Spring til indhold

OBS (23.10.2020 18:48)

Rejsevejledningen for Singapore er opdateret: Vi fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Singapore, fordi der er indrejserestriktioner for personer, der rejser til Singapore fra udlandet. Den danske ambassade i Singapore har de seneste oplysninger om restriktionerne i Singapore, herunder indrejserestriktioner: https://bit.ly/3dSQ2fy Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Hvis du kommer hjem fra en rejse fra Singapore, opfordres du ikke længere til at følge sundhedsmyndighedernes retningslinjer for selvisolation i 14 dage, fordi Singapore nu står på EU’s liste over lande uden for EU og Schengenområdet, som det kan overvejes at åbne for, og fordi danske myndigheder også vurderer, at der kan åbnes for Singapore.

Rejsevejledning - Singapore

Abonnér
Rejsevejledning gældende fra: 23.10.2020

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Singapore, fordi der er indrejserestriktioner for personer, der rejser til Singapore fra udlandet.

Den danske ambassade i Singapore har de seneste oplysninger om lokale restriktioner i Singapore. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør løbende holde dig opdateret om udviklingen i Singapore via den danske ambassade i Singapore, de lokale myndigheder og nyhedsmedierne. Du bør også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning og vores rejseråd i en tid med COVID-19.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Singapore. Singapore har dog ikke oplevet terrorangreb.

Myndighederne har gjort en stor indsats for at øge sikkerheden. Ifølge myndighederne har de afværget planlagte terrorangreb.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Singapore er lav. Gadekriminalitet, som fx lomme- og tasketyverier sker dog, især på steder hvor der er mange turister. Vær opmærksom fx i offentlig transport. 

Pirateri er en risiko for sejlere i området. For mere info se Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Kreditkortsvindel ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat, hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på cafeer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.  

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan være ulovlige.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle situation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne (fx Channel News Asia) og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er lav.

Jordskælv i nabolande vil i visse tilfælde kunne mærkes i Singapore.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være opmærksom i trafikken på samme måde, som du ville være i Danmark.

Offentlig transport fungerer godt.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Singapore, er du underlagt singaporeansk lovgivning. Regler og procedurer afviger meget fra de danske.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langvarig og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være vanskelige.

Besiddelse af og handel med alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt, fx med dødsstraf.

Vær opmærksom på at du kan risikere høje bøder, stokkeslag eller fængsel for en række forhold, som ville være lovlige i Danmark. Det gælder bl.a. i de situationer, der er nævnt nedenfor. I visse tilfælde skal bøder betales på stedet.

Det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder kl. 22.30 - 7.00. Det gælder dog ikke på restauranter, barer, caféer og på steder, hvor der er givet særlig tilladelse. Bydelene Geylang og Little India er "Liquor Control Zones", hvor det er forbudt at drikke alkohol på offentlige steder i hele weekenden og op til og på helligdage.

Det er forbudt at ryge, spytte og smide affald på mange offentlige steder.

Besiddelse af tyggegummi og e-cigaretter er forbudt i Singapore.

Fotografering af ulovlige demonstrationer er forbudt.

Handlinger, der af andre kan opfattes som krænkende (fx befamling), er forbudt. Der har været tilfælde af falske anklager især på barer med mange turister.

Homoseksualitet mellem mænd er forbudt, men det håndhæves ikke altid. Homoseksuelle (både mænd og kvinder) bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Mere information om forbuddet mod rygning.

Mere information om lovgivningen i Singapore.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-singaporeansk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Singapore, hvis Singapore ikke går med til det.

Hvis du har dansk-singaporeansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Singapore, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de singaporeanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller visse stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have dit en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted. Politiet kan dog kræve at se selve passet.

Læs mere om pas- og visumregler.

Mere information om reglerne for, hvad du må medbringe til Singapore.

Sundhedsforhold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

For mere information om reglerne for at medbringe medicin til Singapore, se hjemmesiden for Singapores sundhedsmyndigheder.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Singapore er af høj standard.

For mere information, se hjemmesiden for Singapores Sundhedsministerium.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Singapore.

I Singapore er du hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade i Singapore.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Singapore under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du kontakte Singapores Generalkonsulat i Danmark for yderligere information.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Du kan finde en Dansk Sømands- og Udlandskirke i Singapore. 

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Singapore er senest opdateret den 23. oktober 2020 med en ændring i afsnittet Generel anbefaling, da Singapore nu står på EU’s liste over lande uden for EU- og Schengenområdet, som det kan overvejes at åbne for, og fordi danske myndigheder også vurderer, at der kan åbnes for Singapore. Sikkerhedsniveauet for hele landet forbliver dog orange (vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser), fordi der er indrejserestriktioner for rejsende fra udlandet.

Kort over Singapore

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning