Spring til indhold

Rejsevejledning - Tunesien

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 14.08.2021 Gyldig: 20.09.2021

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet pga. COVID-19. Herudover fraråder vi alle ikke-nødvendige rejser til den vestlige del af Tunesien og syd for linjen mellem byerne Nefta, Douz, Médenine og Zarzis.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:

Vi fraråder alle rejser til den sydligste og sydøstligste del af Tunesien i grænseområderne mod Algeriet og Libyen, Nationalparjerne Jebel Chaambi, Jebel Salloum, Jebel Sammamma og Jebel Mghila og området syd for El Borma og mod øst pga. en betydelig sikkerhedsrisiko.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

Generel anbefaling

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Tunesien pga. høj risiko for smitte med coronavirus. Erhvervsrejser anses som nødvendige rejser og kan derfor gennemføres. Færdigvaccinerede og tidligere smittede med fast bopæl i Danmark samt deres medrejsende børn under 18 år er undtaget anbefalingen om, at alle ikke-nødvendige rejser frarådes. Vær dog fortsat opmærksom på landets indrejserestriktioner. 

 
Information om lokale restriktioner, karantæne- og testkrav kan findes hos den danske ambassade i Algier (som dækker Tunesien), da der kan være krav om fx COVID-19 test, vaccinedokumentation, udfyldning af formularer el.lign.

 

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Du kan få svar på ofte stillede spørgsmål her.

Rejseklar og Danskerlisten

Du bør downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der sker større ændringer i indrejserestriktionerne, eller hvis rejsevejledningen skifter farve.

Andre sikkerhedsrisici

Hvis du rejser til Tunesien, bør du til enhver tid være opmærksom på din personlige sikkerhed.

Der er undtagelsestilstand i Tunesien pga. risikoen for terror. Det betyder, at du fx kan se politi/militær i gaderne, opleve øget kontrol ved indgange til turistattraktioner m.m. Det er vigtigt, at du altid har gyldigt billed-ID på dig.

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til den vestlige del af Tunesien og syd for linjen mellem byerne Nefta, Douz, Médenine og Zarzis, fordi sikkerhedssituationen er så alvorlig, at du bør have helt særlige grunde til at rejse dertil.

Vi fraråder alle rejser til den sydligste og sydøstligste del af Tunesien i grænseområderne mod Algeriet og Libyen og til nationalparkerne Jebel Chaambi, Jebel Salloum, Jebel Sammamma og Jebel Mghila. I syd gælder dette området syd for El Borma og mod øst inklusiv Ben Guerdane.

Militante islamistiske terrorgrupper holder til i disse områder, og der sker sammenstød med lokale sikkerhedsmyndigheder. Terrortruslen er høj, og der er risiko for kidnapning. Hvis du vælger at rejse dertil, bør du på forhånd søge professionel rådgivning.

Risiko for terror

Der er undtagelsestilstand i Tunesien pga. risikoen for terror. Det betyder, at du fx kan se politi/militær i gaderne, opleve øget kontrol ved indgange til turistattraktioner m.m. Det er vigtigt, at du altid har gyldigt billed-ID på dig.

Den 6. september 2020 overfaldt tre terrorister to vagter fra den tunesiske nationalgarde i Sousse. Den ene vagt døde, mens den anden blev såret. Der var ingen civile tab

Den 27. juni 2019 udløstes to selvmordsbomber i det centrale Tunis. Begge angreb fandt sted i nærheden af tunesiske politimyndigheder. 3 personer blev dræbt inklusiv de to selvmordsbombere.

Den 29. oktober 2018 udløste en kvindelig selvmordsbomber en eksplosion på Tunis' hovedgade Avenue Habib Bourguiba. 15 politifolk og 5 civile blev såret.

Den 8. marts 2018 angreb terrorister tunesiske sikkerhedsstyrker i Ben Guerdane, tæt ved den libyske grænse, hvor over 60 blev dræbt. Der var både civile, sikkerhedsstyrker og terrorister blandt de omkomne .

Den 8. juli 2016 blev tunesiske sikkerhedsstyrker angrebet af terrorister nær Ghardimaou tæt ved den algierske grænse. Der var en række officerer fra den tunesiske nationalgarde, som blev dræbt.

Den 26. juni 2015 blev 38 udenlandske turister dræbt ved et terrorangreb i Port El Kantaoui nær Sousse.

Den 18. marts 2015 blev 21 udenlandske turister dræbt ved et terrorangreb på Bardo Museet in Tunis. Desuden har der været en række angreb rettet mod myndighederne, bl.a. i Tunis.

I turistområderne på østkysten, fx i Sousse, Hammamet og Port El Kentaoui, foretager politi og militær skærpet kontrol og overvågning. Det vurderes, at det har gjort terrorrisikoen mindre.

I Tunis vurderes terrorrisikoen at være middel.

Myndighederne har intensiveret kampen mod de militante islamistiske terrorgrupper IS og al-Qaida. Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte terrorangreb. Enkeltpersoner, som er inspireret af IS og al-Qaida, vil dog stadig kunne udføre terror.

Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af turister. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer. Det kan også være, hvis du færdes alene i øde områder af landet.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Risikoen for kriminalitet er forholdsvis lav, men lomme- og tasketyverier kan ske fx ved turistattraktioner, og hvor der er mange mennesker.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig, hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Du bør undgå at færdes på øde steder, især når det er mørkt.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer eller på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen

Andre sikkerhedsrisici

Den 24. december 2018 brændte en journalist sig selv til døde i den vestlige by Kasserine. Det har ført til sammenstød mellem demonstranter og politiet i byen Kasserine og i hovedstaden Tunis. Lignende optøjer har også fundet sted i byerne Foussana, Tebourba og Jebiniana.

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt. Der er især risiko for uroligheder, når der bliver afholdt parlaments- og præsidentvalg.

Sikkerhedssituationen kan hurtigt ændre sig. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle situation via de lokale myndigheder, nyhedsmedier og dit rejsebureau.

Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Grænseovergange kan lukke med kort varsel.

Tag ikke alene på ture i bjergområder eller ørken. Du bør kun anvende anerkendte firmaer og guider med lokalkendskab og erfaring med den type af tur, du skal på fx trekking, kamel-ture osv. Overvej muligheden for at tage af sted i en større gruppe.

I det meste af Tunesien har ambassaden kun begrænset mulighed for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand.

Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Tunesien, er du underlagt tunesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere.

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Homoseksualitet er forbudt. Homoseksuelle bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og anholdelse.

Seksuelle forhold mellem mænd og kvinder, der ikke er gift med hinanden, er strafbart i Tunesien. Par bør undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Hoteller kan nægte ugifte par at dele værelse.

Udlændinge er i almindelighed velkomne i Tunesien. Ikke-muslimsk levevis er accepteret, men du bør vise respekt for muslimske skikke og værdier.

Det er tilladt at drikke alkohol. Det kan fås på de fleste større hoteller og restauranter. Du bør være diskret, hvis du drikker alkohol offentligt.

I turistområderne accepterer man let påklædning. Uden for disse områder bør kvinder være særligt opmærksomme på, hvordan de klæder sig. I Tunesien er der ikke formelle krav til påklædning, men du bør undgå at klæde dig på en måde, der kan opfattes som udfordrende. Kvinder bør undgå stramt og kort tøj. Du kan risikere chikane.

Ved religiøse helligdomme bør du også som turist være opmærksom på din påklædning (eksempelvis om dine arme og ben er tildækkede). Det gælder især under Ramadanen. Ellers kan den lokale befolkning opfatte det som mangel på respekt.

Undlad at fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder og militære anlæg. Du risikerer at blive anholdt.

Telefonforbindelsen via både fastnet- og mobiltelefon fungerer udmærket, og du kan få adgang til Internet på større hoteller.

I Tunesien tales arabisk, fransk og berbersprog. I turistområderne tales der også engelsk.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Tunesien, hvis Tunesien ikke går med til det.

Hvis du har dansk-tunesisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Tunesien, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de tunesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Medbringer du udenlandsk valuta svarende til mere end 5.000 tunesiske dinarer, skal det deklareres ved indrejse. Deklarer du ikke beløbet, risikerer du, at pengene bliver konfiskeret, og at du får en bøde.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.


Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Tunesien kan være af ringe standard især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Tunesien. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Tunesien er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Danmark har ingen ambassade i Tunesien. Kontakt i stedet den danske ambassade i Algeriet og se kontaktoplysninger på de danske konsulater i Tunesien.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Tunesien under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Tunesiens ambassade i Haag, der dækker Danmark, for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Tunesien er senest opdateret den 14. august 2021 med en ændring af sikkerhedsniveauet for hele landet, som ændres fra rød (vi fraråder alle rejser) til orange (vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser). Der er foretaget tilsvarende ændringer i afsnittet Generel anbefaling.

Kort over Tunesien

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning