Spring til indhold

Rejsevejledning - Burkina Faso

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 15.10.2021 Gyldig: 16.10.2021

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet, herunder Ouagadougou, undtagen områderne i den røde kategori nedenfor.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:

Provinserne Koulpélogo, Kompienga, Tapao, Gourma, Komondjari, Gnagna, Yagha, Seno, Namentenga, Sanmatenga, Bam, Oudalan, Soum, Loroum og området nord for byen Ouahigouya i provinsen Yatenga. Området vest for byerne Tougan, Dedougou, Bobo-Dioulasso og Banfora (byerne er omfattet).

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Burkina Faso på ambassaden i Ouagadougous hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

Vi fraråder også alle ikke-nødvendige rejser til Burkina Faso, herunder hovedstaden Ouagadougou, fordi sikkerhedsrisiciene er så alvorlige, at du bør have helt særlige grunde til at besøge landet.

I den sydøstlige og østlige del af Burkina Faso mod grænsen til Togo, Benin og Niger fraråder vi alle rejser til provinserne Koulpélogo, Kompienga, Tapoa, Gourma, Komondjari, Gnagna, Yagha og Séno.

I den nordlige del af landet mod grænsen til Niger og Mali fraråder vi alle rejser til provinserne Oudalan, Soum, Loroum og området nord for byen Ouahigouya i provinsen Yatenga. Vi fraråder også alle rejser til provinserne Namentenga, Sanmatenga og Bam.

I den vestlige del af landet mod grænsen til Mali og Elfenbenskysten fraråder vi alle rejser til området vest for byerne Tougan, Dedougou, Bobo-Dioulasso og Banfora (byerne er omfattet).

Der er en meget høj sikkerhedsrisiko i disse områder. Hvis du alligevel vælger at rejse dertil, bør du søge rådgivning fra et professionelt sikkerhedsfirma og de lokale sikkerhedsmyndigheder.

I det meste af Burkina Faso har ambassaden meget begrænset mulighed for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation.

Rejser i en tid med COVID-19
Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 
Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejseregler, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Ouagadougous under ’rejserestriktioner’.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser. 

Som ikke-vaccineret kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk. Bemærk at ikke-vaccinerede børn til og med 17 år, som rejser med deres færdigvaccinerede eller tidligere smittede forældre, er undtaget de danske indrejserestriktioner.

Risiko for terror

Der er en høj risiko for terror i Burkina Faso. Den kan være rettet mod vesterlændinge.

Militante, ekstremistiske grupper (med relation til Al-Qaeda og ISIS) med base i Burkina Faso, Mali og Niger udfører terrorangreb, kidnapninger og andre former for kriminalitet i Burkina Faso.

Burkina Fasos deltagelse i FN’s fredsbevarende mission i Mali og i G5 Sahel Fællesstyrken samt Frankrigs militære engagement i Mali og Burkina Faso øger risikoen for, at vesterlændinge bliver mål for terrorister.

I marts 2018 var der et simultant terrorangreb mod den franske ambassade og den burkinske forsvarskommando i Ouagadougou med 17 dræbte og 80 sårede, hvor en gruppe i Mali med tilknytning til al-Qaida efterfølgende tog ansvaret.

I august 2017 angreb terrorister en restaurant i Ouagadougou, hvor 19 blev dræbt.

I januar 2016 blev en café og et hotel angrebet i Ouagadougou, hvor 30 mennesker blev dræbt.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, hvor der er mange mennesker, bl.a. vesterlændinge. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Der er en høj risiko for kidnapning i hele landet. Særligt i den sydvestlige, vestlige, nordlige, østlige og sydøstlige del af Burkina Faso nær grænserne til Mali, Niger, Benin og Togo.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Vær forsigtig pga. risikoen for kriminalitet. Gadekriminalitet, som lomme- og tasketyverier, er udbredt, især i Ouagadougou. Røverier og voldelige overfald kan ske.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone eller pc fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Hvis du bliver udsat for røveri eller overfald, bør du lade være med at gøre modstand og undgå øjenkontakt med gerningsmanden. Kriminelle kan være bevæbnede og på stoffer.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Seksuelle overgreb er sjældne, men de kan være rettet mod vesterlændinge.

