Spring til indhold

Hvad fokuseres der på i de danske 'klippekant'-forberedelser?

De danske ’no deal’-forberedelser skete på tværs af ministerierne. Alle ministerier kortlagde de mulige konsekvenser og udfordringer på deres områder. På baggrund af kortlægningen blev der peget på tre hovedområder for forberedelserne: 1) håndtering af kontrol ved handel med Storbritannien, 2) ændringer i erhvervslivets rammevilkår og 3) rettighederne for danske og britiske borgere. Med udtrædelsesaftalen er borgernes rettigheder blevet sikret. Men de to første områder kan blive aktuelle igen i et ’klippekant’-scenarie.

Told og grænser
Et ’klippekant’-scenarie vil føre til en væsentlig stigning af omfanget af varer, som skal kontrolleres for overholdelse af det fælles EU-toldregelsæt samt visse andre indre markedsregler, der kontrolleres ved grænsen. Det gælder en række områder lige fra ophavsret til kontrol med fødevarer, våben og meget andet. Varer fra Storbritannien vil have status af tredjelandsvarer og skal derfor undergå toldprocedurer. I den forbindelse skal virksomheder også have de rette bevillinger. For at sikre at de danske myndigheder er klar til at foretage kontrol med og toldekspedition af britiske varer, så der ikke opstår unødige forsinkelser ved handlen, er der blevet ansat knap 50 medarbejdere i Skatteforvaltningen, ligesom der ansættes nye medarbejdere i Fødevarestyrelsen. Samtidig bliver der løbende holdt øje med, om der kunne opstå flaskehalse i den øvrige kontrol i forbindelse med handlen til Storbritannien. Det betyder dog ikke, at der ikke kan opstå flaskehalse på den britiske side, som kan give udfordringer for danske virksomheder. Det vil de danske myndigheder ikke kunne ændre. Du kan læse mere om, hvad det kan få af betydning for din virksomhed her

Erhvervsregulering
Varer og tjenesteydelser fra Storbritannien vil i et ’klippekant’-scenarie skulle håndteres af myndighederne som varer eller tjenesteydelser fra ethvert andet tredjeland. Det vil medføre en række ændringer i vilkårene for de danske virksomheder, der handler med Storbritannien, på alt fra kemikalier og medicin til tjenesteydelser og legetøj. Det betyder, at nogle virksomheder vil skulle søge om nye tilladelser, følge nye procedurer og meget mere. For mange virksomheder, der ikke har prøvet at handle med et ikke-EU-land før, kan et ’klippekant’-Brexit medføre mange ny processer. Derfor fokuserer forberedelserne også på at give vejledning og information på tværs af en række områder, så danske virksomheder kan forberede sig på, hvad et ’klippekant’-scenarie betyder for dem. Du kan læse mere om, hvordan din virksomhed kan blive påvirket, og hvad I kan gøre her.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen