Spring til indhold

Ret til ophold

Efter udtrædelsesaftalens godkendelse vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat have mulighed for ophold i Danmark på vilkår, der overordnet svarer til de vilkår, de har i dag. Udtrædelsesaftalen fastsætter også en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra udtrædelsesdatoen til den 31. december 2020 med mulighed for forlængelse på et eller to år ved fælles beslutning inden den 1. juli 2020. 

Udtrædelsesaftalens afsnit om borgerne træder først i kraft efter overgangsperiodens ophør – indtil da gælder EU-reglerne. Overgangsperioden indebærer, at alle britiske statsborgere, der er lovligt bosiddende i et EU-medlemsland inden overgangsperiodens udløb, vil være omfattet af udtrædelsesaftalen. Det gælder også britiske statsborgere bosat i Danmark. Britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil desuden fortsat kunne udøve retten til fri bevægelighed og tage ophold i et andet EU-medlemsland, indtil overgangsperiodens ophør. 

Alle herboende britiske statsborgere og deres familiemedlemmer vil skulle ansøge om et nyt opholdsdokument, der tjener som bevis for, at indehaveren har ret ophold i medfør af udtrædelsesaftalen. Du kan læse mere om udstedelse af nye opholdsdokumenter i henhold til udtrædelsesaftalen, på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside.