Spring til indhold

Strategic Business Alliance

Programmet for Strategic Business Alliences hjælper grupper af virksomheder med lignende business cases ud på eksportmarkederne.

""

Større internationale projekter kræver ofte stordriftsfordele, erfaring og et kendt brand. Programmet skal således fremme danske små og mellemstore virksomheders mulighed for internationalisering gennem strategiske alliancer, på et eller flere udenlandske markeder
Markedsbearbejdningen kan bestå af alt fra markedsanalyser og -monitorering til kortlægning af, og kontakt til, relevante beslutningstagere og samarbejdspartnere.

Strategiske Virksomhedsalliancer er en tilskudsordning, hvor alliancer kan købe op til fire rådgivningspakker à 100 timer hos en af Eksportrådets repræsentationer.
Timeprisen er DKK 955, som subsidieres med 35%.

Hvem kan få støtte?
Strategiske Virksomhedsalliancer henvender sig primært til eksporterfarne danske små og mellemstore virksomherder, som har resurserne og kapaciteten til både at bidrage til og drage fordel af alliancen.
For at kunne blive godkendt til Strategiske Virksomhedsalliancer skal hovedparten af alliancen bestå af små og mellemstore virksomherder, som skal opfylde følgende kriterier:

1. Under 250 ansatte
2. Maks 375 mio. kr. i omsætning
3. Opfylde internationalt gældende regler om statsstøtte (gælder for alle deltagere i alliancen).
Derudover skal alliancen kunne demonstrere en konkret markedsmulighed med perspektiv for systemeksport.

Der henvises derudover til retningslinjerne på Eksportrådets hjemmeside.

Hvordan kommer jeg i gang?
Begynd med at kontakte den repræsentation, hvor virksomhedsalliancen ønsker rådgivning. Der ansøges digitalt via virk.dk. Afhængig af din virksomhedstype, kan enten privat NemID eller NemID medarbejdersignatur anvendes.

For mere info kontakt Eksportrådet på eksportraadet@um.dk

Udenrigsministeriet
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
thetradecouncil@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til The Trade Council