Spring til indhold

Rejsevejledning - Polen

Abonnér
Rejsevejledning gældende fra: 16.10.2019

Vær opmærksom:

Hele landet.

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd, som du ville være det, hvis du var i Danmark.

De fleste danskere oplever ingen problemer under besøg i Polen. Du bør dog være opmærksom pga. risikoen for lomme- og tasketyverier.

Risiko for terror

Polen har ikke oplevet terrorangreb i nyere tid.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet er forholdsvis lav. Gadekriminalitet, som fx lomme- og tasketyverier, sker dog i de større byer, som fx Warszawa. Du bør især være opmærksom på steder med mange mennesker og i offentlig transport. 

Biler med udenlandske nummerplader og lejede biler er ofte udsat for indbrud. Sørg for at din bagage ikke kan ses udefra. Opbevar aldrig vigtige dokumenter, som fx pas og flybilletter, eller værdigenstande i bilen.

Vær forsigtig når du færdes i nattelivet og på særligt udsatte steder. Du kan risikere chikane og overfald. Der har været tilfælde af overfald på baggrund af race eller seksuel orientering.

Homoseksualitet er ikke forbudt, men du bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder.

Vær ekstra forsigtig på barer, diskoteker og natklubber. Du bør selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der rapporteres i stigende omfang om sager, hvor udlændinge, der færdes i nattelivet, får tilsat bedøvende stoffer i deres drikkevarer og derefter bliver udsat for tyveri eller kreditkortsvindel. Der rapporteres også i stigende omfang om snyd og svindel med regninger på barer, diskoteker og natklubber.

Hvis du benytter wi-fi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Polen har et veludbygget katastrofeberedskab. Følg i givet fald anvisninger og anbefalinger fra myndighederne. Læs mere på hjemmesiden for den polske regerings sikkerhedscenter.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken kan være tæt og kaotisk. Dele af vejnettet er i dårlig stand. Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt, og hastigheden kan være høj.

Offentlig transport fungerer generelt godt.

Vi anbefaler, at du benytter autoriserede taxaer, der som regel vil have prisskilt siddende i ruden.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Polen, er du underlagt polsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder. Hvis du er fuld i det offentlige rum, kan det medføre en indlæggelse på klinik til observation for egen regning.

Spirituskørsel kan straffes med op til to års fængsel.

Homoseksualitet er lovligt, men fysiske kærtegn i det offentlige rum uden for de store byer kan medføre chikane.

De officielle myndigheders oplysninger om transport i Polen.

Det polske Udenrigsministeriums oplysninger om det polske politi.

I Polen tales polsk. De lokale myndigheder og befolkningen i de større byer taler og forstår oftest engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-polsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Polen, hvis Polen ikke går med til det.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med den danske ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Kørekort eller en fotokopi af dit pas er som regel tilstrækkeligt.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

På det polske sundhedsvæsens hjemmeside kan du også finde information til udenlandske rejsende.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Polen er af lavere standard end i Danmark. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Polen. 

I Polen er du dækket af det blå EU-sygesikringskort. 

Polske læger og sygeplejersker er kompetente, men ikke alle kan tale engelsk.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Polen.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Gagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. besøge det polske Udenrigsministeriums hjemmeside med vejledning til EU rejsende.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Rejsevejledningen for Polen er senest opdateret den 16. oktober 2019 med redaktionelle ændringer i afsnittet om kriminalitet. Det overordnede sikkerhedsniveau er ikke ændret.

Kort over Polen

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning