Spring til indhold

Hyppigt stillede spørgsmål om rejser

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Jeg flyver til (eller fra) Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Gælder min billet stadig?

Jeg flyver fra  Danmark til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Hvad er mine rettigheder?

Din billet vil som udgangspunkt også gælde, efter at Storbritannien er trådt ud af EU.

På længere sigt er det ikke sikkert, at du kan bruge en billet, du har købt til en rejse efter 24. oktober 2020. De EU-regler, som sikrer, at din billet gælder efter udtrædelsesdatoen, sikrer nemlig kun flyvninger mellem UK og EU til den 24. oktober 2020.

Du bør dog kontakte luftfartsselskabet for at sikre dig, at afgangstiderne ikke er blevet ændret.

Du kan holde dig orienteret på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Jeg flyver fra Danmark til Storbritttanien efter udtrædelsesdatoen. Hvad er mine rettigheder?

Dine rettigheder vil være uændret, når du rejser med fly fra Danmark til UK efter Brexit. Selvom UK efter Brexit bliver tredjeland i forhold til EU, vil det ikke påvirke dine passagerrettigheder, når du rejser fra et EU-medlemsland, såsom Danmark, til UK.

Du kan holde sig orienteret på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.

Jeg flyver fra Storbritannien til Danmark efter udtrædelsesdatoen. Hvad er mine rettigheder?

Dine rettigheder vil i princippet være uændret, når du rejser med fly fra UK til Danmark efter den 31. januar 2020. Efter Brexit vil UK være et tredjeland i forhold til EU. Det betyder, at du ikke længere har rettigheder EU’s flypassagerrettighedsforordning i tilfælde af flyaflysninger, lange forsinkelser og boardingafvisninger. Her vil dine rettigheder efter Brexit være bestemt af britisk lovgivning. De britiske myndigheder har tilkendegivet, at man vil følge EU’s regler om flypassagerrettigheder, hvorfor dine rettigheder principielt vil være uændret.

Såfremt du vælger at flyve med et EU-luftfartsselskab fra UK til Danmark, vil du stadig være omfattet af de rettigheder, der er fastsat i EU’s flypassagerrettighedsforordning.

Du kan holde sig orienteret på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.


Skal jeg igennem ekstra sikkerhedskontrol, hvis jeg flyver til (eller fra) Storbritannien efter udtrædelsesdatoen?

Ved flyvninger fra EU til en lufthavn i UK, hvor du skal skifte til et andet fly (transfer), skal du igennem en ny sikkerhedskontrol i lufthavnen i UK. Dette gælder allerede i dag og har ikke forbindelse til Brexit.

Ved flyvninger fra UK til en dansk lufthavn, hvor du skal skifte til et andet fly (transfer), skal du ikke gennem en ny sikkerhedskontrol i den danske lufthavn. Du skal imidlertid være opmærksom på, at dette kan forholde sig anderledes i andre EU-lande. Derfor bør du undersøge forholdene, hvis du flyver fra UK og skal skifte fly i et andet EU-land end Danmark.

 

Er jeg dækket af det blå sygesikringskort, hvis jeg rejser til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen?

Efter udtrædelsesdatoen er du ikke dækket gennem det blå sygesikringskort, når du er i Storbritannien. Det anbefales derfor, at du tegner en privat rejseforsikring.

Læs mere om Brexit og sundhedsydelser. (Styrelsen for Patientsikkerhed)

Skal jeg have et visum, hvis jeg er dansk statsborger og rejser til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen?

Nej, danske statsborgerne kan rejse til Storbritannien uden visum.

Selve proceduren for indrejse vil være uændret, og du kan benytte dig af e-gates ligesom i dag. Dette gælder indtil 31. december 2020.

Læs mere om indrejse i Storbritannien efter udtrædelsesdatoen (på engelsk).

Skal jeg betale told og afgifter af varer jeg har købt i Storbritannien, når jeg kommer hjem fra en rejse efter udtrædelsesdatoen?

Du skal betale told og afgifter af varer, du tager med til eget forbrug, når du ankommer til Danmark fra Storbritannien efter udtrædelsesdatoen. Det gælder, hvis du har købt varer for over 3.250 kr. og ankommer med fly eller skib, eller hvis du har købt varer for over 2.250 kr. og ankommer med andre transportformer.

Læs mere om rejser uden for EU på Skatteforvaltningens hjemmeside.

Kan jeg tage mit kæledyr med, hvis jeg rejser til Storbritannien efter udtrædelsesdatoen?

Du kan rejse til Storbritannien med dit kæledyr, også efter udtrædelsesdatoen.

Vær særligt opmærksom på følgende ved rejse med kæledyr til Storbritannien:

  • Du skal i rigtig god tid undersøge, hvilke krav Storbritannien stiller til indrejse med et kæledyr. Undersøg f.eks. om din hund skal have et certifikat med på rejsen, om du skal have tilladelse, om det koster penge, eller om din hund skal i karantæne eller vaccineres, behandles og testes for sygdomme inden afrejse.
    Kontakt den veterinære myndighed eller den danske ambassade for nærmere information.
  • Vær desuden særligt opmærksom på indførelseskravene, hvis du ikke rejser direkte til Storbritannien men via andre lande, f.eks. EU-lande.

Læs de britiske myndigheders vejledning om at rejse med kæledyr efter udtrædelsesdatoen

Kan jeg tage mit kæledyr med, hvis jeg rejser fra Storbritannien til Danmark efter udtrædelsesdatoen?

Efter udtrædelsesdatoen kan du kun rejse til Danmark fra Storbritannien med dit kæledyr, hvis det er muligt efter de ikke-kommercielle regler. Efter et Brexit uden en aftale vil Storbritannien være et ikke-listet tredjeland, og kommerciel indførsel til EU og Danmark vil være forbudt.

Fødevarestyrelsen i Danmark har følgende vejledninger til rejser med hund, kat, fritte eller fugl til Danmark fra Storbritannien efter udtrædelsesdatoen:

Vær opmærksom på, at de krav som du skal opfylde for at rejse hjem til Danmark fra Storbritannien, eventuelt kan være skrappere end de krav, som du skal opfylde for at rejse derover.

Læs mere om at rejse med kæledyr på Fødevarestyrelsens hjemmeside

Kan jeg tage jagttrofæer med til Danmark, hvis jeg rejser til Storbritannien og deltager i en jagt efter udtrædelsesdatoen?

Jagttrofæerne skal du indføre efter reglerne for import af jagttrofæer fra tredjelande.  Læs om kravene til import af jagttrofæer på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind