Spring til indhold

Ret til videregående uddannelse og uddannelsesstøtte

Som herboende britisk statsborger inden overgangsperiodens udløb vil du have samme mulighed for at studere, som du hidtil har haft i henhold til EU-retten. Det betyder, at du som allerede herboende britisk statsborger som udgangspunkt vil have ret til betalt videregående uddannelse, også selvom du først påbegynder en videregående uddannelse efter overgangsperiodens udløb. 

Du vil kun blive opkrævet deltagerbetaling i det omfang, der i dag opkræves deltagerbetaling fra andre EU- og EØS-borgere. Dette vil gælde for videregående uddannelse under både Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet. Du vil endvidere fortsat have samme ret til SU og andre uddannelsesstøtteordninger til uddannelse i Danmark og udlandet efter de regler, der gælder for EU- og EØS-borgere.

Du kan læse mere om videregående uddannelser og uddannelsesstøtteordninger på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.