Spring til indhold

Rejsevejledning - Forenede Arabiske Emirater

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 15.10.2021 Gyldig: 18.10.2021

Vær ekstra forsigtig:

Hele landet.

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i de Forenede Arabiske Emirater på ambassaden i Abu Dhabis hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

Når du rejser til de Forenede Arabiske Emirater, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for terror, og du bør huske, at du befinder dig i et konservativt muslimsk land.

Rejser i en tid med COVID-19

Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen.

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejseregler, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Abu Dhabi under ’rejserestriktioner’.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser.

Som ikke-vaccineret kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk. Bemærk at ikke-vaccinerede børn til og med 17 år, som rejser med deres færdigvaccinerede eller tidligere smittede forældre, er undtaget de danske indrejserestriktioner.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i de Forenede Arabiske Emirater. De Forenede Arabiske Emirater har ikke oplevet terrorangreb. Ifølge myndighederne er et antal planlagte terrorangreb blevet afværget.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, hvor der er mange mennesker. Du bør være forsigtig f.eks. ved myndigheders bygninger, religiøse samlingssteder, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter og caféer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i de Forenede Arabiske Emirater er lav. Gadekriminalitet som lomme- og tasketyverier sker, men er sjældne.

Kvinder bør undgå at færdes alene. Det gælder især på øde steder, når det er mørkt. Der kan ske seksuelle overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør altid holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De er sjældne, men kan udvikle sig voldeligt. Vær opmærksom på, at begivenheder andre steder i den arabiske verden kan påvirke stemningen.

I Golfen er der grænsestridigheder med nabolande om bl.a. øerne Abu Musa, Greater Tunb og Lesser Tunb. Vesterlændinge, som sejler i dette område, kan risikere fængselsstraf.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er lav.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er meget tæt og færdselsreglerne ikke altid bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Ved længere bilture i ørkenen bør man kun køre på de større veje og altid flere biler sammen.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

De Forenede Arabiske Emirater er et meget konservativt muslimsk land, hvor islamiske regler følges strengt.

Når du rejser i de Forenede Arabiske Emirater, er du underlagt landets lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika (også hash), selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Vær opmærksom på, at visse former for medicin og helt almindelige fødevareingredienser som fx birkes ikke må indføres i de Forenede Arabiske Emirater. Det er vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i reglerne hos de lokale myndigheder, fx Sundhedsministeriet eller toldmyndighederne.

Det er forbudt at drikke alkohol. Visse restauranter og barer har dog tilladelse til at sælge alkohol til deres gæster. Vær opmærksom på, at alle former for beruset adfærd er strafbart. Der er absolut nultolerance for alkohol i trafikken.

Al køb, salg og indtagelse af alkohol er kontrolleret af meget stram lovgivning.

Høj musik og dans er forbudt på offentlige steder.

Det er ulovligt at ryge i offentlige bygninger.

Ved religiøse helligdomme bør du også som turist være ekstra opmærksom på din opførsel og påklædning. Du bør klæde dig, så du viser respekt for den lokale kultur på offentlige steder, som fx restauranter, shopping malls, gader, offentlige bygninger og kontorbygninger. Som kvinde bør du være tildækket fra skuldre til knæ, når du opholder dig på et offentligt sted uden for turistområderne. Badetøj på stranden skal være konservativt. Det er strengt forbudt at være nøgen eller topløs. Overtræder du dette påbud kan du risikere fængsling eller udvisning.

Det er især vigtigt at klæde sig konservativt under muslimernes fastemåned, Ramadanen. Ellers kan den lokale befolkning opfatte det som mangel på respekt, og du risikerer at blive anholdt.

Brug af bandeord, fornærmelser eller krænkelser mod andre og enhver form for vulgært sprog tolereres ikke. Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet materiale af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Du bør ikke fotografere kvinder eller familier uden tilladelse. Det er også ulovligt at fotografere eller filme paladser, regeringsbygninger og militære anlæg.

Du bør generelt vise respekt for landets nationale symboler - ledere, flag mm.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, som ikke er gift med hinanden, er ulovlige og kan blive straffet hårdt, fx med fængsling, bøde og/eller udvisning.  Det er ikke tilladt for ugifte par eller to personer af forskelligt køn, at dele hotelværelse med mindre de er i tæt familie med hinanden. Hoteller kan nægte ugifte par at dele værelse.

Det er forbudt at kysse og kramme på offentlige steder. Både for gifte og ugifte par. Dog tilladt for gifte par at holde i hånden. Sexchikane og forsøg på henvendelser til kvinder kan være strafbart.

Homoseksualitet er ulovligt og kan blive straffet hårdt.

Hvis du bliver udsat for et seksuelt overgreb, kan du risikere fængselsstraf. Du kan blive anset som skyldig i sex uden for ægteskab og ikke som offer, hvis du anmelder det. Kontakt altid ambassaden før du eventuelt anmelder et overgreb.

Vær opmærksom på, at myndighederne har kontrol over adgangen til internettet og kan overvåge aktivitet på sociale medier. Der gælder strenge regler for, hvad man må skrive og vise billeder af på sociale medier.

Find flere informationer på de Forenede Arabiske Emiraters regeringsportal.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-emiratisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for de Forenede Arabiske Emirater, hvis de Forenede Arabiske Emirater ikke går med til det.

Hvis du har dansk-emiratisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til de Forenede Arabiske Emirater, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de emiratiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Hav altid en kopi af dit pas på dig og opbevar dit pas et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen, og vær opmærksom på, at der er strenge regler i de Forenede Arabiske Emirater for indrejse med medicin. Visse former for medicin kan anses som narkotika og være ulovlig. Du risikerer at blive nægtet indrejse, hvis du ikke følger reglerne. Du kan få flere informationer hos de Forenede Arabiske Emiraters Sundhedsministerium

Offentlige hospitaler og lægehjælp i de Forenede Arabiske Emirater kan være af ringe standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i de større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance kan være begrænset i visse områder uden for de større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til de Forenede Arabiske Emirater. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i de Forenede Arabiske Emirater er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i de Forenede Arabiske Emirater.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i de Forenede Arabiske Emirater under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte de Forenede Arabiske Emiraters Ambassade i Danmark for yderligere information: Havnegade 39, 1058 København. Tlf.: 77 99 32 60.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Du kan finde en Dansk Sømands- og Udlandskirke i Dubai. 

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for de Forenede Arabiske Emirater er senest opdateret den 15. oktober 2021 med en ændring af sikkerhedsniveauet, som ikke længere farves på baggrund af COVID-19, men kun pga. sikkerhed ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv. Der er foretaget tilsvarende ændringer i afsnittet Generel anbefaling. 
Kort over de Forenede Arabiske Emirater

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning