Spring til indhold

Hvad betyder Brexit for dig?

Storbritanniens udtræden af EU betyder, at bl.a. EU’s regler om EU-borgernes ret til fri bevægelighed efter overgangsperioden ikke længere vil gælde i Storbritannien.

EU – og Danmark – har fra starten lagt vægt på, at Brexit-forhandlingerne skulle give vished og klare vilkår for de EU-borgere, der allerede opholder sig i Storbritannien, og for de britiske statsborgere, der allerede opholder sig i Danmark. Derfor er spørgsmålet om borgerne en central del af udtrædelsesaftalen, og disse borgeres rettigheder er sikret med vedtagelsen af udtrædelsesaftalen. Læs mere om udtrædelsesaftalens bestemmelser om rettighederne for EU-borgere og borgere fra Storbritannien her.

Hvad kan du gøre?

Britiske statsborgere i Danmark
Med udtrædelsesaftalen sikres de britiske statsborgere, der har taget ophold i Danmark inden afslutningen af overgangsperioden. Hvis du som britisk statsborger ikke har et EU-registreringsbevis (registreringsbevis i brevformat, der udstedes til unionsborgere) eller har søgt om et, eller du som familiemedlem til en herboende britisk statsborger ikke har eller ikke har søgt om opholdskort (opholdskort i kreditkort-format, der udstedes til tredjelandsstatsborgere), opfordres du til at gøre det inden overgangsperiodens udløb ved udgangen af 2020. Det vil gøre det nemmere for dig at vise, at du har en opholdsret, og for de danske myndigheder at konstatere, at du har lovligt ophold i Danmark på udtrædelsesdatoen.

Ansøgninger om EU-registreringsbevis og opholdskort indgives til Styrelsen for International Rekruttering og Integration. Du kan læse mere om retten til ophold efter EU-opholdsbekendtgørelsen på Styrelsen for International Rekruttering og Integrations hjemmeside.

Hvis du har spørgsmål om retten til ophold efter de gældende EU-regler om fri bevægelighed, kan du kontakte Styrelsen for International Rekruttering og Integration.  Du kan finde kontaktoplysninger på udlændingemyndighedernes hjemmeside her.

Danske statsborgere i Storbritannien
Med udtrædelsesaftalen sikres også danske statsborgere, der allerede bor i Storbritannien. Du kan få information om den britiske gennemførelse af udtrædelsesaftalen på borgerområdet på det britiske indenrigsministeriums hjemmeside samt læse om afviklingsordningen for EU-borgere i Storbritannien her.

Du kan henvende dig til den danske ambassade i London, hvis du har spørgsmål eller behov for hjælp til dine rettigheder som dansk statsborger i Storbritannien.


Click here for English version.


 

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som britisk statsborger i Danmark

Spørgsmål vedrørende ret til ophold efter gældende EU-regler
Styrelsen for International Rekruttering og Integration
www.nyidanmark.dk/da/Kontakt-os/Kontakt-SIRI
+45 72 14 20 04

Spørgsmål vedrørende ophold efter udtrædelsesaftalen og statsborgerskab
Udlændinge- og Integrationsministeriet
www.uim.dk/brexit/dansk-statsborgerskab-indfodsret
uim@uim.dk
+45 61 98 40 00
 
Spørgsmål vedrørende retten til serviceydelser

Social- og Indenrigsministeriet
www.sim.dk
sm@sm.dk 
+45 72 28 24 00

Spørgsmål vedrørende retten til sundheds- og ældreydelser
Sundheds- og Ældreministeriet
www.sum.dk
sum@sum.dk
+45 72 26 90 00

Spørgsmål vedr. videregående uddannelse under Uddannelses- og Forskningsministeriet og uddannelsesstøtteordninger

Uddannelses- og Forskningsministeriet
www.ufm.dk
ufm@ufm.dk
+45 33 92 97 00

Spørgsmål vedr. grundskole, ungdomsuddannelser, adgang til modermålsundervisning og dagtilbud

Undervisningsministeriet
www.uvm.dk/brexit
uvm@uvm.dk
+45 33 92 50 00

Spørgsmål vedrørende forbrugerforhold
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
www.forbrug.dk/raad-og-rettigheder/brexit/brexit
kfst@kfst.dk
+45 41 71 50 00

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for dig som dansk statsborger i Storbritannien

Spørgsmål vedrørende retten til kontantydelser ved ledighed, sygdom og barsel samt pension, efterløn, børnetilskud og boligstøtte

Din kommune
Sygdom, kontantydelser

Din a-kasse
Efterløn, dagpenge

Udbetaling Danmark               
Kongens Vænge 8
3400 Hillerød
Pensioner: +45 70 12 80 61
Familieydelser: +45 70 12 80 62
Boligstøtte: +45 70 12 80 63
Barselsdagpenge: +45 70 12 80 64

Spørgsmål om ret til ophold
United Kingdom Home Office
Marsham Street
London SW1P 4DF
www.gov.uk/settled-status-eu-citizens-families

Generelle spørgsmål om ophold
Danmarks Ambassade, Storbritannien
55 Sloane Street
London SW1X 9SR
www.storbritannien.um.dk
lonamb@um.dk

Nyttige hjemmesider

Udlændinge- og Integrationsministeriet

EU-oplysningen

EU-Kommissionen

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk
 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen