Spring til indhold

OBS (31.08.2020 13:01)

ARGENTINA: Vi fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Argentina på grund af coronavirus/COVID-19. Argentina står ikke på EU’s liste over lande uden for EU og Schengenområdet, som det kan overvejes at åbne for. EU’s liste opdateres hver 14.dag. Når et land kommer på EU’s liste vurderer de danske myndigheder ud fra et forsigtighedsprincip, om der kan åbnes for landet ud fra en sundhedsfaglig vurdering af COVID-19 situationen. Hvis du kommer hjem fra en rejse til Argentina, opfordres du fortsat til at blive hjemme i 14 dage.

Rejsevejledning - Argentina

Abonnér
Rejsevejledning gældende fra: 03.07.2020

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Argentina som følge af COVID-19.

Den danske ambassade i Buenos Aires har de seneste oplysninger om lokale restriktioner i Argentina. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør løbende holde dig opdateret om udviklingen i Argentina via den danske ambassade i Buenos Aires, de lokale myndigheder og nyhedsmedierne. Du bør også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning og vores rejseråd i en tid med COVID-19.

Risiko for terror

Argentina har ikke oplevet terrorangreb i nyere tid. Dog har der været en række tilfælde af bombeeksplosioner uden større ødelæggelser - senest i november 2018.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør derfor være særlig forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier er særligt udbredt i storbyer som fx Buenos Aires, Rosario, Córdoba og Mendoza.

Du bør især være opmærksom, hvis du kører med offentlig transport, fordi der er risiko for tyverier/røverier.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri. 

Undgå at færdes i slumkvarterer (villas). I Buenos Aires ligger de bl.a. omkring bus- og togstationen ved Retiro, samt ved grænsen til turistområdet i La Boca (Caminito). I La Boca bør du holde dig i turistområdet, og kun færdes der i de lyse timer.

Hvis du bliver udsat for røveri eller overfald, bør du lade være med at sætte dig til modstand og undgå øjenkontakt med gerningsmanden. Kriminelle kan være bevæbnede og på stoffer.

I byerne bør du til enhver tid være forsigtig pga. risikoen for tyveri. Det gælder især omkring busterminaler og i lufthavne, men også i centrum og ved turistattraktioner.

I argentinske storbyer kan tyverier også ske fra motorcykler (kaldet ”motochorros”). Tyve arbejder normalt parvis: en hopper af og stjæler ure, punge, rygsæk mv. fra fodgængere, mens den anden styrer motorcyklen.

Der er risiko for tricktyverier, fx ”sennepstricket” hvor du får en substans hældt over dig, hvorefter personer kommer løbende for at tilbyde assistance, mens de eller andre bruger de få sekunders forvirring til at fjerne dine ejendele.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer, og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Seksuelle overgreb er sjældne, men de kan være rettet mod turister.

Bilkapringer/kortvarige kidnapninger (”ekspres-kidnapninger”) kan ske især i de større byer. Offeret bliver tvunget til at hæve penge på sine kreditkort. Det kan også ske, at kidnapperne forlanger en løsesum af familien.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Der er risiko for uroligheder fx når der bliver afholdt valg, eller i forbindelse med store fodboldkampe.

Ved demonstrationer kan det ske, at veje bliver spærret ind og ud af Buenos Aires.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for oversvømmelser og jordskred i Argentinas nordlige provinser om sommeren i månederne november til marts.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk.

Veje og biler er ofte i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Der sker mange ulykker.

Du bør være forsigtig ved kørsel uden for større byer. Vejene her er ofte kun ensporet og i dårlig stand.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken. Uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Du bør så vidt muligt bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab. Prajer du en taxa fra gaden i Buenos Aires, bør den være fra selskabet Radio Taxa. Taxaen skal have synligt billede-ID.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Argentina, er du underlagt argentinsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.   

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbud og straffes hårdt.

I Argentina tales spansk. De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår meget lidt engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-argentinsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Argentina, hvis Argentina ikke går med til det.

Hvis du har dansk-argentinsk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Argentina, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de argentinske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Kørekort eller fotokopi af dit pas er oftest nok. Politiet kan dog kræve at se selve passet.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Argentina kan være af svingende/ringe standard især uden for de store byer. 

Der findes gode privathospitaler i større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Argentina.

I Argentina er du hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Husk at undersøge om din forsikring dækker, hvis du planlægger rejser i bjergene.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Argentina.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Argentina under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Argentinas ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Du kan finde en række Danske Sømands- og Udlandskirker i Argentina.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Argentina er senest opdateret den 3.juli 2020 med redaktionelle ændringer i afsnittet Generel anbefaling. Der er ikke foretaget ændring af sikkerhedsniveauet.

Kort over Argentina

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning