Spring til indhold

Britiske erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark

Hvis du efter Storbritanniens udtrædelse af EU ønsker at udøve et erhverv, der kræver autorisation (lovreguleret erhverv) i Danmark, kan Brexit have konsekvenser for anerkendelsen af dine kvalifikationer og din adgang til udøvelse af erhvervet i Danmark.

Efter udtrædelsesaftalens godkendelse vil de nuværende EU-regler om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer gælde frem til 31. december 2020. Du vil i den periode have samme rettigheder som i dag. Betingelser for anerkendelse af dine kvalifikationer og autorisation vil først ændre sig fra 1. januar 2021 og frem. 

Du kan finde de relevante oplysninger om danske lovregulerede erhverv, kompetente myndigheder, anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark m.v. her eller kontakte Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Du kan også læse Europa-Kommissionens meddelelse til interessenter om konsekvenser af Brexit for adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv og anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer her.

KONTAKT

Uddannelses-og Forskningsministeriet
Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Bredgade 40
1260 København K
ufm.dk/le/brexit
kontaktpunkt@ufm.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

Uddannelses- og Forskningsministeriets Brexit-hjemmeside
EU-Kommissionen
Styrelsen for Forskning og Uddannelse