Spring til indhold

OBS (15.10.2021 15:07)

HELE VERDEN: Fra i dag fredag den 15. oktober er rejsevejledningerne, ligesom før pandemien, igen farvet efter sikkerhedsrisici såsom konflikt, uro og naturkatastrofer i stedet for COVID-19. Det betyder, at fx Storbritannien og Canada bliver grønne mens det meste af Tyrkiet bliver gul, mens Afghanistan og Myanmar er røde. Man skal huske at orientere sig efter, hvor i landet man påtænker at rejse. Fx er forskellige områder i Egypten gule, orange og røde. Vær desuden opmærksom på, at mange lande fortsat har betydelige indrejserestriktioner overfor danske rejsende. Omkring hvert fjerde land, som Danmark har rejsevejledninger for, har helt eller delvist indrejseforbud for danske turister. Før du rejser, skal du derfor både tjekke rejsevejledningen ift. sikkerhedsrisici og lokale indrejseregler for dit rejsemål og for de lande, du ønsker at rejse igennem. Hvis du ikke er vaccineret skal du også huske at tjekke, om der er krav om test og isolation efter hjemrejse til Danmark på coronasmitte.dk. Læs mere her: https://um.dk/da/nyheder-fra-udenrigsministeriet/newsdisplaypage/?newsID=BB76D061-99FE-418F-889E-6CA79B0A0286

Rejsevejledning - Vietnam

Abonnér
Rejsevejledning opdateret: 15.10.2021 Gyldig: 15.10.2021

Vær opmærksom:

Hele landet.

Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Fold alle afsnit udFold alle afsnit sammen

COVID-19 indrejseregler

Vietnam har indrejseforbud med få undtagelser. Du bør læse om indrejseregler i Vietnam på ambassaden i Hanois hjemmeside under 'rejserestriktioner'.

Generel anbefaling

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Vietnam. Du bør dog være opmærksom pga. risikoen for lomme- og tasketyverier samt trafikulykker. Brug din sunde fornuft og vær opmærksom på mistænkelig adfærd, som du ville være det, hvis du var i Danmark.

Rejser i en tid med COVID-19
Udenrigsministeriet farver rejsevejledningerne efter om det er sikkert at rejse ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv., og ikke efter COVID-19 smittesituationen. 

Du skal være opmærksom på, at der er risiko for smitte med COVID-19 i hele verden.

Du bør læse om indrejseregler, karantæne- og testkrav hos den danske ambassade i Hanoi  under ’rejserestriktioner’.

Undersøg om din rejseforsikring dækker COVID-19 relaterede udgifter inden du rejser. 

Som ikke-vaccineret kan du læse mere om, hvordan du skal forholde dig ift. test og isolation, når du kommer hjem fra en udlandsrejse på coronasmitte.dk. Bemærk at ikke-vaccinerede børn til og med 17 år, som rejser med deres færdigvaccinerede eller tidligere smittede forældre, er undtaget de danske indrejserestriktioner.

Risiko for terror

Vietnam har ikke oplevet terrorangreb.

Terrorister vil kunne forsøge at gennemføre terrorangreb overalt i verden. Angreb vil kunne ske uden varsel på steder, der bliver besøgt af mange mennesker, bl.a. turister. Det kan fx være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer.

Læs mere om hvordan du bør forholde dig, hvis du rejser til lande med terrorrisiko.

Kriminalitet

Den generelle risiko for kriminalitet i Vietnam er forholdsvis lav.

Gadekriminalitet, som fx lomme-, taske- og tricktyverier, er særligt udbredt i Ho Chi Minh City og på turiststeder. Tasketyverier og tyverier af mobiltelefoner sker ofte fra forbikørende motorcykler. Vær opmærksom hvis du kører med offentlig transport.

Du bør undgå at have dyre smykker og andre ting af høj værdi eller mange penge på dig. Du bør i stedet opbevare dem fx i en sikkerhedsboks på hotellet. Vær forsigtig hvis du har din smartphone fremme på offentlige steder pga. risikoen for tyveri.

Afpresning af turister under hasardspil kan ske både på barer og i private hjem.

Seksuelle overgreb er sjældne, men de kan være rettet mod turister. Undgå at færdes alene på øde steder, når det er mørkt.

I nattelivet bør du selv købe dine drikkevarer og altid holde dem under opsyn. Der er risiko for, at der bliver tilsat bedøvende stoffer. Cigaretter kan også være tilsat bedøvende stoffer. Der har været flere tilfælde, hvor turister er blevet bedøvet af cigaretter, som de har modtaget af taxachauffører i nattelivet. Du kan blive udsat for tyveri og overgreb.

Kreditkortsvindel og røverier ved hæveautomater kan ske. Brug ikke en hæveautomat hvis du ser noget mistænkeligt i nærheden. 

Hvis du benytter wifi fra åbne netværk, fx i lufthavnen, på caféer og på hoteller, kan du risikere at blive udsat for hacking. Læs mere om IT-sikkerhed på rejsen

Andre sikkerhedsrisici

Du bør holde dig på afstand af opløb og demonstrationer. De kan udvikle sig voldeligt.

Der er risiko for landminer i områder, hvor der tidligere har været krig. Det gælder især i det centrale Vietnam og ved grænsen til Laos. Der er ikke altid opsat advarselskilte, men hvor der er, bør du tage dem meget alvorligt. I sådanne områder bør du være forsigtig og ikke færdes uden for etablerede veje og stier.

Vi anbefaler, at du holder dig opdateret om den aktuelle sikkerhedssituation via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge de lokale myndigheders anbefalinger.

Naturkatastrofer

Vietnam har tropisk monsunklima med store klimaforskelle mellem nord og syd.

Der er risiko for storme og tyfoner især i regntiden fra maj til november. Det centrale Vietnam og de østlige kystområder er særligt hårdt ramt. Der kan ske store oversvømmelser og jordskred.

Der er risiko for jordskælv i den nordlige del af landet.

Du bør holde dig opdateret om situationen via de lokale myndigheder, nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Du bør altid følge myndighedernes anbefalinger.

Læs mere om risikoen for naturkatastrofer.

Vejrudsigt findes på hjemmesiden for Vietnams Meteorologiske Institut.

Transport

Du bør være meget forsigtig i trafikken, især i de store byer, hvor trafikken er tæt og kaotisk. Veje og biler er ofte i dårlig stand, og mange bilister og motorcyklister har ingen forsikring. 

Du kan ikke altid regne med, at færdselsreglerne overholdes. Der sker mange alvorlige trafikulykker. Motorcykler er ofte indblandet.

Du bør undgå kørsel uden for de større byer, når det er mørkt.

Kørsel med offentlig transport, fx natbusser uden for eller imellem de store byer er forbundet med risiko, fordi de ofte er indblandet i ulykker.

Tog er generelt sikre. Der er dog risiko for tyveri, især på nattog.

Vi anbefaler, at du kun kører med autoriserede taxaer eller velkendte kørselstjenester. Du bør ikke tage imod tilbud om at køre med fremmede.

Benyt kun anerkendte selskaber hvis du rejser med langtursbusser, færger og passagerbåde. Ofte er sikkerheden ikke i orden, og fx redningsudstyr mangler. Det gælder også turistbåde, der bruges til arrangerede udflugter. Spørg evt. din rejsearrangør.

Hvis du skal rejse med indenrigsfly i Vietnam, kan du finde Vietnams sikkerhedsprofil hos Aviation Safety Network.

Lokale love og sædvaner

Når du rejser i Vietnam, er du underlagt vietnamesisk lovgivning. Regler og procedurer kan afvige meget fra de danske. Straffene kan fx være højere, ligesom der anvendes andre strafformer i Vietnam end i Danmark. Der er f.eks. dødsstraf i Vietnam. 

Behandlingen af din sag ved domstolene kan være langtrukken og bureaukratisk. Du kan risikere, at du ikke må rejse ud af landet, før sagen og evt. spørgsmål om erstatning er afgjort.

Forholdene i fængslerne kan være meget vanskelige.

Besiddelse af alle former for narkotika, selv i små mængder, er strengt forbudt og straffes hårdt, evt. med dødsstraf.

Visse former for hasardspil, pokerspil og lignende er forbudt og kan medføre hårde fængselsstraffe.

Det er forbudt at være i besiddelse af blade, litteratur, dvd’er og andet af ”anstødelig karakter”, fx pornografi.

Du bør ikke fotografere eller filme sikkerhedsmyndigheder, militære anlæg og grænseovergange. Hvis du gør det, risikerer du at blive anholdt. Flyvning og fotografering med drone er forbudt og kræver særlig tilladelse fra myndighederne.

Vær opmærksom på at myndighederne kontrollerer adgangen til internettet. Der er f.eks. ikke ubegrænset adgang til alle udenlandske websites, og sociale medier kan periodevis være lukket.

Særligt om indrejse og ophold

Se afsnittet Generel anbefaling for COVID-19 relaterede forhold.

Danmark hjælper danske statsborgere og andre personer med fast ophold i Danmark.

Hvis du har dansk-vietnamesisk dobbelt statsborgerskab, siger folkeretten, at du som udgangspunkt ikke kan få dansk beskyttelse (konsulær bistand) over for Vietnam, hvis Vietnam ikke går med til det.

Hvis du har dansk-vietnamesisk dobbelt statsborgerskab og gerne vil rejse til Vietnam, skal du på forhånd nøje overveje, om der er forhold i relation til de vietnamesiske myndigheder, der gør, at du ikke bør rejse. Det kan fx være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas. Det kan være, at du har haft kontakt til eller på anden måde kan sættes i forbindelse med personer eller grupper, som de Vietnamesiske myndigheder anser for at være kriminelle eller terrorister. I den forbindelse kan fx kommentarer, likes m.m. på sociale medier være tilstrækkeligt. Hvis du er dansk-vietnamesisk dobbelt statsborger, kan det også være ikke-afsonede straffedomme, værnepligt, der ikke er aftjent, eller stempler i pas.

Hvis du bliver anholdt, har du som dansk statsborger krav på at komme i kontakt med en dansk ambassade eller et dansk konsulat, hvis du selv ønsker det. Bed om at den danske ambassade eller det nærmeste danske konsulat bliver informeret straks.

Du skal altid kunne vise gyldigt billed-ID. Du bør altid have en kopi af dit pas på dig og have dit pas opbevaret et sikkert sted.

Læs mere om pas- og visumregler.

Sundhedsforhold

Se desuden afsnittet Generel anbefaling.

Du kan læse mere om coronavirus/COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Du bør altid følge Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af smittespredning.

Du kan finde generel information om sundheds- og sygdomsforhold hos Statens Serum Institut eller Sundhedsstyrelsen. Du kan også spørge din praktiserende læge og på vaccinationsklinikker.

Læs om hvordan du får din medicin med på rejsen.

Luftkvaliteten i vietnamesiske storbyer er generelt meget dårlig. Læs mere om luftkvaliltetsmålinger. Læs WHO’s anbefalinger ved meget dårlig luftkvalitet

Offentlige hospitaler og lægehjælp i Vietnam kan være af ringe standard, især uden for de store byer. Der findes gode privathospitaler i større byer.

Akut læge- og ambulanceassistance kan være begrænset uden for de større byer.

Rejseforsikring

Vi opfordrer dig til at tegne en privat rejseforsikring, før du rejser til Vietnam. Du bør særligt i en tid med COVID-19 sikre dig, at rejseforsikringen dækker dine behov. En rejseforsikring dækker ikke nødvendigvis alle udgifter eller i alle situationer.

Læs mere om rejseforsikringer.

Danskere i Vietnam er hverken dækket af det gule sundhedskort eller det blå EU-sygesikringskort.

Du bør sikre dig, at din rejseforsikring dækker de aktiviteter, du gerne vil lave i Vietnam. Det gælder fx, hvis du vil dykke eller leje bil, motorcykel, båd eller vandscooter. De lokale udlejningsfirmaer har sjældent en skades- eller ansvarsforsikring.

Kontakt

Du kan finde kontaktoplysninger til den danske ambassade og til det danske handelskontor i Vietnam på ambassadens hjemmeside.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7, hvis du har spørgsmål eller er kommet i en nødsituation i udlandet.

Du kan også downloade vores gratis app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der opstår en krise eller lignende i Vietnam under din rejse.

Mere information

Før du rejser, kan du evt. kontakte Vietnams Ambassade i Danmark for yderligere information.

Læs også rejsevejledninger fra andre landes udenrigsministerier.

Dato for seneste opdatering

Rejsevejledningen for Vietnam er senest opdateret den 15. oktober 2021 med en ændring af sikkerhedsniveauet, som ikke længere farves på baggrund af COVID-19, men kun pga. sikkerhed ift. konflikt, uro, kriminalitet, terror mv. Der er foretaget tilsvarende ændringer i afsnittet Generel anbefaling. 
Kort over Vietnam

HENT APP’EN REJSEKLAR

DANSKERLISTEN

Tilmeld dig - for din sikkerheds skyld!

Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne i rejsevejledningerne.

Rejsevejledning