Spring til indhold

Danske borgere i Storbritannien

Borgerrettigheder er en central del af Udtrædelsesaftalen, som blev indgået mellem EU og Storbritannien i oktober 2019. Udtrædelsesaftalen regulerer dine rettigheder som dansk borger bosat i Storbritannien.

Du kan som dansk statsborger bosat i Storbritannien før overgangsperioden udløb ultimo 2020 blive boende i Storbritannien efter Brexit, men du skal søge om en opholdstilladelse efter reglerne i ”EU Settlement Scheme”. Du kan søge om en opholdstilladelse efter reglerne i ”EU Settlement Scheme” indtil den 30. juni 2021. Hvis du har været bosat i Storbritannien i mindre end 5 år, vil du få ”Pre-Settled Status”, og hvis du har boet i Storbritannien i mere end 5 år, vil du få ”Settled Status”.

Læs om ”settled” og ”pre-settled status” for EU-borgere.

Du kan henvende dig til den danske ambassade i London, hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til dine rettigheder som dansk statsborger i Storbritannien.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

På ferie til Storbritannien efter Brexit

Danske statsborgere kan rejse til Storbritannien uden visum, og du vil således fortsat efter 1. januar 2021 kunne rejse på ferie i Storbritannien.

Selve proceduren for indrejse vil være uændret, og du kan benytte dig af e-gates, ligesom i dag. 


Læs mere om indrejse i Storbritannien efter nytår (på engelsk).

 

Udbetaling af danske ydelser til borgere i Storbritannien

Hvis du som dansk eller britisk statsborger allerede var bosat i Storbritannien før 1. januar 2021 og modtager danske ydelser i Storbritannien, vil din ret til ydelsen kunne blive påvirket af Brexit. Det afhænger af, hvilken ydelse du får.

Din ret som dansk eller britisk statsborger allerede bosat i Storbritannien før 1. januar 2021 til ydelser fra Danmark fortsætter uændret i Storbritannien. Du vil kunne modtage optjent dansk pension og efterløn i Storbritannien. Du vil også kunne opholde dig midlertidigt i Storbritannien med sygedagpenge. Dine rettigheder vil også gælde i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du bor og/eller arbejder i Storbritannien, har optjent pension fra både Danmark og Storbritannien og går på pension om f.eks. 10 år, vil du kunne modtage optjent pension fra både Danmark og Storbritannien efter de regler, der ville gælde, hvis Storbritannien fortsat var medlem af EU. 

Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer, som på baggrund af Storbritanniens EU-medlemskab allerede er tildelt SU, specialpædagogisk støtte og udlandsstipendium til uddannelse i udlandet på udtrædelsesdatoen, bevarer de tildelte ydelser.  Du kan læse mere om retten til ydelser på Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings hjemmeside

Er du i tvivl om dine rettigheder, som forbruger efter Brexit?

Brexit kan have betydning for dine rettigheder som forbruger. Det skyldes, at en stor del af de regler, der skal beskytte forbrugerne, er EU-regler. Læs mere hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Kan du fortsætte på dit igangværende Erasmus- og studieophold i Storbritannien, efter 1. januar 2021?

Ja, der er indført foranstaltninger som betyder, at igangværende studieophold på tidspunktet for overgangsperiodens udløb den 31. december 2020 kan gennemføres på trods af Brexit. Læs mere og hold dig orienteret hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Nyttige kontaktinformationer

Generelle spørgsmål om betydningen af Brexit for retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, børnetilskud, boligstøtte og uddannelsesstøtte

Spørgsmål til retten til kontantydelser
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
www.star.dk 
[email protected]
+45 72 21 74 00

Spørgsmål angående eksport af tabt arbejdsfortjeneste og pleje af en døende efter serviceloven
Social- og ældreministeriet 
www.sm.dk
[email protected]
+45 72 28 24 00

Spørgsmål angående eksport af tilskud til pasning af egne børn efter dagtilbudsloven 
Børne- og Undervisningsministeriet 
www.uvm.dk/brexit 
[email protected] 
+45 33 92 50 00 

Spørgsmål om ret til ophold 
United Kingdom Home Office 
Marsham Street 
London SW1P 4DF 
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold 
Danmarks Ambassade, Storbritannien
55 Sloane Street
London SW1X 9SR
www.storbritannien.um.dk 
[email protected]

Spørgsmål om uddannelsesstøtte til uddannelse i udlandet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk
[email protected] 
+45 33 92 33 92

Spørgsmål om børne- og ungeydelse
Skatteministeriet 
www.skm.dk
[email protected]
+45 33 92 33 92

Nyttige hjemmesider 
Udlændinge- og Integrationsministeriet
EU-oplysningen
EU-Kommissionen

 

 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind