Spring til indhold

Ekspertpanel for globale vækstcentre - Kina

Udenrigsministeren nedsatte i november 2018 ’Ekspertpanel for globale vækstcentre – Kina’ som et initiativ under ’Den udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi 2019-2020’  og som et resultat af erhvervslivets efterspørgsel efter en mere offensiv regeringsindsats på det kinesiske marked.

Ekspertpanelet blev etableret med sigte på at inddrage dansk erhvervsliv i tilrettelæggelsen af indsatser, der skal fremme danske virksomheders interesser i Kina og på at fremkomme med anbefalinger til regeringen på området. Ekspertpanelets arbejde har fundet sted i perioden november 2018 – marts 2019.

 

Ekspertpanelets anbefalinger kan læses her.

Download the recommendations in English here.