Spring til indhold

Rejsevejledning - Singapore

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 06.08.2021 Gyldig: 21.09.2021

Vi fraråder pga. betydelige indrejserestriktioner alle ikke-nødvendige rejser til::

Hele landet.

Der er begrænset risiko for smitte med coronavirus, men landets betydelige indrejserestriktioner gør det vanskeligt eller umuligt at gennemføre en ferie for danske turister.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Trods begrænset risiko for smitte fraråder vi alle ikke-nødvendige rejser til Singapore pga. betydelige indrejserestriktioner, da de gør det vanskeligt eller umuligt at gennemføre en ferie for danske turister. Der kan dog være undtagelser for fx erhvervsrejsende. Læs mere på den danske ambassade i Singapores hjemmeside 

Du bør læse om lokale indrejserestriktioner, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Singapore, da der kan være krav om fx COVID-19 test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el.lign.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål her.

Rejseklar og Danskerlisten

Du bør downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der sker større ændringer i indrejserestriktionerne, eller hvis rejsevejledningen skifter farve.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Singapore. Singapore har dog ikke oplevet terrorangreb.

Myndighederne har gjort en stor indsats for at øge sikkerheden. Ifølge myndighederne har de afværget planlagte terrorangreb.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Singapore er lav. Gadekriminalitet, som fx lomme- og tasketyverier sker dog, især på steder hvor der er mange turister. Vær opmærksom fx i offentlig transport. 

Pirateri er en risiko for sejlere i området. For mere info se Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Kreditkortsvindel ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.  

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan være ulovlige og kan udvikle sig voldeligt. 

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle situation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne (fx Channel News Asia) og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er lav.

Jordskælv i nabolande vil i visse tilfælde kunne mærkes i Singapore.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være opmærksom i trafikken på samme måde, som du ville være i Danmark. Bemærk, at der er venstrekørsel.

Offentlig transport fungerer godt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Singapore, er du underlagt singaporeansk lovgivning. Regler og procedurer afviger meget fra de danske. Straffene kan være meget højere, og der anvendes andre strafformer i Singapore end i Danmark. Der er dødsstraf i Singapore.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langvarig og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være vanskelige.

Besiddelse af og handel med alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt, fx med dødsstraf.

Vær opmærksom på, at visse former for medicin og fødevarer anses som narkotika.

Vær opmærksom på at du kan risikere høje bøder, stokkeslag eller fængsel for en række forhold, som ville være lovlige i Danmark. Det gælder bl.a. i de situationer, der er nævnt nedenfor. I visse tilfælde skal bøder betales på stedet.

Handlinger, der af andre kan opfattes som krænkende (fx befamling), er forbudt og kan have svære konsekvenser, herunder fængselsstraf. Der har været tilfælde af falske anklager, især på barer med mange turister.

Homoseksualitet mellem mænd er forbudt, men forbuddet håndhæves ikke altid. Homoseksuelle (både mænd og kvinder) bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Det er forbudt at importere, være i besiddelse af, producere og distribuere pornografi i Singapore. Du risikerer meget høje bøder og fængselsstraf.

Prostitution er ikke forbudt i Singapore, men handlinger relateret til prostitution kan være forbudte.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder mellem kl. 22.30 - 7.00. Det gælder dog ikke på restauranter, barer, caféer og på steder, hvor der er givet særlig tilladelse. I bydelene Geylang og Little India er det desuden forbudt at drikke alkohol og optræde i beruset tilstand på offentlige steder i weekenden og op til og på helligdage. Du risikerer ekstra høje bødestraffe og fængsel.

Det er forbudt at ryge, spytte og smide affald på mange offentlige steder.

Besiddelse af tyggegummi og e-cigaretter er forbudt i Singapore.

Mere information om forbuddet mod rygning.

Mere information om lovgivningen i Singapore.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-singaporeansk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Singapore, hvis Singapore ikke går med til det.

Hvis du har dansk-singaporeansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Singapore, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de singaporeanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller visse stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted. Politiet kan dog kræve at se selve passet.

Læs mere om pas- og visumregler.

For mere information om reglerne for, hvad du må medbringe til Singapore, se følgende link.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Singapore er af høj standard.

For mere information, se følgende hjemmeside for Singapores Sundhedsministerium.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

For mere information om reglerne for at medbringe medicin til Singapore, se hjemmesiden for Singapores sundhedsmyndigheder.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Singapore. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Singapore er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade i Singapore.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Singapore under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du kontakte Singapores Generalkonsulat i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Du kan finde en Dansk Sømands- og Udlandskirke i Singapore. 

Dato for seneste opdatering 

Rejsevejledningen for Singapore er senest opdateret den 6. august 2021 med ændringer i afsnittet Lokale love og sædvaner. 

Kort over Singapore

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning