Spring til indhold

Danske borgere i Storbritannien

Borgerrettigheder er en central del af udtrædelsesaftalen, som blev indgået mellem EU og Storbritannien i oktober 2019. Udtrædelsesaftalen regulerer dine rettigheder som dansk borger bosat i Storbritannien.

Du kan som dansk statsborger bosat i Storbritannien godt blive boende i Storbritannien efter Brexit, men du skal søge om en opholdstilladelse efter reglerne i ”EU Settlement Scheme”. Du kan søge om en opholdstilladelse efter reglerne i ”EU Settlement Scheme” indtil den 30. juni 2021. Hvis du har været bosat i Storbritannien i mindre end 5 år, vil du få ”Pre-Settled Status”, og hvis du har boet i Storbritannien i mere end 5 år, vil du få ”Settled Status”.

Læs om ”settled” og ”pre-settled status” for EU-borgere.

Du kan henvende dig til den danske ambassade i London, hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til dine rettigheder som dansk statsborger i Storbritannien.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

På ferie til Storbritannien efter Brexit

Danske statsborgere kan rejse til Storbritannien uden visum, og du vil således fortsat efter nytår kunne rejse på ferie i Storbritannien.

Selve proceduren for indrejse vil være uændret, og du kan benytte dig af e-gates, ligesom i dag. 

Læs mere om indrejse i Storbritannien efter nytår (på engelsk).
 

Udbetaling af danske ydelser til borgere i Storbritannien

Din ret som dansk eller britisk statsborger allerede bosat i Storbritannien før 1. januar 2021 til ydelser fra Danmark fortsætter uændret i Storbritannien. Du vil kunne modtage optjent dansk pension og efterløn i Storbritannien. Du vil også kunne opholde dig midlertidigt i Storbritannien med sygedagpenge. Dine rettigheder vil også gælde i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du bor og/eller arbejder i Storbritannien, har optjent pension fra både Danmark og Storbritannien og går på pension om f.eks. 10 år, vil du kunne modtage optjent pension fra både Danmark og Storbritannien efter de regler, der ville gælde, hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU. Hvis du flytter til Storbritannien første gang efter 1. januar 2021, vil du også kunne få folkepension og efterløn fra Danmark, som om Storbritannien var et EU-land. For at få førtidspension i Storbritannien skal du opfylde betingelserne i lov om social pension. 

Du kan læse nærmere i vejledning om rettigheder til sociale ydelser og sociale sikringsydelser for borgere omfattet af aftalen om Storbritanniens udtræden af EU.

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som på baggrund af Storbritanniens EU-medlemskab allerede er tildelt SU, specialpædagogisk støtte og udlandsstipendium til uddannelse i udlandet på udtrædelsesdatoen, bevarer de tildelte ydelser.  

 

 

 

Er du i tvivl om dine rettigheder, som forbruger efter Brexit?

Brexit kan have betydning for dine rettigheder som forbruger. Det skyldes, at en stor del af de regler, der skal beskytte forbrugerne, er EU-regler. Læs mere hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kan du fortsætte på dit igangværende Erasmus- og studieophold i Storbritannien, efter 1. januar 2021?

Ja, der er indført foranstaltninger som betyder, at igangværende studieophold kan gennemføres på trods af Brexit. Læs mere og hold dig orienteret hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Nyttige kontaktinformationer

Spørgsmål vedrørende retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, familieydelser,boligstøtte og det blå EU-sygesikringskort 

Din kommune

Sygdom, kontantydelser

Din a-kasse

Efterløn, dagpenge


Udbetaling Danmark               

Kongens Vænge 8

3400 Hillerød

Pension: +45 70 12 80 61

Familieydelser: +45 70 12 80 62

Boligstøtte: +45 70 12 80 63

Barselsdagpenge: +45 70 12 80 64

International sygesikring: +45 70 12 80 81

International social sikring: +45 70 12 80 51


Spørgsmål angående eksport af tabt arbejdsfortjeneste
Social- og Indenrigsministeriet 
www.sim.dk
sm@sm.dk
+45 72 28 24 00
Spørgsmål angående eksport af tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudsloven 
Børne- og Undervisningsministeriet 
www.uvm.dk/brexit 
uvm@uvm.dk 
+45 33 92 50 00 

Spørgsmål angående pleje af en døende efter serviceloven 
Sundheds- og Ældreministeriet 
www.sum.dk 
sum@sum.dk 
+45 72 26 90 00
Spørgsmål om ret til ophold 
United Kingdom Home Office 
Marsham Street 
London SW1P 4DF 
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold 
Danmarks Ambassade, Storbritannien 
55 Sloane Street 
London SW1X 9SR 
www.storbritannien.um.dk 
lonamb@um.dk

Spørgsmål om uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk
ufm@ufm.dk 
+45 33 92 33 92

Spørgsmål om børne- og ungeydelse
Skatteministeriet 
www.skm.dk
skm@skm.dk
+45 33 92 33 92

Nyttige hjemmesider 
Udlændinge- og Integrationsministeriet
EU-oplysningen
EU-Kommissionen

 

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Kontakt:

Brexitinfo@um.dk


Du kan finde flere nyttige kontaktinformationer hos de relevante myndigheder her