Spring til indhold

Rejsevejledning - Egypten

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 06.08.2021 Gyldig: 20.09.2021

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet pga. høj risiko for smitte. Ligeledes frarådes alle ikke-nødvendige rejser til følgende områder pga. betydelig sikkerhedsrisici: Ørkenområdet vest for Nilen og Fayoum. Strækningen mellem Kairo og Luxor undtagen Kairo og Luxor. Den sydlige del af Sinai-halvøen undtagen turistområderne og hovedvejene.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:

Den nordlige del af Sinai-halvøen pga. en betydelig sikkerhedsrisiko.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Egypten pga. høj risiko for smitte med coronavirus. Erhvervsrejser anses som nødvendige rejser og kan derfor gennemføres.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede med fast bopæl i Danmark samt deres medrejsende børn under 18 år er undtaget denne anbefaling om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Vær dog fortsat opmærksom på landets indrejserestriktioner.

Du bør læseom indrejserestriktioner, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Kairo, da der kan være krav om fx COVID-19-test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el.lign. 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål her.

Rejseklar og Danskerlisten
Du bør downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der sker større ændringer i indrejserestriktionerne, eller hvis rejsevejledningen skifter farve.

Andre sikkerhedsrisici
Hvis du rejser til Egypten, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed.

Der er undtagelsestilstand i Egypten pga. risikoen for terror. Det betyder, at der kan være politi/militær i gaderne og øget kontrol ved indgange og lignende. Det er vigtigt altid at have gyldigt billede-ID på sig.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til følgende områder pga. en høj risiko for terror og kidnapning:

  • Ørkenområdet vest for Nilen og Fayoum.
  • Strækningen mellem Kairo og Luxor, hvilket omfatter færdsel på strækningen til lands og til vands. Byerne Kairo og Luxor er ikke omfattet.
  • Den sydlige del af Sinai-halvøen undtagen turistområderne langs kysten (fx Sharm el-Sheikh, Dahab og Nuweiba), turistområdet St. Catherine og hovedvejene til/fra turistområderne.
  • Al kørsel mellem turistområderne på den sydlige del af Sinai-halvøen bør foregå på hovedvejene i dagslys.

Vi fraråder alle rejser til den nordlige del af Sinai-halvøen pga. en meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse dertil, bør du på forhånd søge professionel rådgivning.

Risiko for terror

Der er en høj risiko for terror i Egypten.

Angreb vil kunne ske uden varsel og være rettet mod egyptiske sikkerhedsstyrker eller religiøse og civile mål, herunder også vestlige turister. Vær forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker.

I august 2019 blev 20 personer dræbt, og 47 kom til skade ved en bombeeksplosion i Kairo.

I december 2018 blev tre turister dræbt, da en turistbus blev ramt af en vejsidebombe nær pyramiderne.

I november 2017 blev over 300 civile dræbt ved et terrorangreb mod en moské i det nordlige Sinai. 

I juli 2017 blev to udenlandske turister dræbt, og flere blev såret ved et knivangreb på en strand i Hurghada.

I april 2017 blev to koptiske kirker i Tanta og Alexandria nord for Kairo ramt af terrorangreb, og 44 blev dræbt.

I samme måned var der et angreb på et checkpoint nær St. Catherines Kloster ved Mount Sinai, hvor en politimand blev dræbt.

I december 2016 blev en ortodoks katedral i Kairo udsat for terror, og 29 mennesker blev dræbt.

I januar 2016 blev tre udenlandske turister såret under et knivangreb på et hotel i Hurghada.

I oktober 2015 var der et terrorangreb mod et russisk charterfly på vej fra Sharm el-Sheikh til Skt. Petersborg, hvor 224 blev dræbt. De fleste var turister.

Terrortruslen mod religiøse samlingssteder i Egypten er øget. Det gælder kirker, klostre og moskéer i hele landet. Du bør især være forsigtig ved koptiske kirker, særligt når der er gudstjeneste. Vær særlig opmærksom under religiøse højtider som ramadanen og den koptiske jul den 7. januar.

Ifølge de egyptiske myndigheder har de afværget en række planlagte terrorangreb. I mange turistområder og ved turistattraktioner har myndighederne gjort en stor indsats for at øge sikkerheden.

Terrorister vil dog kunne forsøge at gennemføre terrorangreb. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af turister. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer. Det kan også være, når du færdes alene i øde områder af landet.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.                                                                                     

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Egypten er forholdsvis lav.

Kvinder bør dog være forsigtige og ikke færdes alene om natten. Sexchikane og overgreb mod kvinder sker, også på steder hvor der er mange mennesker. Det kan fx være i offentlig transport og under demonstrationer.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Der er risiko for kidnapning især uden for de større byer.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig. Du bør holde dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Tag ikke på fx ørkenture på egen hånd. Du bør anvende anerkendte firmaer og guider med lokalkendskab og erfaring med den type tur, du skal på.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især som fodgænger i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne overholdes. Mange bilister har ikke forsikring. Der sker mange alvorlige ulykker.

Kørsel med offentlig transport er forbundet med risiko, fordi der ofte sker ulykker.

Du bør undgå at rejse efter mørkets frembrud.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer i god stand. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Du bør så vidt muligt bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Egypten, er du underlagt egyptisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er kun tilladt at drikke alkohol på steder, der har en alkoholbevilling.

Homoseksualitet er ikke ulovligt, men tolereres ikke i Egypten.

Homoseksuelle kan risikere at blive anholdt og straffet efter andre love eller udsat for chikane. Undgå at vise fysiske kærtegn offentligt.

Egypten er et overvejende muslimsk land. Det er ulovligt at opfordre andre til at konvertere fra islam til andre religioner eller til ateisme. De egyptiske myndigheder blander sig dog ikke i individuel trosudøvelse.

Uden for turiststeder bør du klæde dig konservativt (dækkede skuldre og knæ for kvinder og lange bukser for mænd).

Du bør ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Det er strafbart i Egypten, og du risikerer at blive anholdt. Det samme gælder negative eller falske udtalelser om regeringen, staten eller religion på fx sociale medier.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-egyptisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Egypten, hvis Egypten ikke går med til det.

Hvis du har dansk-egyptisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Egypten, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de egyptiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Grænseovergangen til Palæstina (Rafah) er lukket på ubestemt tid. Personer, der har tilladelse fra de egyptiske myndigheder, kan i meget begrænset omfang komme igennem.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Egypten kan være af ringe standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset i store dele af Egypten.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Egypten. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Egypten er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Egypten på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Egypten under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Egyptens ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs mere om Egypten på hjemmesiden for Den egyptiske Turistmyndighed, Egyptian Tourism Authority.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Egypten er senest opdateret den 6. august 2021 med redaktionelle ændringer i afsnittet Generel anbefaling. 

Kort over Egypten

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning