Spring til indhold

Rejsevejledning - Serbien

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 11.09.2021 Gyldig: 21.09.2021

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Serbien pga. høj risiko for smitte med coronavirus. Erhvervsrejser anses som nødvendige rejser og kan derfor gennemføres. Færdigvaccinerede og tidligere smittede med fast bopæl i Denmark samt deres medrejsende børn under 18 år er undtaget anbefalingen om, at alle ikke nødvendige rejser frarådes. Vær dog fortsat opmærksom på landets indrejserestriktioner. 

Information om lokale restriktioner, karantæne- og testkrav kan findes hos den danske ambassade i Beograd, da der kan være krav om fx COVID-19 test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el.lign.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål her.

Rejseklar og Danskerlisten

Du bør downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der sker større ændringer i indrejserestriktionerne, eller hvis rejsevejledningen skifter farve.

Risiko for terror

Serbien har ikke oplevet terrorangreb.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet er forholdsvis lav. Du bør dog være opmærksom pga. risikoen for gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier kan forekomme, især i de større byer som fx Beograd.

Du bør især være opmærksom, hvis du kører med offentlig transport, fordi der er risiko for tyverier/røverier.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer, og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavne, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen

Se også hjemmesiden for serbisk politi.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. Der er især risiko for uroligheder i forbindelse med fodboldkampe.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Senest i 2015 var der store oversvømmelser i hele Serbien.

Transport

Du bør være opmærksom i trafikken på samme måde, som du ville være i Danmark.

Offentlig transport fungerer rimeligt godt.

Vær forsigtig med at hidse dig op i trafikken. Uenigheder med andre bilister kan udvikle sig voldeligt.

Lokale love og sædvaner          

Når du rejser i Serbien, er du underlagt serbisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.Forholdene i fængslerne kan være vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika er strengt forbudt og straffes hårdt.

Homoseksualitet er ikke forbudt, men fysiske kærtegn på offentlige steder kan virke provokerende og medføre chikane.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dobbelt dansk-serbisk statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Serbien, hvis Serbien ikke går med til det.

Hvis du har dobbelt dansk-serbisk statsborgerskab og gerne vil rejse til Serbien, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de serbiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller ikke-aftjent værnepligt.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Kørekort eller en fotokopi af dit pas er som regel nok. Politiet kan dog kræve at se selve passet.

Bor du privat, skal du – sammen med din vært - registrere dig på den lokale politistation straks efter ankomst. Bor du på hotel, sker registreringen automatisk. Hvis du ikke registrerer dig, kan det give problemer ved udrejse.

Hvis du ønsker at rejse ind i Serbien fra Kosovo og er rejst ind i Kosovo fra et tredjeland, kan du risikere at blive nægtet indrejse i Serbien.  Serbien anerkender ikke Kosovo som et selvstændigt land og accepterer derfor ikke ”Republic of Kosovo” indrejsestempler i pas.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Serbien kan være af svingende standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Serbien. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer. 

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Serbien er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Serbien.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Serbien under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Serbiens ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Serbien er senest opdateret d. 11. september 2021 med ændring af sikkerhedsniveauet for hele landet, som ændres fra gul til orange (vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser). Der er foretaget tilsvarende ændringer i afsnittet ’Generel anbefaling’.

 

 

Kort over Serbien

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning