Spring til indhold

Indlevering af ansøgning

Hvis du ønsker at søge om visum eller opholdstilladelse til Danmark se da venligst listen i linket nedenfor. Listen refererer til de danske repræsentationer eller outsourcing kontorer i regionen, hvor du kan indlevere din ansøgning. Hvis der ikke er en dansk repræsentation eller outsourcing kontor i regionen, refererer listen til den repræsentation, som Danmark har en repræsentationsaftale med, eksempelvis Norge, Sverige etc. Hvis der ikke er nogen repræsentationsaftale refererer listen til den nærmeste danske repræsentation eller outsourcing kontor i regionen.

Listen over indleveringsteder vedr. visum og opholdsansøgninger samt repræsentationsaftaler findes kun på engelsk. For at se
listen skal du klikke her.