Spring til indhold

Sikkerhed og terrorrisiko

Her kan du finde gode råd, hvis du skal rejse til lande med terrorrisiko.

Risikoen for, at man som dansk turist bliver ramt af terror i udlandet, afhænger bl.a. af de lokale myndigheders mulighed for at forhindre terror. Det kan også have betydning hvor og hvornår, du rejser i landet, og hvor godt forberedt, du er på rejsen.

Det første du bør gør er at læse vores rejsevejledning for det land, du skal besøge. Hvis du rejser til et land, hvor vi ikke har en rejsevejledning, kan du læse rejsevejledninger fra andre lande.

Pirateri kan være en risiko i forbindelse med skibsfart og for lystsejlere flere steder i verden. Læs mere på Søfartsstyrelsens hjemmeside.

Vi opfordrer dig til løbende at holde dig orienteret om udviklingen og nøje følge de lokale myndigheders anvisninger vedr. sikkerhed og terrorrisiko i de enkelte lande, du opholder dig i.

 

Gode råd hvis du skal rejse til lande med terrorrisiko

Før rejsen

 • Check at din rejserute på landjorden ikke går igennem områder, hvortil vi fraråder rejser. Bemærk, at der også i generelt fredelige lande kan være farlige områder, f.eks. ved grænser.
 • Vær forberedt på at du måske kan være nødt til at ændre dine rejseplaner, hvis sikkerhedssituationen forværres.
 • Indkod vigtige nødtelefonnumre i din mobiltelefon, f.eks. det lokale politi og Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter (døgnåbent), tlf.: +45 3392 1112.
 • Hold dig løbende informeret om situationen i landet, f.eks. via nyhedsmedierne og dit rejsebureau. Undersøg om der på dit rejsemål findes lokale online nyheder på et sprog, du forstår. De vigtigste medier har ofte nyheder på engelsk. Du kan også søge på Twitter.
 • Tilmeld dig Danskerlisten for det land og den periode, du skal være der. Når du står på Danskerlisten, kan vi kontakte dig personligt i en krisesituation, f.eks. ved alvorlige naturkatastrofer eller terror. Tilmeld dig via app'en ”Rejseklar”. På den måde kan du f.eks. få info om, hvordan du kan forholde dig i en krisesituation. Hvis du ikke har adgang til app’en, så registrer dig via Udenrigsministeriets hjemmeside
 • Hvis du vælger at rejse til et område, hvor vi fraråder alle rejser eller fraråder alle ikke-nødvendige rejser, bør du på forhånd træffe særlige sikkerhedsforanstaltninger. Det kan f.eks. være at få professionel rådgivning fra et sikkerhedsfirma. Husk også at undersøge om din forsikring dækker. Der er begrænsede muligheder for at få hjælp i de lande, hvor Danmark ikke har en ambassade eller et konsulat.

Under rejsen

 • Vær opmærksom på mulige terrortrusler. Læs mere om hvilke steder i rejsevejledningen for det land, du besøger.
  Underret de lokale myndigheder, f.eks. politi, militær eller en lokal vagt, hvis du ser nogen, der opfører sig mistænkeligt. Det gælder også, hvis du f.eks. ser efterladte pakker eller tasker.
 • Tag officielle advarsler alvorligt og følg altid de lokale myndigheders anbefalinger.
 • Hold dig løbende informeret om situationen i landet f.eks. via nyhedsmedierne, dit rejsebureau, ”Rejseklar” og rejsevejledningen.
 • Hav altid din mobiltelefon på dig og sørg for, at den er ladet op.

Hvis risikoen for terror er til stede:

 • Vær særlig opmærksom på steder der er kendt for at være terrormål. Det kan f.eks. være ved myndigheders bygninger, turistattraktioner, indkøbscentre, markeder, trafikknudepunkter, militære checkpoints, hoteller, restauranter, caféer, natklubber og barer. Læs mere i rejsevejledningen for det land, du besøger.
 • Har du planlagt en tur uden for byen, f.eks. trekking i bjerge eller ørkenture, bør du engagere en lokal guide og sætte dig grundigt i forholdene, f.eks. transport, overnatning, mm.
 • Undgå at opholde dig i en større gruppe på et offentligt sted.
 • Hvis du opholder dig et sted, der kan være et muligt terrormål, så overvej hvordan du kan komme hurtigt væk derfra eller gemme dig, hvis der skulle ske et terrorangreb. 

 

I tilfælde af et terrorangreb tæt på hvor du befinder dig:

 • Flygt - hvis du ikke allerede er på et sikkert sted. Det er bedre at flygte end at overgive sig og forsøge at forhandle. Søg sikre flugtveje. Kan vinduer, porte og kældergange benyttes? Kan du komme uset væk?
 • Gem dig - hvis du ikke kan flygte til et sikkert sted.
 • Søg dækning bag stabile bygningsdele såsom mursten og beton. Så er du bedst beskyttet mod at blive ramt. Undgå at gemme dig bag svage bygningsdele som f.eks. døre og gipsvægge.
 • Lås døren og barrikadér den med så meget inventar som muligt. Søg væk så du ikke er i skudlinjen fra hverken dør eller vinduer.
 • Vær stille! Sæt din mobiltelefon på lydløs og slå vibrationen fra. Slå data roaming til så du kan modtage e-mails. Sluk radio, tv og lys.
 • Afvent evakuering eller nærmere instrukser fra politiet eller andre myndigheder.
 • Når hjælpen kommer: Giv dig til kende. Forhold dig roligt, hold dine hænder synlige og adlyd myndighedernes instrukser. Løb ikke frem mod politiet! Fortæl hvad der er sket.
 • Kontakt dine pårørende, Udenrigsministeriet/Ambassaden og dit rejsebureau, når du er i sikkerhed.
 • Overvej om du har behov for krisehjælp. Hør om mulighederne hos dit forsikringsselskab, din læge eller Udenrigsministeriets Borgerservice.

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind