Spring til indhold

Rejsevejledning - Etiopien

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 26.06.2021 Gyldig: 01.08.2021

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet pga. høj risiko for smitte. Ligeledes frarådes alle ikke-nødvendige rejser til følgende områder pga. betydelig sikkerhedsrisici: Tigray-regionen i det nordlige Etiopien og til Tigray-regionens grænseområder, særligt Amhara-regionen. Gambella-regionen. Distrikterne Mirab Armacho og Tach Armacho i det nordlige Gondar i Amhara-regionen. Tsegede distriktet på grænsen mellem Amhara og Tigray-regionen, distrikterne i Guji samt øst og vest Wollega i Oromia-regionen; Gedeo distriktet i SNNP-regionen; og også Kamashi distriktet i den sydligste del af Benishangul-Gumuz regionen. 

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:

Somali-regionen og alle Etiopiens grænseområder pga. en betydelig sikkerhedsrisiko.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Etiopien pga. høj risiko for smitte med coronavirus. Erhvervsrejser anses som nødvendige rejser og kan derfor gennemføres.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede med fast bopæl i Danmark samt deres medrejsende børn under 18 år er undtaget denne anbefaling om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Vær dog fortsat opmærksom på landets indrejserestriktioner.

Du bør læse om indrejserestriktioner, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Addis Ababa, da der kan være krav om fx COVID-19-test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el.lign.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål her.

Rejseklar og Danskerlisten
Du bør downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der sker større ændringer i indrejserestriktionerne, eller hvis rejsevejledningen skifter farve.

Andre sikkerhedsrisici
Hvis du rejser til Etiopien, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for voldelige uroligheder og terror. Sikkerhedssituationen i regionen er generelt ustabil.

Vi fraråder også alle ikke-nødvendige rejser til Tigray-regionen i det nordlige Etiopien og til Tigray-regionens grænseområder, særligt til Amhara-regionen. Der er flere væbnede sammenstød mellem føderale og regionale sikkerhedsstyrker. Stabiliteten og sikkerheden i området er yderst usikker. Sikkerhedssituationen er så alvorlig, at du bør have helt særlige grunde til at besøge ovenstående områder.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til distrikterne Mirab Armacho og Tach Armacho i det nordlige Gondar i Amhararegionen pga. lokale konflikter. Dette gælder også Tsegede distriktet på grænsen mellem Amhara og Tigray-regionen, distrikterne i Guji samt øst og vest Wollega i Oromia-regionen, Gedeo distriktet i SNNP-regionen og Kamashi distriktet i den sydligste del af Benishangul-Gumuz regionen.
 

Vi fraråder også alle ikke-nødvendige rejser til Gambella-regionen i det vestlige Etiopien. Der har været flere sammenstød mellem forskellige etniske grupper. Konflikten i Sydsudan har medført store flygtningestrømme. Det påvirker stabiliteten og sikkerheden i området.

Sikkerhedssituationen er så alvorlig, at du bør have helt særlige grunde til at besøge ovenstående områder.

Vi fraråder alle rejser til Somali-regionen i det østlige Etiopien pga. en meget høj sikkerhedsrisiko. Der er rebelaktiviteter og risiko for kidnapninger. Den vanskelige sikkerhedssituation i Somalia påvirker situationen.

Vi fraråder også alle rejser til alle Etiopiens grænseområder. Der er grænsestridigheder, rebelaktiviteter, risiko for kidnapninger, kriminalitet og miner. Grænseovergange kan lukke med kort varsel.

I Danakil-området i Afar-regionen er der risiko for voldelige uroligheder og kidnapninger. Rejs aldrig på egen hånd og benyt kun lokalt anerkendte og veletablerede rejsearrangører, der anvender eskorte.

Risiko for terror

Der er middel risiko for terror i Etiopien. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Der har været et antal mindre bombeeksplosioner i byerne Bahir Dar og Gondar i den nordlige del af landet i de senere år, bl.a. rettet mod hoteller, hvor flere mennesker er blevet dræbt.

Angreb vil kunne ske uden varsel mod sikkerhedsmyndigheder og religiøse samlingssteder. Angreb vil også kunne ske på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Du bør være forsigtig pga. den stigende risiko for kriminalitet, særligt i Addis Ababa. Gadekriminalitet som fx lomme-, trick- og tasketyverier er udbredt. Særligt om aftenen kan tyverierne være mere voldsomme. Hvis du bliver udsat for røveri, bør du overlevere dine værdigenstande uden at gøre modstand.

I øde områder er der risiko for røverier og bilkapringer. I december 2017 blev en udenlandsk turist dræbt og en etiopisk guide såret efter at være blevet beskudt i Danakil-området i Afar-regionen.

Tag ikke alene ud til øde områder. Orienter dig grundigt via lokale kilder og anvend guider med lokalkendskab, hvis du skal på en længere tur.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Det gælder også vigtige dokumenter som fx flybilletter. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer, og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Få mere information om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt uden forudgående varsel.

Der er ofte uroligheder og voldelige demonstrationer, især i de to centrale regioner Oromia og Amhara og i hovedstaden Addis Ababa. Situationen kan være uforudsigelig.

Vejspærringer og checkpoints kan opstå med kort varsel.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Nå du rejser i Etiopien, bør dine rejseplaner bør være så fleksible, at du kan ændre dem med kort varsel.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Etiopien.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Du kan ikke altid regne med at færdselsreglerne overholdes. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

I de større byer bør du altid køre med låste døre og oprullede vinduer.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Ved trafikuheld i Etiopien har føreren af et køretøj altid det fulde ansvar, uanset hvad grunden er til uheldet. Du kan risikere en stor bøde eller en lang fængselsstraf. Du bør være forsigtig, både når du selv er bilist, og når du vælger chauffør.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Etiopien, er du underlagt etiopisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Telefon- og internetforbindelser kan være ustabile. Du skal være opmærksom på, at myndighederne har kontrol over adgang til internettet. Der kan i perioder være begrænset adgang til visse udenlandske websites og til sociale medier.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-etiopisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) i Etiopien. Det kan du kun, hvis Etiopien går med til det.

Hvis du har dansk-etiopisk dobbelt statsborgerskab, skal du nøje overveje, om der er forhold i relation til Etiopien, der gør, at du ikke bør rejse til Etiopien. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID. Du bør altid have dit pas på dig og have en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Etiopien er af ringe standard især uden for de store byer. Der findes privathospitaler i de større byer af varierende standard.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Etiopien. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Etiopien er af ringe standard især uden for de store byer. Der findes privathospitaler i de større byer af varierende standard.
Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Etiopien er hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Etiopien.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Etiopien under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Etiopiens ambassade i Sverige for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Etiopien er senest opdateret den 26. juni 2021 med ændringer i afsnittet Generel anbefaling. 

Kort over Etiopien

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning