Spring til indhold

Ret til sociale serviceydelser og dagtilbud

Alle, der har lovligt ophold i Danmark, har ret til sociale serviceydelser efter serviceloven. Det drejer sig f.eks. om hjælp og støtte til udsatte børn og voksne, ydelser til personer med handicap og ældre. Dine rettigheder til disse serviceydelser vil ikke blive ændret under udtrædelsesaftalen. Borgere med lovligt ophold i Danmark har ligeledes ret til ydelser efter dagtilbudsloven, herunder plads i en daginstitution, dagpleje mv.

Du kan læse mere om sociale serviceydelser og dagtilbud på Social- og IndenrigsministerietsBørne- og Undervisningsministeriets samt Sundheds- og Ældreministeriets hjemmesider

Der henvises til Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside for spørgsmål angående lovligt ophold efter Brexit.