Spring til indhold

Værktøjskassen

Værktøjskassen tilbyder en række redskaber og muligheder for råd og bistand i forbindelse med internationalisering og vækst

Tjek dine innovationsmuligheder

Et tjek hos netværket af Godkendte Teknologiske Institutter kan sætte fokus på virksomhedens innovationsmuligheder og udfordringer. Ud fra baggrund, forretningsplan og strategi afdækkes muligheder for udvikling igennem nationale samarbejder. Se mere på www.innovationstjek.dk.

Få rådgivning i væksthusene

De regionale væksthuse tilbyder gratis rådgivning til virksomheder, der ønsker at udvikle deres forretning og blive klar til at eksportere. Find dit lokale væksthus og læse mere på www.startvaekst.dk

Afklar produktkrav i EU

Indre MarkedsCenter kan hjælpe med at afklare produktkrav og krav til salg af tjenesteydelser i EU-lande. Selvom dit spørgsmål er komplekst og kræver, at Indre Markeds Center tager kontakt til myndigheder i udlandet, koster det ikke noget. Læs mere på www.indremarkedscenter.dk.

Få udførselstilladelse

Eksportkontrol skal sikre, at potentielt farlige produkter og teknologier ikke falder i de forkerte hænder. Der kan være flere grunde til, at et bestemt produkt er i søgelyset og derfor kræver særlig tilladelse at eksportere – en såkaldt udførselstilladelse. Læs mere på www.eksportkontrol.dk

Lær sprog og kultur

Færdigheder inden for sprog og kultur er vigtigt, når en virksomhed skal etablere sig på nye markeder. Derfor udbyder Udenrigsministeriets kompetencecenter kurser målrettet danske virksomheder. Læs mere om kompentencecentrets kurser.

Udenrigsministeriet
The Trade Council
Asiatisk Plads 2
1448 København K
Tlf: +45 33 92 05 00
thetradecouncil@um.dk

Ofte stillede spørgsmål
til The Trade Council