Spring til indhold

Ret til kontantydelser

Efter udtrædelsesaftalens godkendelse vil din ret som allerede herboende britisk statsborger til danske sociale ydelser fortsætte uændret, som var du stadig EU-borger. Det gælder også i forhold til fremtidige begivenheder. Hvis du f.eks. bliver arbejdsløs efter overgangsperiodens udløb, vil din ret til arbejdsløshedsdagpenge eller kontanthjælp svare til den, der gælder for EU-borgere. Din pension optjenes, udregnes og udbetales fortsat efter de regler, der gælder for EU-borgere.