Spring til indhold

Ret til sundhedsydelser

Efter udtrædelsesaftalens godkendelse vil din ret til danske sundhedsydelser fortsætte uændret, som var du EU-borger.

Alle, der har bopæl i Danmark, har ret til sundhedslovens ydelser. Med bopæl forstås folkeregistrering. Er du britisk statsborger med bopæl i Danmark, vil du derfor have ret til sundhedsydelser i Danmark, også efter Brexit.

Er du britisk arbejdstager med beskæftigelse i Danmark, men uden at være bopælsregistreret i Danmark, har du og dine medforsikrede familiemedlemmer ret til sundhedsydelser i Danmark.

Er du britisk grænsearbejder, dvs. at du har beskæftigelse i Danmark uden at være bopælsregistreret, og du vender tilbage til et andet EU-medlemsland mindst én gang om ugen, har du ret til sundhedsydelser i Danmark. Familiemedlemmer til en grænsegænger har en begrænset ret til sundhedsydelser i Danmark.