Spring til indhold

Ret til grundskole, ungdomsuddannelser og adgang til modermålsundervisning

Alle, der har lovligt ophold i Danmark, vil fortsat have krav på ligestilling med danske statsborgere i forhold til erhvervsuddannelser med hensyn til statstilskud, løntilskud, skolepraktikydelse. Samme gælder på grundskoleområdet i forhold til frie grundskoler, efterskoler og frie fagskoler med hensyn til statstilskud og i forhold til folkeskolen med hensyn til retten til modersmålsundervisning.

Du kan læse mere om grundskole, ungdomsuddannelser og modersmålsundervisning på Børne- og Undervisningsministeriets hjemmeside.