Spring til indhold

OBS (02.07.2020 23:29)

Rejsevejledningen for Sydkorea er opdateret: Vi fraråder fortsat alle ikke-nødvendige rejser til Sydkorea, fordi der er 14 dages karantæne for personer, der rejser til Sydkorea fra udlandet. Hvis du vælger at rejse til Sydkorea, bør du orientere dig om lokale restriktioner forud for rejsen. Den danske ambassade i Seoul har de seneste oplysninger om lokale restriktioner i Sydkorea, herunder karantænereglerne: https://sydkorea.um.dk/en/travel-%20and-residence/nycoronavirus-covid19/ Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger. Du bør også følge vores rejseråd i en tid med COVID-19 for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus/COVID-19: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejseraad-i-en-tid-med-covid19/ Hvis du kommer hjem fra en rejse til Sydkorea, opfordres du ikke længere til at blive hjemme i 14 dage, fordi Sydkorea står på EU’s liste over lande uden for EU og Schengenområdet, som det kan overvejes at åbne for, og fordi danske myndigheder også vurderer, at der kan åbnes for Sydkorea.

Rejsevejledning - Korea, Republikken (Sydkorea)

Abonnér
Rejsevejledning gældende fra: 13.07.2020

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Sydkorea, fordi der er 14 dages karantæne for personer, der rejser til Sydkorea fra udlandet.

Hvis du vælger at rejse til Sydkorea, bør du orientere dig om lokale restriktioner forud for rejsen. Den danske ambassade i Seoul har de seneste oplysninger om lokale restriktioner i Sydkorea, herunder karantænereglerne. Du bør altid følge de lokale myndigheders anvisninger.

Du bør løbende holde dig orienteret om udviklingen i Sydkorea via den danske ambassade i Seoul, de lokale myndigheder og nyhedsmedierne.

Du bør også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres omfattende restriktioner i Sydkorea, eller hvis rejsevejledningen skifter farve.

Du bør følge vores rejseråd i en tid med COVID-19 for at minimere risikoen for at blive smittet med coronavirus/COVID-19.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Risiko for terror

Sydkorea har ikke oplevet terrorisme i nyere tid. De sydkoreanske myndigheder vurderer, at terrortruslen er lav.

Terrorister vil dog kunne forsøge at gennemføre terrorangreb over alt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør derfor være særlig forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Sydkorea er meget lav. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier sker sjældent.

I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at kriminelle tilsætter bedøvende stoffer og begår overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Nordkorea optrappede i 2016 og 2017 sine mellem- og langdistance missiltests og gennemførte desuden en række atomprøvesprængninger. Siden Vinter-OL i Sydkorea i februar 2018 har der dog været dialog mellem Syd- og Nordkorea og mellem Nordkorea og USA.

På trods af flere kortdistance missiltest i sommeren 2019, er den sikkerhedspolitiske situation i dag mindre anspændt, og påvirker sjældent hverdagslivet i Sydkorea. Situationen kan dog hurtigt ændre sig. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Der er kun adgang til at besøge den demilitariserede zone mellem Nord- og Sydkorea på organiserede ture med guide.

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. Når der er demonstrationer i Seoul foregår typisk i Gwanghamun-området i den centrale del af byen og ved parlamentet i Yeouido.

De sydkoreanske myndigheder afholder jævnligt civile kriseøvelser.

Naturkatastrofer

Der er risiko for mindre jordskælv i Sydkorea især i den sydlige del af landet.

Der er risiko for tyfoner i perioden juli – september.

I regntiden er der risiko for oversvømmelser og jordskred i bjergområderne.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, medierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Vejrudsigt og mere information om naturkatastrofer findes på hjemmesiden for Korean Meteorological Administration.

De sydkoreanske myndigheder benytter sig ind imellem af automatiske beskeder på koreansk, som sendes ud via SMS eller som push-beskeder. De vedrører typisk fx stærk kulde, store regnmængder, hedebølger, mindre jordskælv eller luftforurening. Hvis du under dit besøg i Sydkorea modtager denne form for besked, bør du snarest spørge lokalt, hvad den betyder.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især som fodgænger i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Du kan ikke forvente, at færdselsreglerne bliver overholdt. Især busser, taxaer og motorcykler kører ofte hasarderet. Der sker mange alvorlige ulykker.

Hvis du kommer ud for et trafikuheld, kan procedurerne i forhold til politi, domstole, biludlejning og forsikring være langtrukne og besværlige, også selv om du er uden skyld i uheldet. Underskriv aldrig dokumenter, du ikke forstår.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Sydkorea, er du underlagt sydkoreansk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-sydkoreansk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Sydkorea, hvis Sydkorea ikke går med til det.

Hvis du har dansk-sydkoreansk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Sydkorea, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de sydkoreanske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se afsnittet Generel anbefaling.

Du kan finde information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen 

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Sydkorea.

I Sydkorea er du hverken dækket af det gule sundhedskort eller af det blå EU-sygesikringskort.

Læs mere om rejseforsikringer.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade i Seoul og til konsulatet i Busan.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Sydkorea under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Sydkoreas Ambassade i Danmark for yderligere information.

Hent de sydkoreanske myndigheders gratis app til smartphones: ”Emergency Ready App”. Den indeholder info om, hvad du kan gøre i en nødsituation og kontaktoplysninger til redningstjenester (politi, brandvæsen, ambulance), hospitaler, shelters mv.

Under rejse i Sydkorea kan du få råd og vejledning på engelsk på en turist hotline, tlf.: +82 2 1330. Herfra kan du også blive stillet videre til redningstjenester.

Vejkort og informationer på engelsk kan hentes via app’s som fx "NaverMap eller ”KakaoMap”, der også har GPS.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Sydkorea er senest opdateret den 13. juli 2020 med redaktionelle ændringer. Der er ikke foretaget ændringer i sikkerhedsniveauet. 

Kort over Sydkorea

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning