Spring til indhold

Danmark i forhandlingerne

EU-Kommissionen forhandler samlet på vegne af de 27 resterende EU-medlemslande – og dermed også Danmark – med Storbritannien om den britiske udtræden af EU. Forhandlingerne ledes af chefforhandler Michel Barnier.

Fra dansk side ønsker man at fastholde så tæt et økonomisk og politisk forhold til Storbritannien som muligt. Det forhold skal være baseret på en balance mellem rettigheder og pligter. Jo dybere en adgang til EU’s indre marked, Storbritannien ønsker, jo flere af EU’s regler skal briterne efterleve. Hvis britiske virksomheder skal kunne handle frit på det indre marked, skal de også efterleve de fælles regler, som Danmark og andre EU-medlemslande efterlever. Ellers vil britiske virksomheder kunne få konkurrencemæssige fordele, som f.eks. billigere produktionsvilkår. Det vil kunne gøre det sværere for danske virksomheder at konkurrere med britiske virksomheder og skade dansk vækst og beskæftigelse.

Det er grundlæggende også EU’s samlede tilgang. Derfor er der bred støtte fra alle medlemslandene, inklusive Danmark, til den fælles linje i forhandlingerne.

Fra dansk side arbejdes der for at sikre en aftale om det fremtidige forhold inden udløbet af overgangsperioden. Det har alle – både EU og Storbritannien – en klar interesse i. Danmarks tilgang til forhandlingerne koordineres i regi af den tværministerielle Brexit Task Force, der også forbereder alle udfald af forhandlingerne – herunder det uønskede ’klippekant’-scenarie, at det ikke lykkes at få en aftale om det fremtidige forhold på plads inden udløbet af overgangsperioden.

Du kan læse mere om de forskellige scenarier og de danske myndigheders forberedelser i Udenrigsministeriets fakta-ark her.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen