Spring til indhold

Hvis Storbritannien forlader EU uden en aftale om det fremtidige forhold

Danmark – og resten af EU27 – har fra starten af Brexit-forhandlingerne arbejdet for en ordnet britisk udtræden af EU i form af udtrædelsesaftalen. Undervejs var der en betydelig risiko for, at udtrædelsesaftalen ikke blev godkendt af det britiske parlament (’no deal’-scenariet). I et ’no deal’-scenarie ville Storbritannien fra den ene dag til den anden gå fra at være et fuldt EU-medlemsland med alt, hvad deraf følger, til at være et ikke-EU-land uden for det indre marked og EU’s toldunion og uden nogen særlige samarbejdsaftaler med EU.

Lykkes det ikke at få en aftale om det fremtidige forhold på plads i 2020, vil man stå over for et ’no deal’-lignende klippekantscenarie. Dette scenarie vil adskille sig fra det oprindelige ’no deal’-scenarie ved, at skilsmisseemnerne vil være håndteret – bl.a. de allerede flyttede borgeres rettigheder og det finansielle mellemværende. Men for danske virksomheder vil der på mange måder være tale om et nyt klippekantscenarie, hvor man fra den ene dag til den anden vil opleve markant forringede handelsvilkår (WTO-vilkår) i forhold til den tidligere handel med Storbritannien.

Det vil helt konkret betyde, at der efter udløbet af overgangsperioden skal indføres told og toldkontrol ved handel mellem EU og Storbritannien. Der vil også kunne opstå tekniske handelshindringer, hvis virksomheder ikke har de nødvendige godkendelser, tilladelser, bevillinger og certificeringer for at handle mellem Storbritannien og EU, når Storbritannien ikke længere er en del af EU. Det kan potentielt lede til forsinkelser og øgede omkostninger ved handel til og fra det britiske marked.

Der vil desuden opstå forstyrrelser som følge af, at Storbritannien træder ud af samarbejdet på en række sektorområder. Det gælder f.eks. fiskeri, transport, miljø, energi og klima.

Du kan læse mere om, hvordan din virksomhed kan blive påvirket, og hvad I kan gøre her.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen