Spring til indhold

Rejsevejledning - Afghanistan

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 15.10.2021 Gyldig: 24.10.2021

Vi fraråder alle rejser til:

Hele landet pga. en betydelig sikkerhedsrisiko. 

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Alle rejser – også erhvervsrejser – frarådes til Afghanistan pga. risikoen for terror og kidnapning. 

Der er en meget høj sikkerhedsrisiko i landet, som er præget af en række væbnede konflikter.

Danskere opfordres til at forlade landet omgående. Situation er yderst alvorlig. 

Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Rejser i en tid med COVID-19
Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 
Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser. 

Som ikke-vaccineret kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk. Bemærk at ikke-vaccinerede børn til og med 17 år, som rejser med deres færdigvaccinerede eller tidligere smittede forældre, er undtaget de danske indrejserestriktioner.

Risiko for terror

Både i det centrale Kabul og i resten af Afghanistan er der meget stor risiko for terrorangreb. Angrebene kan have vestlige, lokale og tilfældige civile mål. Det kan fx være mod køretøjer og kolonner i bevægelse, ambassader, hoteller, restauranter, butikker, lufthavne, veje, regeringsbygninger og også Green Zone. Angreb kan udføres uden varsel med fx eksplosiver, raketter og morterer.

Hold dig på lang afstand af større forsamlinger, da også de kan udgøre mål for angreb.

Vesterlændinge kan blive mål for både kidnapning og direkte angreb.

Iflg. FN har terrorangreb, herunder selvmordsangreb, resulteret i mere end 1000 døde og 2500 sårede bare i de første tre kvartaler af 2018.

Hvis du alligevel beslutter dig for at rejse, opfordrer vi dig kraftigt til at få professionel rådgivning om sikkerhed. Det kan fx være fra din arbejdsgiver eller fra et sikkerhedsfirma. Du bør på forhånd sikre dig, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger bliver truffet for at beskytte dig.

I det meste af Afghanistan har ambassaden meget begrænset mulighed for at hjælpe dig i en eventuel nødsituation.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Voldelig kriminalitet, fx røverier, kan ske over alt i Afghanistan.

Der er høj risiko for kidnapning af udlændinge i hele Afghanistan.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Religiøs-sekterisk og politisk motiveret vold kan ske over alt i Afghanistan.

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Afghanistan.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk.

Veje og biler er ofte i dårlig stand, og der sker mange ulykker.

Det er risikabelt at rejse med indenrigsfly. På Trafik- Bygge og Boligstyrelsens hjemmeside kan du finde EU's liste over usikre flyselskaber.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Afghanistan, er du underlagt afghansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. 
Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn i det offentlige rum.

I Afghanistan er der nogle vigtige krav til påklædning. De gælder alle offentlige steder. Kvinder bør bære tørklæde og løsthængende tøj (lange bukser), der dækker arme og ben. Mænd bør bære tøj, der dækker deres ben.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Hvis du har dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Afghanistan, hvis Afghanistan ikke går med til det.

Hvis du har dansk-afghansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Afghanistan, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de afghanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.


Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Afghanistan kan være af svingende standard, især uden for de store byer. Der findes få gode privathospitaler i de større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Afghanistan. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Afghanistan er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade i Afghanistan.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Afghanistan under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Afghanistans ambassade i Oslo for yderligere information.
 
Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Afghanistan er senest opdateret den 15. oktober 2021 med ændringer i afsnittet Generel anbefaling vedrørende COVID-19. 

Kort over Afghanistan

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning