Spring til indhold

OBS (31.08.2020 13:41)

IRAN: Vi fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Iran på grund af coronavirus/COVID-19. Iran står ikke på EU’s liste over lande uden for EU og Schengenområdet, som det kan overvejes at åbne for. EU’s liste opdateres hver 14.dag. Når et land kommer på EU’s liste vurderer de danske myndigheder ud fra et forsigtighedsprincip, om der kan åbnes for landet ud fra en sundhedsfaglig vurdering af COVID-19 situationen. Hvis du kommer hjem fra en rejse til Iran, opfordres du fortsat til at blive hjemme i 14 dage.

Rejsevejledning - Iran

Abonnér
Rejsevejledning gældende fra: 16.07.2020

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet undtagen områderne i den røde bjælke nedenfor.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:

Grænseområderne til Irak, Afghanistan og Pakistan, til Sistan-Baluchistan-provinsen og til den østlige del af Kerman-provinsen.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Iran som følge af COVID-19.

Den danske ambassade i Teheran har de seneste oplysninger om lokale restriktioner i Iran. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør løbende holde dig opdateret om udviklingen i Iran via den danske ambassade i Teheran, de lokale myndigheder og nyhedsmedierne. Du bør også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning og vores rejseråd i en tid med COVID-19.

Vi fraråder alle rejser til grænseområderne til Irak, Afghanistan og Pakistan, til Sistan-Baluchistan-provinsen og til den østlige del af Kerman-provinsen pga. en meget høj risiko for terror og kidnapning.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Iran.

Den 22. september 2018 blev en militærparade i byen Ahwas mål for et terrorangreb. Byen er hovedstad i provinsen Khuzestan i det sydvestlige Iran. Mindst 29 mennesker blev dræbt.

Den 7. juni 2017 var der to terrorangreb i Teheran. Det ene var rettet mod det iranske parlament og det andet mod Imam Khomeini Shrine. En række eksplosioner har fundet sted i Sistan-Baluchistan gennem de seneste år.

I turistområder og ved turistattraktioner har myndighederne gjort en indsats for at øge sikkerheden.

Angreb vil kunne ske uden varsel, og du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter og caféer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Iran er forholdsvis lav, men stigende især i de større byer. Det gælder især tyverier.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i fx en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller hoteller, er der risiko for, at du kan blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. Situationen kan hurtigt ændre sig og udvikle sig voldeligt. Undlad at fotografere/filme demonstrationer.

De iranske myndigheder er meget opmærksomme på risikoen for spionage. Du bør ikke fotografere eller filme militær og andre sikkerhedsstyrker, militære anlæg og regeringsbygninger. Dette gælder også fotografering eller videooptagelse med drone. Uautoriseret brug af droner er ulovligt i Iran. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt i længere tid uden at kunne få adgang til hjælp fra ambassaden. Vi anbefaler, at du holder dig på stor afstand af militære anlæg. De er ikke altid markeret på kort.

Vi anbefaler også, at du holder dig på stor afstand af militære anlæg som følge af den seneste tids sikkerhedshændelser i regionen.

Der er risiko for landminer i grænseområderne især ved grænsen til Irak. Der er ikke altid opsat advarselsskilte, men hvor der er, bør du tage dem meget alvorligt. Du bør være forsigtig og ikke færdes uden for etablerede veje og stier.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Iran. I de senere år har kraftigere jordskælv især ramt den sydøstlige del af landet.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Kørsel med offentlig transport, fx tog og busser, er forbundet med risiko. De er ofte indblandet i ulykker.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør så vidt muligt bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Det er risikabelt at rejse med indenrigsfly, fordi flyene ofte er gamle. Der er sket flere alvorlige ulykker. Undersøg om flyselskabet er på EU’s liste over selskaber, der ikke har tilladelse til at lande i EU pga. dårlig flysikkerhed.

Hvis du er sejler, skal du sikre dig, at du har de rette tilladelser, før du sejler ind i iransk farvand. Din båd kan risikere at blive tilbageholdt af myndighederne.

Lokale love og sædvaner

Iran er et meget konservativt muslimsk land, hvor islamiske regler følges strengt.

Når du rejser i Iran, er du underlagt iransk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt. I visse tilfælde idømmes dødsstraf.

Det er strengt forbudt at drikke alkohol og tage alkohol med ind i Iran. Det straffes hårdt.

Det er forbudt at ryge, spise og drikke på offentlige steder under ramadanen.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet materiale af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, som ikke er gift med hinanden, er forbudt og straffes hårdt. I visse tilfælde idømmes dødsstraf. Hoteller kan nægte ugifte par at dele værelse.

Homoseksualitet er forbudt. I visse tilfælde idømmes dødsstraf. Du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

I Iran er der nogle meget vigtige krav til påklædning. De gælder alle offentlige steder. Kvinder skal bære ”mantou” (løstsiddende frakke, som mindst dækker hofterne), bukser  til anklerne (evt. leggings) og hovedtørklæde. Mænd bør undgå shorts og t-shirts uden ærmer. Du kan risikere chikane og anholdelse, hvis du ikke respekterer det.

Telefonforbindelsen via både fastnet- og mobiltelefon er ofte ustabil. Der kan være dårlig mulighed for at få forbindelse til udlandet.

Vær opmærksom på at myndighederne har kontrol over adgangen til internettet. Der er ikke adgang til en række udenlandske websites og til sociale medier.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark. Hvis du har dansk-iransk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten dog, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Iran, hvis Iran ikke går med til det.

Iran tillader ikke, at den danske ambassade får adgang til at hjælpe personer med både dansk og iransk statsborgerskab, da Iran alene betragter disse personer som iranske statsborgere.  

Vær opmærksom på at du bliver betragtet som iransk statsborger, hvis du er eller har været gift med en iransk mand. Børn med en iransk far bliver også betragtet som iranske statsborgere. Det gælder også, hvis faderen har dansk-iransk dobbelt statsborgerskab.

Hvis du gerne vil rejse til Iran, skal du på forhånd nøje overveje, om du på grund af forhold i relation til de iranske myndigheder ikke bør rejse. Det kan være, at du har eller har haft kontakt til eller på anden måde er eller har været tæt på personer eller grupper, som de iranske myndigheder anser som kriminelle eller terrorister. Hvis du er dansk-iransk dobbelt statsborger, kan det også være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med den danske ambassade, hvis du selv ønsker det. Bed om at ambassaden bliver informeret straks. Vær opmærksom på, at hvis du bliver tilbageholdt af de iranske myndigheder, kan der gå noget tid, før de underretter ambassaden og giver adgang til hjælp.

Du skal altid kunne vise gyldig billed-ID, fx en kopi af dit pas (de første sider og siden med dit iranske visum). Hav dit pas eller en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Du kan stort set ikke bruge internationale kreditkort i Iran. Du bør derfor have nok kontanter med til hele dit ophold. Amerikanske dollars (USD) skal være udstedt i 2006 eller senere. Hvis du tager mere end 5.000 USD med ind i Iran, skal du angive dem til myndighederne i lufthavnen.

Du kan ikke rejse ind i Iran, hvis du har israelske stempler i dit pas eller stempler fra grænseovergange til Israel.

Hvis du er rejst ulovligt ind i Iran, vil du ikke kunne rejse lovligt ud af landet igen.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Iran kan være af ringe standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i de større byer. 

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Iran.

I Iran er du hverken dækket af det gule sygesikringsbevis eller det blå EU-sygesikringsbevis.

Det bør fremgå klart af din rejseforsikring, at den gælder i Iran. Det kan få betydning, hvis du skal have udstedt visum ved indrejsen til landet.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade i Iran.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Iran under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Irans Ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Iran er senest opdateret den 16. juli 2020 med redaktionelle ændringer i afsnittet Generel anbefaling. Der er ikke foretaget ændringer af sikkerhedsniveauet.

Kort over Iran

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning