Spring til indhold

Hvad betyder Brexit for dig som borger?

Efter nytår vil EU’s regler om fri bevægelighed ikke længere gælde for Storbritannien.

Fra 1. januar 2021 gælder EU’s regler om fri bevægelighed ikke længere for Storbritannien
Spørgsmålet om borgernes ret til fortsat ophold er en central del af udtrædelsesaftalen, som blev indgået mellem EU og Storbritannien i oktober 2019. EU-borgere, der er flyttet til Storbritannien, og briter, som er flyttet til EU, inden nytår 2020 vil som udgangspunkt vil have ret til fortsat ophold. Læs mere her.

Kontakt:

Brexitinfo@um.dk


Du kan finde flere nyttige kontaktinformationer hos de relevante myndigheder her