Spring til indhold
Abonnér

Rejsevejledning - Libanon

Gyldig: 24.10.2019Senest redigeret  17.06.2019

Vigtig information:

LIBANON: Der er fortsat demonstrationer i Libanon, herunder i de centrale dele af Beirut. Hold dig på afstand af demonstrationerne, da de kan udvikle sig voldeligt. Særligt trafikken på Beiruts indfaldsveje kan være påvirket, herunder vejen til og fra Beirut lufthavn. Følg altid de lokale myndigheders anvisninger. Hold dig opdateret om situationen via nyhedsmedierne. Har du brug for hjælp, kontakt Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (+45 3392 1112)(opdateret 21.10.2019).

Vær ekstra forsigtig:

Hele landet undtagen stederne i den orange og røde bjælke nedenfor

Vær til enhver tid opmærksom på din personlige sikkerhed og hold dig opdateret om udviklingen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Libanon nord for Tripoli. Baalbek by og hovedvejen derfra til Zahle. Beka'a-dalen syd for Zahle. De palæstinensiske flygtningelejre med undtagelse af lejren i den røde bjælke nedenfor. Området syd for Litani-floden bortset fra Tyre by, der er omfattet af gul kategori. Beiruts sydlige forstæder.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:

Grænseområderne til Syrien (i en afstand af 10 kilometer fra grænsen). Beka'a-dalen nord for Zahleh bortset fra Baalbek by og hovedvejen derfra til Zahle. Ain al-Helweh-flygtningelejren i Saida.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Når du rejser til Libanon, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed pga. risikoen for terror i hele landet. Sikkerhedssituationen er stabil i store dele af landet, men den kan hurtigt ændre sig. De fleste danskere har dog ingen problemer under besøg i landet.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til følgende steder pga. risiko for voldelige sammenstød, risiciene er så alvorlige at du bør have helt særlige grunde til at besøge disse områder:

Libanon nord for Tripoli. Sikkerhedssituationen kan ændre sig med kort varsel.

Beka'a-dalen syd for Zahle, hovedvejen mellem Zahle og Baalbek samt Baalbek by.

De palæstinensiske flygtningelejre - vær opmærksom på at alle rejser frarådes til Ain al-Helweh-lejren i Saida.

Områder syd for Litani-floden bortset fra Tyre by.

De sydlige forstæder til Beirut.

Vi fraråder alle rejser til følgende områder pga. risiko for voldelige sammenstød og kidnapninger, der er en meget høj sikkerhedsrisiko forbundet med rejser til disse områder:

Grænseområderne til Syrien (i en afstand på 10 km fra grænsen).

Beka'a-dalen nord for Zahleh bortset fra Baalbek by og hovedvejen fra Baalbek til Zahle.

Ain al-Helweh-flygtningelejren i Saida.        

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Libanon.

Den 28.- 29. juni 2017 var der fire selvmordsbomber i en flygtningebosættelse i Arsal i det nordlige Libanon tæt på grænsen til Syrien. Den 31. august 2016 skete en eksplosion i Ksara rundkørslen tæt på Zahle, hvor en blev dræbt og 11 såret. Den 27. juni 2016 førte en række selvmordsbomber i Al Qaa i det nordlige Libanon tæt på Syrien til fem døde og 21 sårede. Den 12. april 2016 eksploderede en bil uden for Ain al-Helweh flygtningelejren i Saida og dræbte en. Den 12. november 2015 var der en eksplosion i Burj-al-Barajneh i en af Beiruts sydlige forstæder, der dræbte 43 mennesker og sårede 239. Ingen af terrorangrebene har været rettet mod turister eller vesterlændinge.

Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb.

Terrorangreb vil kunne ske uden varsel både i og uden for Beirut. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, religiøse samlingssteder, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer og i Beirut Lufthavn. Det kan også være, hvis du færdes alene i øde områder af landet.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Libanon er forholdsvis lav, men især i Beirut er der risiko for lomme- og tasketyverier, røverier og biltyverier.

I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at kriminelle tilsætter bedøvende stoffer og begår overgreb.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri.

Hav altid lidt kontanter, som du kan give, hvis du skulle blive udsat for røveri.

Der er risiko for kidnapninger i de områder, som vi fraråder rejser til.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt. Vær særlig opmærksom på steder hvor der er mange mennesker. Det er ikke usædvanligt, at folk er bevæbnede. Hold dig på afstand, hvis der bliver skudt op i luften fx ved demonstrationer og bryllupper. Situationen kan hurtigt ændre sig.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

I Libanon er der risiko for landminer og u-eksploderet ammunition fra borgerkrigen især i den sydlige del af landet og i den nordlige del langs grænsen til Syrien. Der er ikke altid opsat advarselsskilte om minefare, men hvor det er tilfældet, bør du tage dem meget alvorligt. Du bør være forsigtig og ikke gå uden for de etablerede veje og stier.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv i Libanon.

Du kan holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Få information på hjemmesiden for de libanesiske sikkerhedsmyndigheder.

Se også hjemmesiden for Libanons Røde Kors.


Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og du kan ikke regne med, at færdselsreglerne overholdes. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer når det er mørkt.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken. Uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede. Brug ikke ”servicetaxaer” (deletaxa med fremmede). Der er risiko for overfald og røveri. Du bør så vidt mulig bestille din taxa fra et hotel eller et taxaselskab.

Militæret opstiller jævnligt checkpoints. Følg altid myndighedernes påbud og anbefalinger, når du passerer. Du kan blive bedt om at vise billed-ID.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Libanon, er du underlagt libanesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige  fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes med fængsel.

Libanon er et moderat og tolerant land med mange forskellige trosretninger. Alkohol må drikkes på hoteller, restauranter og barer.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og fængsel.

Du må ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Hvis du besøger religiøse helligdomme, bør du klæde dig respektfuldt. Uden for Beirut, fx i Tripoli og Saida, er påklædningen mere konservativ. Følg skik og brug.

Det er ikke tilladt at medbringe satellitudstyr til Libanon (satellittelefoner, BGAN etc.) Det vil blive konfiskeret af myndighederne. Du kan risikere en stor bøde.

Se mere på hjemmesiden for de libanesiske sikkerhedsmyndigheder.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-libanesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse over for Libanon, hvis Libanon ikke går med til det.

Hvis du  er dansk statsborger af libanesisk eller palæstinensisk afstamning og gerne vil rejse til Libanon, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de libanesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent eller stempler i pas.

Hvis du tidligere har besøgt Israel, kan det gøre indrejse i Libanon vanskelig eller umulig. Du risikerer at blive tilbageholdt. Det  gælder også, hvis du planlægger at rejse til Israel, eller du har noget i din bagage, der tyder på, at du vil besøge eller har besøgt Israel.

Du bør være opmærksom på, at den libanesiske sikkerhedstjeneste undertiden foretager stikprøvekontrol af bl.a. din opholdsadresse i Libanon og dit formål med rejsen. Vi anbefaler, at du medbringer dokumentation for din opholdsadresse med din værts navn og telefonnr., hvis du skal bo privat.

Det er vigtigt, at du udfylder ind- og udrejsekort præcist.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og dit pas opbevaret et sikkert sted.

Hold dig orienteret om mulighederne for udrejse, hvis der opstår en krisesituation.

Læs mere om pas- og visumregler.

Ambassaden i Beiruts hjemmeside.

Det libanesiske generaldirektorat for sikkerhed (bl.a. visum).

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Vær opmærksom på at der sælges både kopimedicin og falsk medicin i Libanon.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Find flere informationer hos Libanons Røde Kors.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Libanon.

I Libanon er du hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Libanon.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter, 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Libanons ambassade i Stockholm for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.


Rejsevejledningen for Libanon er senest opdateret den 17. juni 2019 med redaktionelle ændringer. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Kort over Libanon

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning