Spring til indhold

OBS (25.01.2022 15:06)

UKRAINE: Rejsevejledningen for Ukraine er opdateret. Vi fraråder nu alle ikke-nødvendige rejser til Ukraine (orange) i lyset af den anspændte regionale sikkerhedssituation. Vi fraråder fortsat alle rejser (rød) til regionerne Donetsk og Luhansk, samt Krim-halvøen. Situationen i de resterende dele af Ukraine, herunder i Kiev, er i øjeblikket stabil, men kan ændre sig med kort varsel. Hold dig orienteret om udviklingen via troværdige mediekilder (fx Interfax) og følg myndighedernes anvisninger. Du behøver ikke at forlade landet, hvis du allerede befinder dig i Ukraine. Forretningsrejsende og andre der har arbejdsmæssigt behov, f.eks. i forbindelse med de danske bistandsindsatser i Ukraine, vil fortsat kunne rejse til Ukraine. Vær klar til at ændre dine rejseplaner hurtigt, hvis nødvendigt. Hav for eksempel dine identifikationspapirer og rejsedokumenter klar. Tilmeld dig Danskerlisten for Ukraine, så vi har mulighed for at komme i kontakt med dig: https://danskerlisten.um.dk/. Ved behov for rådgivning kan du kontakte Udenrigsministeriets globale vagtcenter 24/7 på [email protected] eller +45 33 92 11 12. Du kan læse mere på rejsevejledningen for Ukraine her: https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ukraine/

Rejsevejledning - Ukraine

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 25.01.2022 Gyldig: 28.01.2022

Vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser til:

Hele landet undtagen områderne i den røde bjælke.

Risiciene er så alvorlige, at du bør have særlige grunde til at besøge området/landet. Vigtige forretningsrejser og presserende familiebegivenheder kan få rejsende til at vurdere, at et besøg er nødvendigt.

Vi fraråder alle rejser til:

Regionerne Donetsk og Luhansk, samt Krim-halvøen.

Meget høj sikkerhedsrisiko. Hvis du vælger at rejse, bør du søge professionel rådgivning.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

COVID-19 indrejseregler

Du bør læse om indrejseregler i Ukraine på ambassaden i Kievs hjemmeside under rejserestriktioner.

Generel anbefaling

Vi fraråder i øjeblikket alle ikke-nødvendige rejser til Ukraine pga. den anspændte regionale sikkerhedssituation.

Situationen i landet udover Østukraine og Krim er stabil, men vil kunne ændre sig hurtigt og med kort varsel.

Vi fraråder alle rejser til regionerne Donetsk og Luhansk i det østlige Ukraine. Der har været væbnet konflikt siden foråret 2014.

Vi fraråder også alle rejser til Krim-halvøen, som er under russisk kontrol i strid med international ret. I november 2018 fandt et sammenstød sted mellem den russiske kystvagt og den ukrainske flåde i Sortehavet ud for Krim.

Bemærk at det ifølge ukrainsk lovgivning er ulovligt at rejse til Krim uden tilladelse fra de ukrainske myndigheder. Du risikerer at blive straffet med bøde, fængsling, udvisning eller indrejseforbud til Ukraine.

Hvis du rejser til Donetsk, Luhansk eller Krim-halvøen, har ambassaden meget begrænsede muligheder for at hjælpe dig, hvis du kommer i en nødsituation.

Rejser i en tid med COVID-19
Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 
Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejseregler, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Kiev under ’rejserestriktioner’.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser. 

Som ikke-vaccineret kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk. Bemærk at ikke-vaccinerede børn til og med 17 år, som rejser med deres færdigvaccinerede eller tidligere smittede forældre, er undtaget de danske indrejserestriktioner.

Risiko for terror

Der er en middel risiko for terror i Ukraine.

Der har været en række mindre bombeattentater i Kharkiv, Odessa og Kiev siden 2014, hvor adskillige mennesker har mistet livet.

Attentaterne har primært været rettet mod ukrainske regeringsinstitutioner, sikkerhedstjenesten, journalister eller organisationer, som støtter de ukrainske styrker, samt russiske institutioner og banker.

Ifølge myndighederne har de afværget et antal planlagte angreb bl.a. i Kiev.

Angreb vil kunne ske uden varsel mod de ukrainske myndigheder og på steder, der bliver besøgt af mange turister. Du bør være forsigtig på steder, hvor der er mange mennesker. Det kan fx være ved offentlige bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer. Hold dig på lang afstand af demonstrationer, da også har været mål for angreb, hvor flere er blevet dræbt.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Få mere information på hjemmesiderne for den ukrainske sikkerhedstjeneste, Security Service of Ukraine (SSU) og den ukrainske beredskabsstyrelse, The State Emergency Service of Ukraine.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Ukraine er forholdsvis lav. Gadekriminalitet som fx lomme- og tasketyverier er særligt udbredt i storbyerne, bl.a. Kiev. Vær især opmærksom hvis du kører med offentlig transport og på indkøbssteder, togstationer og i lufthavne.

Undgå at færdes til fods på øde steder, når det er mørkt.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risiko for tyveri.

Der er risiko for tricktyverier. Undlad at samle penge eller punge op. Du kan blive beskyldt for tyveri eller selv blive bestjålet.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden.

I nattelivet bør du selv købe dine mad- og drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen.

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne (fx Interfax) og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Risikoen for naturkatastrofer er forholdsvis lav.

Transport

Du bør være forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og du kan ikke regne med, at færdselsreglerne bliver overholdt. Der sker mange alvorlige ulykker.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Ukraine, er du underlagt ukrainsk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt.

Homoseksualitet er lovligt. Homoseksuelle bør dog være forsigtige og undgå fysiske kærtegn på offentlige steder. Du kan risikere chikane og overgreb.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-ukrainsk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Ukraine, hvis Ukraine ikke går med til det.

Da Ukraine ikke anerkender dobbelt statsborgerskab, vil ambassaden normalt ikke have mulighed for at yde bistand.

Har du har dansk-ukrainsk dobbelt statsborgerskab, og vil du gerne rejse til Ukraine, så bør du på forhånd overveje, om der er forhold i relation til de ukrainske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme eller værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i dit pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Bemærk, at det iflg. ukrainsk lovgivning er ulovligt at rejse til Krim uden tilladelse fra de ukrainske myndigheder. Du risikerer at blive straffet med bøde, fængsling, udvisning eller indrejseforbud til Ukraine.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Derfor bør du altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Ukraine er af ringe standard især uden for de store byer. Der findes relativt gode privathospitaler i nogle af de største byer.

Akut læge- og ambulanceassistance er begrænset. 

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Ukraine. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Ukraine er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Kontakt

Kontaktoplysninger til den danske ambassade og til danske konsulater i Ukraine.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Ukraine under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Ukraines Ambassade i Danmark for yderligere information.

Få mere information på hjemmesiden for det ukrainske udenrigsministerium.

Læs rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Ukraine er senest opdateret den 25. januar 2022 med en ændring af sikkerhedsniveauet for hele landet, som hæves fra gul (vær ekstra forsigtig) til orange (vi fraråder alle ikke-nødvendige rejser) pga. den anspændte regionale sikkerhedssituation. Regionerne Donetsk og Luhansk, samt Krim-halvøen forbliver røde (vi fraråder alle rejser). Der er foretaget tilsvarende ændringer i afsnittet 'Generel anbefaling'.Kort over Ukraine

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning