Spring til indhold

Rejsevejledning - Bangladesh

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 15.10.2021 Gyldig: 18.10.2021

Vær ekstra forsigtig:

Hele landet, undtagen områderne i den orange bjælke. 

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Chittagong Hill Tracts (distrikterne Rangamati, Khagrachari og Bandarban) undtagen Chittagong Division.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Bangladesh på ambassaden i Dhakas hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

Hvis du rejser til Bangladesh, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for terror og en ustabil sikkerhedssituation.

 

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Chittagong Hill Tracts (distrikterne Rangamati, Khagrachari og Bandarban) pga. risikoen for voldelige sammenstød mellem lokale befolkningsgrupper og kidnapning. Risiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge områderne. Chittagong Division er dog ikke omfattet.

 

Rejser i en tid med COVID-19
Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 
Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejseregler, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Dhaka under ’rejserestriktioner’.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser. 

Som ikke-vaccineret kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk. Bemærk at ikke-vaccinerede børn til og med 17 år, som rejser med deres færdigvaccinerede eller tidligere smittede forældre, er undtaget de danske indrejserestriktioner.

Risiko for terror

Der er en høj risiko for terror i Bangladesh rettet mod vesterlændinge.

I marts 2017 sprang en selvmordsbombe ved et checkpoint tæt på den internationale lufthavn i Dhaka. I juli 2016 blev en restaurant i Dhakas diplomatkvarter udsat for et terrorangreb. Der var 22 dræbte - de fleste var udlændinge. Siden september 2015 har der været en række andre angreb, rettet mod bl.a. myndigheder, udlændinge, religiøse mindretal og menneskerettighedsforkæmpere. Islamiske terrorgrupper har taget ansvaret.

For at øge sikkerheden har myndighederne opsat vejspærringer. De foretager også sikkerhedstjek bl.a. ved større hoteller og lufthavne, i de diplomatiske kvarterer og andre steder, hvor der er mange udlændinge. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. vestlige turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, religiøse samlingssteder, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Gadekriminalitet, som lomme- og tasketyverier, røverier og voldelige overfald, sker især i storbyer som Dhaka og Chittagong. Se nedenfor under transport.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre genstande af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem sikkert, fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Det gælder også vigtige dokumenter som fx pas og flybilletter. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer, og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Pirateri er en risiko for sejlere i området. For mere info se Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Få mere information om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af demonstrationer, strejker og blokader. De kan udvikle sig voldeligt. Sammenstød mellem forskellige politiske grupper kan ske især i forbindelse med valg.

Der har i løbet af 2018 været flere demonstrationer i bl.a. Dhaka med voldelige sammenstød mellem demonstranter og politi. Forvent flere demonstrationer op til det kommende parlamentsvalg, som er planlagt til at finde sted i slutningen af 2018. Du bør altid holde dig på afstand af demonstrationer, strejker og blokader.

Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne (Daily Star, Bdnews24, The Independent) og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for oversvømmelser og jordskred i sæsonen for cykloner i perioden maj - juni og oktober-november og i monsun-sæsonen fra juni - oktober.

Under monsunen kan der også være tyfoner.

Der er risiko for jordskælv og tsunamier.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle situation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger og tage varslinger om naturkatastrofer alvorligt.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Vejrudsigt findes på hjemmesiden for Bangladesh Meteorological Department.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de større byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Vejene er i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Du kan ikke regne med, at færdselsregler bliver overholdt. Der sker mange ulykker.

Vi anbefaler, at du - så vidt det er muligt – altid kører i bil og ikke færdes til fods. Undgå at køre med trehjulede scooter-rickshaws (CNG), cykel-rickshaws og med lokale busser pga. risikoen for ulykker og kriminalitet.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Busser, tog og færger er ofte indblandet i ulykker.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer, bestilt fra et hotel. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Læs mere om flysikkerhed og -ulykker i Bangladesh.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Bangladesh, er du underlagt bengalsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. Der er dødsstraf i Bangladesh for mange forbrydelser.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika - selv i små mængder - er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke eller på anden måde være i besiddelse af alkohol på offentlige steder, medmindre du har en officiel tilladelse.

Det er forbudt at ryge på offentlige steder.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere fængselsstraf.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, der ikke er gift med hinanden, er forbudt. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

Samvær med prostituerede er forbudt. Det kan føre til bødestraf og eventuelt fængselsstraf.

Bangladesh er et konservativt muslimsk land. Der er nogle vigtige forventninger til påklædning især for kvinder. Det gælder alle offentlige steder. Både mænd og kvinder bør dække skuldre og ben.

Telefon- og internetforbindelsen kan være ustabil.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-bengalsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Bangladesh, hvis Bangladesh ikke går med til det.

Hvis du har dansk-bengalsk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Bangladesh, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de bengalske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Vær opmærksom på at hvis du vælger at rejse til de områder, hvor vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser, har ambassaden meget begrænset mulighed for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Det gælder fx ved checkpoints. Hav altid en kopi af dit pas på dig og hav dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Bangladesh er af ringe standard især uden for de store byer. Der findes privathospitaler i de større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Bangladesh. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Bangladesh er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Bangladesh på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Bangladesh under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Bangladeshs ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Bangladesh er senest opdateret den 15. oktober 2021 med en ændring af sikkerhedsniveauet, som ikke længere farves på baggrund af COVID-19, men kun pga. sikkerhed ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv. Der er foretaget tilsvarende ændringer i afsnittet Generel anbefaling. 
Kort over Bangladesh

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning