Spring til indhold

Hyppigt stillede spørgsmål om tilflytning og studieophold i Storbritannien

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Jeg planlægger at flytte til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Kan jeg det, når jeg er dansk statsborger?

Ja, du kan godt flytte til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Du behøver ikke at søge om tilladelse hos de britiske myndigheder, hvis du ikke vil blive til efter 31. december 2020.

Hvis du ønsker at forblive bosiddende efter 31. december 2020, kan du enten vælge at søge om ”European Temporary Leave to Remain” (Euro TLR) eller under det nye immigrationssystem, der vil være gældende fra januar 2021. Hvis du søger om European Temporary Leave to Remain vil tilladelsen være gyldig til 3 års ophold. Det er gratis at søge om ”European Temporary Leave to Remain”.

Fra januar 2021 indfører Storbritannien et nyt immigrationssystem. Hvis du er dansk statsborger og vil bosætte dig i Storbritannien derefter, skal du søge efter reglerne i det nye system. Det gælder også, hvis du har en ”European Temporary Leave to Remain”, der udløber, efter det nye system bliver indført i januar 2021. Hvis du ikke opfylder kravene i det nye system, skal du forlade Storbritannien, når din ”European Temporary Leave to Remain” udløber.

Ophold i Storbritannien efter 31. december 2020.

Jeg planlægger at flytte til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Kan mine familiemedlemmer, som ikke er EU-borgere, komme med?

Når du har søgt om European Temporary Leave to Remain kan din partner eller andre familiemedlemmer herefter indgive deres ansøgninger. Udløbsdatoen for familiemedlemmers Euro TLR vil være den samme som EU-borgerens, uanset hvornår de har indgivet deres ansøgning.

Hvad er mine rettigheder i Storbritannien, hvis jeg som dansk statsborger flytter til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen?

Hvis du ønsker at forblive bosiddende efter 31. december 2020, kan du enten vælge at søge om ”European Temporary Leave to Remain” eller under det nye immigrationssystem, der vil være gældende fra januar 2021. Hvis du søger om European Temporary Leave to Remain, vil tilladelsen være gyldig til 3 års ophold. Euro TLR giver dig rettighed til at bo, studere og arbejde i UK. Det er gratis at søge om ”European Temporary Leave to Remain”.

Fra januar 2021 indfører briterne et nyt immigrationssystem. Hvis du er dansk statsborger og vil bosætte dig i Storbritannien derefter, skal du søge efter reglerne i det nye system. Det gælder også, hvis du har et ”European Temporary Leave to Remain”, der udløber efter, at det nye system bliver indført i januar 2021. Hvis du ikke opfylder kravene i det nye system, skal du forlade Storbritannien, når din ”European Temporary Leave to Remain” udløber.

Ophold i Storbritannien efter 31. december 2020.

Jeg vil studere i Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg er dansk statsborger?

Hvis du vil tage på studieophold gennem Erasmus+ efter udtrædelsesdatoen, skal du være opmærksom på, at det ikke er sikkert, at Storbritannien deltager i Erasmus+ fremover. Hvis Storbritannien ikke er en del af Erasmus+, vil studieophold i Storbritannien via Erasmus+ ikke være muligt.

Det vil stadig være muligt at tage på studieophold i Storbritannien uden for Erasmus+. Hvis dit studieophold ikke er via en udvekslingsaftale mellem en dansk og en britisk uddannelsesinstitution, men du selv arrangerer det, skal du være opmærksom på, at studieafgifterne på sigt kan blive væsentligt højere end i dag. Storbritanniens regering har meldt ud, at niveauet for studieafgifter for EU-borgere til og med studieåret 2019/20 vil forblive som nu.

Læs mere om, hvad Brexit vil indebære for dig, der er studerende (Uddannelses- og Forskningsministeriet).

Generelle krav til danske statsborgere, som ønsker at bo i Storbritannien efter udtrædelsesdatoen (britiske myndigheder – tekst på engelsk).

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind