få billet hurtigst muligt. Vi kan ikke garantere, at der er plads på flyet. Du skal selv sørge for transport til lufthavnen i Kabul. Det er de rejsendes eget ansvar at undersøge, om de lever op til de danske indrejseregler. Læs nærmere om de midlertidige restriktioner for indrejse i Danmark her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark. Hvis du har brug for rådgivning, kan du kontakte ambassaden i Kabul på +93 (0) 202 304 544 søndag til torsdag i tidsrummet 09.00-16.00 eller kblamb@um.dk. Du kan også kontakte Udenrigsministeriets borgerservice på tlf. +4533921112 eller bbb@um.dk.

OBS (17.05.2020 11:37)

AFGHANISTAN: Qatar Airways har åbnet for to nye flyafgange fra Kabul til Doha den 23. maj og 30. maj kl. 15.40 med mulighed for videre rejse til København den efterfølgende dag. Billetter kan købes på https://www.qatarairways.com/getyouhome. Du bedes være opmærksom på at man på Qatars hjemmeside skal bestille hele rejsen til slut destinationen. Du opfordres til at forsøge at få billet hurtigst muligt. Vi kan ikke garantere, at der er plads på flyet. Du skal selv sørge for transport til lufthavnen i Kabul samt for videre transport fra Doha. Det er de rejsendes eget ansvar at undersøge, om de lever op til de danske indrejseregler. Læs nærmere om de midlertidige restriktioner for indrejse i Danmark her: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/hvis-du-skal-rejse-ind-i-eller-via-danmark. Hvis du har brug for rådgivning, kan du kontakte ambassaden i Kabul på +93 (0) 202 304 544 søndag til torsdag i tidsrummet 09.00-16.00 eller kblamb@um.dk. Du kan også kontakte Udenrigsministeriets borgerservice på tlf. +4533921112 eller bbb@um.dk.

Rejsevejledning - Afghanistan

Abonnér
Rejsevejledning gældende fra: 21.03.2020

Vi fraråder alle rejser til:

Hele landet

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle rejser til Afghanistan pga. risikoen for terror og kidnapning.

Der er en meget høj sikkerhedsrisiko i landet, som er præget af en række væbnede konflikter. Derudover er der som følge af den seneste tids hændelser i regionen et øget spændingsniveau. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Coronavirus/covid-19

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til hele verden, herunder Afghanistan. Det gør vi, fordi mange lande i øjeblikket indfører omfattende restriktioner med kort varsel for at forebygge smittespredning med coronavirus/COVID-19. Restriktioner omfatter i flere lande ind- og udrejserestriktioner, udgangsforbud o. lign.

Den danske ambassade i Kabul har de seneste oplysninger på sin hjemmeside om myndighedernes restriktioner i Afghanistan og mulighederne for at rejse hjem til Danmark. Flere fly-, færge-, bus-, og togforbindelser bliver aflyst eller indstillet. Det kan gøre det meget svært at komme hjem til Danmark. Ambassadens hjemmeside opdateres løbende.

Alle danskere, der i øjeblikket rejser i udlandet og ønsker at komme hjem, opfordres derfor til at gøre det nu. Du bør undersøge mulighederne for at udrejse i dialog med dit rejse-, fly- og/eller forsikringsselskab.

Denne opfordring gælder ikke for danskere, der er fastboende i udlandet. Har du din hverdag i udlandet, er opfordringen, at du følger anbefalinger og anvisninger fra lokale myndigheder.

Du bør følge de lokale myndigheders anvisninger og løbende holde dig opdateret om udviklingen via ambassadens hjemmeside, de lokale myndigheder og nyhedsmedier.

Danske grænser vil ikke blive lukket for danske statsborgere eller andre personer, der bor i Danmark.

Du bør følge Sundhedsstyrelsens råd. Du kan også læse mere om udviklingen i COVID-19 i udlandet hos Statens Serum Institut.

Du kan læse mere om danske myndigheders tiltag på www.coronasmitte.dk.

Risiko for terror

Både i det centrale Kabul og i resten af Afghanistan er der meget stor risiko for terrorangreb. Angrebene kan have vestlige, lokale og tilfældige civile mål. Det kan fx være mod køretøjer og kolonner i bevægelse, ambassader, hoteller, restauranter, butikker, lufthavne, veje, regeringsbygninger og også Green Zone. Angreb kan udføres uden varsel med fx eksplosiver, raketter og morterer.

Hold dig på lang afstand af større forsamlinger, da også de kan udgøre mål for angreb.

Vesterlændinge kan blive mål for både kidnapning og direkte angreb.

Iflg. FN har terrorangreb, herunder selvmordsangreb, resulteret i mere end 1000 døde og 2500 sårede bare i de første tre kvartaler af 2018.

Hvis du alligevel beslutter dig for at rejse, opfordrer vi dig kraftigt til at få professionel rådgivning om sikkerhed. Det kan fx være fra din arbejdsgiver eller fra et sikkerhedsfirma. Du bør på forhånd sikre dig, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger bliver truffet for at beskytte dig.

I det meste af Afghanistan har ambassaden meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i en eventuel nødsituation.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Voldelig kriminalitet, fx røverier, kan ske over alt i Afghanistan.

Der er høj risiko for kidnapning af udlændinge i hele Afghanistan.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Religiøs-sekterisk og politisk motiveret vold kan ske over alt i Afghanistan.

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Afghanistan.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk.

Veje og biler er ofte i dårlig stand, og der sker mange ulykker.

Det er risikabelt at rejse med indenrigsfly. På Trafik- Bygge og Boligstyrelsens hjemmeside kan du finde EU's liste over usikre flyselskaber.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Afghanistan, er du underlagt afghansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. 
Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn i det offentlige rum.

I Afghanistan er der nogle vigtige krav til påklædning. De gælder alle offentlige steder. Kvinder bør bære tørklæde og løsthængende tøj (lange bukser), der dækker arme og ben. Mænd bør bære tøj, der dækker deres ben.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Afghanistan, hvis Afghanistan ikke går med til det.

Hvis du har dansk-afghansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Afghanistan, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de afghanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Afghanistan kan være af svingende standard, især uden for de store byer. Der findes få gode privathospitaler i de større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Afghanistan.

Danskere i Afghanistan er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade i Afghanistan.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Afghanistan under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Afghanistans ambassade i Oslo for yderligere information.
 
Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for hele verden er senest opdateret den 21. marts 2020, herunder for Afghanistan. Det er foretaget substantielle ændringer i afsnittet Generel anbefaling. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet.

Kort over Afghanistan

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning