Spring til indhold

Rejse til Danmark

Hånd udfylder skema

Information om COVID-19

Vær opmærksom på at visumudstedelse på de danske repræsentationer er begrænset grundet indrejserestriktioner til Danmark. Det er muligt at indlevere en visumansøgning, hvis du er bosat i et land, der karakteriseres som åbent. Du kan se, om dit land er åbent eller i karantæne her.

Hvis du er bosat i et karantæneland, kan du indlevere en visumansøgning, hvis din indrejse til Danmark har et anerkendelsesværdigt formål. Læs mere om anerkendelsesværdige formål her.

Repræsentationsaftaler

Danmark er i nogle lande repræsenteret af andre Schengenlande, der behandler visumansøgninger på vegne af Danmark. Disse aftaler er midlertidigt suspenderet med undtagelse Norge vedrørende ansøgning om opholdstilladelse. Det er derfor ikke muligt at indgive en visumansøgning til Danmark via et andet Schengenland.

Ansøgning om opholdstilladelse

Det er fortsat muligt at indlevere ansøgning om opholdstilladelse. Kontakt den danske repræsentation for information om ansøgningsprocessen, og hvor du kan indlevere din ansøgning.

Vær opmærksom på, om dine gæster fra udlandet skal have visum for at besøge Danmark. Du kan se listen over udlændinge, der skal have visum her.

En arbejds- og opholdstilladelse er påkrævet for personer, som skal arbejde, studere eller i det hele taget opholde sig i mere end 3 måneder i Danmark.

Regler for visum til Danmark og resten af Schengen-området

Formålet med et visum er, at man kan besøge Danmark og/eller de andre Schengenlande i en kortere periode.

Som visumfri statsborger, kan man opholde sig i Schengenområdet i op til 90 dage inden for en periode på 180 dage. De 90 dage kan enten bruges til ét sammenhængende ophold eller til flere kortere ophold.

Regler for arbejds- og opholdstilladelser i Danmark

Ved længerevarende ophold og i forbindelse med arbejde og studier kræves en opholds- og/eller arbejdstilladelse, også ved ansættelse som au-pair. I de nordiske lande og i EU-landene har danskere dog ret til at tage arbejde.

Kontakt

Indlevering af ansøgning om visum eller opholds- og arbejdstilladelse:
Se listen "Where to apply"


I Danmark kontakt Udlændingestyrelsen

+45 35 36 66 00

Mail

Hjemmeside

 

eller stedet, hvor ansøgningen er eller vil blive indleveret, se ovenfor.