Spring til indhold

Repræsentationsaftaler

I en række lande hvor Danmark ikke selv har en viseringsberettiget repræsentation, kan der indgås en repræsentationsaftale med et andet Schengen-land. Det betyder, at der vil kunne indgives ansøgning om visum hos det pågældende Schengen-land med Danmark som destination. Repræsentationsaftaler omfatter normalt kun visumansøgninger. På visse norske ambassader kan der også indgives ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse.

En repræsentationsaftale skal betragtes som et tilbud til ansøgerne i de lande, hvor Danmark ikke selv har en viseringsberettiget repræsentation. De steder, hvor Danmark har repræsentationsaftaler, kan de udenlandske repræsentationer give afslag på udstedelse af visum, uden at sagen forelægges for Udlændingestyrelsen. Disse ansøgninger behandles efter disse landes regler. Hvis du vil klage over afslag på visum, skal der klages til disse landes myndigheder, som afgør klagesagen. Udlændingestyrelsen, Udlændingenævnet og Udlændinge- og Integrationsministeriet er ikke involveret i disse sager.

Hvis du ønsker din visumansøgning behandlet og afgjort af en dansk myndighed, skal ansøgningen indgives til en dansk repræsentation eller et outsourcingkontor, der behandler visumansøgninger. Det er en betingelse, at du opholder dig lovligt i det land, hvor ansøgningen indgives, enten som visumfri, på visum eller med opholdstilladelse. 

Listen over indleveringsteder vedr. visum og opholdsansøgninger samt repræsentationsaftaler findes kun på engelsk. For at se listen skal du klikke her.