Når det er mørkt, bør du ikke færdes til fods og ikke opholde dig på øde steder.

Der har været tilfælde af røverier mod busser især i det østlige og i mindre grad i det vestlige Burkina Faso.

Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden. Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. 

Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Der er indført undtagelsestilstand i følgende provinser:

Kossi og Sourou i Boucle du Mouhoun regionen
Koulpélogo i Centre-est regionen
Gnagna, Gourma, Komandjari, Kompienga og Tapoa i Est regionen
Kénédougou i Hauts-bassins regionen
Lorum i Nord regionen
Oudalan, Séno, Soum og Yagha i Sahel regionen

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan opstå spontant og udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er regntid i perioden fra juni til oktober. Der kan ske oversvømmelser og jordskred.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder og nyhedsmedier. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand. Mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Der sker mange alvorlige ulykker, især hvor knallerter er involveret.

Du bør undgå al kørsel uden for de større byer, når det er mørkt. Der er risiko for ulykker og landevejsrøverier.

På vejene uden for byerne, bør du være opmærksom på dyr, der pludselig kan krydse vejbanen. Du kan også opleve hjemmelavede vejbump, som kan være svære at se.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer pga. risikoen for kriminalitet. Skjul værdigenstande.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken.

Kørsel med offentlig transport, fx busser, er forbundet med risiko, fordi de ofte er indblandet i ulykker. Der er risiko for kriminalitet, herunder landevejsrøverier.

Vi anbefaler, at du kun kører med taxaer bestilt fra et hotel eller lokalt kendte bekendte.  Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Burkina Faso, er du underlagt burkinsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne er meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Burkina Faso er et multireligiøst land, og du bør være opmærksom på din påklædning.

Homoseksualitet er ikke ulovligt, men ikke velanset. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane.

Du må ikke fotografere eller filme militære installationer eller regeringsbygninger. Hvis du gør det, risikerer du at blive tilbageholdt, indtil alle billeder og film er slettet.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-burkinsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Burkina Faso, hvis ikke Burkina Faso går med til det.

Hvis du har dansk-burkinsk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Burkina Faso, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de burkinske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Hav altid en kopi af dit pas på dig og dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

De lokale myndigheder kan implementere tiltag for at forebygge smittespredning med kort varsel. Tiltag kan omfatte isolation af personer med eller uden sygdomssymptomer, hvis der er mistanke om, at personerne har været udsat for smitte. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør holde dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejse- eller flyselskab.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Burkina Faso er af meget ringe standard, især uden for Ouagadougou. Der findes nogle få privatklinikker i Ouagadougou, men de har begrænset kapacitet.

Akut læge- og ambulanceassistance er meget begrænset.

Vær opmærksom på, at Gul Feber vaccination er et krav, og at du kan blive anmodet om at fremvise vaccinationskort ved ankomst til Burkina Faso.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Burkina Faso. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Al sygdomsbehandling, der kræver specialiseret lægeassistance, operation eller lignende kræver medicinsk evakuering ud af landet. Det er afgørende, at du har en rejseforsikring, der inkluderer sygetransport.

Læs mere om rejseforsikringer.

I Burkina Faso er du hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Burkina Faso på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Burkina Faso under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Burkina Fasos ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Burkina Faso er senest opdateret den 15. oktober 2021 med en ændring af sikkerhedsniveauet, som ikke længere farves på baggrund af COVID-19, men kun pga. sikkerhed ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv. Der er foretaget tilsvarende ændringer i afsnittet Generel anbefaling. Kort over Burkina Faso

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning