Spring til indhold

Rejsevejledning - Nepal

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 17.07.2021 Gyldig: 03.08.2021

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet pga. høj risiko for smitte.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Nepal pga. høj risiko for smitte med coronavirus. Erhvervsrejser anses som nødvendige rejser og kan derfor gennemføres.

Færdigvaccinerede og tidligere smittede med fast bopæl i Danmark samt deres medrejsende børn under 18 år er undtaget denne anbefaling om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Vær dog fortsat opmærksom på landets indrejserestriktioner.

Du bør læse om lokale restriktioner, karantæne- og testkrav kan findes hos den danske ambassade i New Delhi (som dækker Nepal), da der kan være krav om fx COVID-19 test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el.lign.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål her.

Rejseklar og Danskerlisten

Du bør downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der sker større ændringer i indrejserestriktionerne, eller hvis rejsevejledningen skifter farve.

Risiko for terror

Der er middel risiko for terror i Nepal.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om, hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Nepal er forholdsvis lav.

Du bør være forsigtig pga. risikoen for gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyveri, især i storbyer som Kathmandu.

Vær ekstra opmærksom, hvis du kører med offentlig transport.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem i fx en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer, og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der kan blive tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

For mere information, se hjemmesiden for nepalesisk politi

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Tag ikke alene på trekking-ture. Det gælder også mindre dags- og cykelture. Du bør være meget forsigtig og følge lokale myndigheders anbefalinger. Du bør kun anvende anerkendte trekking-firmaer og guider med lokalkendskab. Vi anbefaler, at du underretter dine pårørende om dine detaljerede rejseplaner.

Naturkatastrofer

Der er risiko for jordskælv Nepal. Der er risiko for jordskred i monsunperioden fra juni til september.

Myndighedernes kapacitet til at håndtere en større katastrofe er begrænset.

Bygninger og veje, herunder lufthavne og landingsbaner, er af ringe kvalitet, og beskadigelse ved fx jordskælv, kan gøre det svært at komme væk fra Kathmandu og/eller ud af Nepal.

Jordskred rammer jævnligt landsbyer, veje og stier i Nepals bjergrige terræn.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anvisninger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Se også hjemmesiden for Disaster Preparedness Network Nepal.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk.

Veje og biler er ofte i dårlig stand, og mange bilister har hverken kørekort eller forsikring. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Kørsel med offentlig transport, fx tog og busser, er forbundet med risiko, fordi de ofte er indblandet i ulykker.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Det kan være risikabelt at rejse med indenrigsfly. Der sker mange ulykker især i bjergområderne pga. vanskelige flyveforhold og manglende overholdelse af sikkerhedsstandarder. På Trafik- Bygge og Boligstyrelsens hjemmeside kan du finde EU's liste over usikre flyselskaber.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Nepal, er du underlagt nepalesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Du bør ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, offentlige bygninger og militære anlæg. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt.

Samvær med prostituerede er forbudt. Det kan føre til bøde- og evt. fængselsstraf.

Telefonforbindelsen via både fastnet- og mobiltelefon er ofte ustabil. Der kan være dårlig mulighed for at få forbindelse til udlandet.

I Nepal tales nepalesisk. De lokale myndigheder og befolkningen taler og forstår sjældent/meget lidt engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-nepalesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær hjælp) over for Nepal, hvis Nepal ikke går med til det.

Hvis du har dansk-nepalesisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Nepal, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de nepalesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID.

Du bør altid have dit pas/en kopi af dit pas på dig og have en kopi af dit pas/dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.


Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Nepal kan være af svingende/ringe standard især uden for de store byer.

Der findes enkelte acceptable privathospitaler/klinikker i Kathmandu, som dog primært kan håndtere mindre komplicerede sygdomstilfælde. Al sygdomsbehandling, der kræver specialiseret lægeassistance, operation eller lignende, kræver medicinsk evakuering til et andet land. Det er afgørende, at rejsende har en rejseforsikring, der inkluderer sygetransport. Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Nepal. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Det kan være svært, og nogen gange umuligt, at komme frem til dig, hvis du kommer ud for en ulykke, eller bliver alvorligt syg, i bjergene. Undersøg om din forsikring dækker evt. sygeevakuering med helikopter.

Hvis du planlægger at bjergbestige, skal du være opmærksom på, at der kan være meget store udgifter forbundet med redning ved ulykker og alvorlig sygdom. Det er vigtigt at undersøge, om din forsikring dækker den slags omkostninger.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Nepal er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Indien, der dækker Nepal, og til danske konsulater i Nepal på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Nepal under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Nepals ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Nepal er senest opdateret den 17. juli 2021 med en ændring af sikkerhedsniveauet for hele landet, som sænkes fra rød (vi fraråder alle rejser) til orange (vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser). Der er foretaget tilsvarende ændringer i afsnittet Generel anbefaling. 

Kort over Nepal

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning