Spring til indhold

Rejsevejledning - Polen

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 15.09.2021 Gyldig: 17.09.2021

Vær opmærksom:

Hele landet.

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Polen. Du bør være opmærksom på coronavirus, men der er lave smittetal og derfor begrænset risiko for smitte.

Læs om smittesituationen i Polen på coronasmitte.dk.

Du bør læse om indrejserestriktioner, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Warsaw, da der kan være krav om fx COVID-19 test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el. lign.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Polen har indført undtagelsestilstand i en cirka 3 km bred zone op mod grænsen til Belarus i regionerne Podlasien og Lublin. Hvis du rejser i disse områder, bør du være særligt opmærksom på restriktioner og opholdsforbud. Du kan læse mere om undtagelsestilstanden og restriktionerne under afsnittet 'Særligt om indrejse og ophold'.

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål her.

Rejseklar og Danskerlisten

Du bør downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der sker større ændringer i indrejserestriktionerne, eller hvis rejsevejledningen skifter farve.

Risiko for terror

Polen har ikke oplevet terrorangreb i nyere tid.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet er forholdsvis lav. Gadekriminalitet, som fx lomme- og tasketyverier, sker dog i de større byer, som fx Warszawa. Du bør især være opmærksom på steder med mange mennesker og i offentlig transport.

Biler med udenlandske nummerplader og lejede biler er ofte udsat for indbrud. Sørg for at din bagage ikke kan ses udefra. Opbevar aldrig vigtige dokumenter, som fx pas og flybilletter, eller værdigenstande i bilen.

Vær forsigtig når du færdes i nattelivet og på særligt udsatte steder. Du kan risikere chikane og overfald. Der har været tilfælde af overfald på baggrund af race eller seksuel orientering.

Homoseksualitet er ikke forbudt, men du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

Vær ekstra forsigtig på barer, diskoteker og natklubber. Du bør selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der rapporteres i stigende omfang om sager, hvor udlændinge, der færdes i nattelivet, får tilsat bedøvende stoffer i deres drikkevarer. Du kan blive udsat for tyveri, kreditkortsvindel og/eller overgreb. Der rapporteres også i stigende omfang om snyd og svindel med regninger på barer, diskoteker og natklubber.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive mål for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer, da de kan udvikle sig voldeligt. 

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. 

Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Polen har et veludbygget katastrofeberedskab. Følg i givet fald anvisninger og anbefalinger fra myndighederne. Læs mere på hjemmesiden for den polske regerings sikkerhedscenter.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Dele af vejnettet er i dårlig stand. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj. Der sker mange alvorlige ulykker.

Vi anbefaler, at du benytter autoriserede taxaer, der som regel vil have prisskilt siddende i ruden, eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Polen, er du underlagt polsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være vanskelige. 

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt. 

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder. Hvis du er fuld i det offentlige rum, kan det medføre en indlæggelse på klinik til observation for egen regning.

Spirituskørsel kan straffes med op til to års fængsel.

Homoseksualitet er ikke forbudt, men heller ikke altid socialt accepteret. Fysiske kærtegn i det offentlige rum uden for de store byer kan medføre chikane.

De officielle myndigheders oplysninger om transport i Polen.

Det polske Udenrigsministeriums oplysninger om det polske politi.

I Polen tales polsk. De lokale myndigheder og befolkningen i de større byer taler og forstår oftest engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-polsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Polen, hvis Polen ikke går med til det.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med den danske ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit pas eller en kopi af dit pas på dig og have dit pas eller en kopi af dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Polen har fra den 2. september 2021 indført undtagelsestilstand i en cirka 3 km bred zone op mod grænsen til Belarus i regionerne Podlasien og Lublin. Det betyder, at det er forbudt at opholde sig i områderne uden gyldig grund, og at du ikke kan gennemføre almindelig ferie- og rejseaktivitet. 

Du kan læse mere om det specifikke område med undtagelsestilstand her og gyldige grunde til ophold i området med undtagelsestilstand her (begge på polsk).

Det er vigtigt, at du altid har gyldigt billede-ID på dig.

Sundhedsforhold

Se afsnittet Generel anbefaling.

På det polske sundhedsvæsens hjemmeside kan du finde information til udenlandske rejsende om coronavirus/COVID-19. 

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Polen kan være af  ringe standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Polske læger og sygeplejersker er kompetente, men ikke alle kan tale engelsk.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Polen. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Du kan anvende dit blå EU-sygesikringskort i Polen. Kortet er dog ikke et alternativ til en privat rejseforsikring.

Læs om det blå EU-sygesikringskort hos Styrelsen for Patientsikkerhed.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Polen.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Polen under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Polen ambassade i Danmark for yderligere information. 

For mere information se det polske Udenrigsministeriums vejledning til EU-borgere.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Polen er senest opdateret den 15. september 2021 med information om undtagelsestilstand i dele af regioner ved grænsen til Belarus i afsnittene 'Generel anbefaling' og 'Særligt om indrejse og ophold'. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet. 

Kort over Polen

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning