Spring til indhold

Køb og salg af varer til og fra Storbritannien

Hvis din virksomhed eksporterer eller importerer varer til/fra Storbritannien, vil Storbritanniens beslutning om at forlade EU få konkrete konsekvenser for din virksomhed. Konsekvenserne afhænger af, om Storbritannien og EU indgår en aftale, og i så fald hvad man bliver enig om i aftalen.

Hvis der ikke kommer en aftale, skal du særligt være opmærksom på, at varer, der eksporteres og importeres til og fra Storbritannien, skal fortoldes efter den britiske udtræden, hvilket du kan læse mere om her. Du bør derfor undersøge toldreglerne for import og eksport ud af EU, ligesom du skal importør- og eksportørregistreres, hvis du ikke i forvejen handler med lande uden for EU. Du skal også være opmærksom på, at Storbritannien ikke længere vil være dækket af de fælles EU-momsregler.

Storbritannien vil også få mulighed for ny produktregulering og -standarder. Du bør derfor holde dig løbende opdateret om krav til certificering, emballering mv. hos de britiske myndigheder.

Godkendelse eller markedsføringstilladelser udstedt af britiske myndigheder vil heller ikke gælde. Du bør derfor undersøge mulighederne for at få en godkendelse fra en myndighed i et andet EU-land.

Derudover skal du også være opmærksom på, at Storbritannien kan lave andre regler for forbrugerbeskyttelse. Hold derfor løbende øje med de britiske forbrugerregler.

Læs mere om Kommissionens forberedelser på Brexit her. Du kan læse mere om, hvilke overordnede regler, der gælder for handel i WTO-samarbejdet her.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Spørgsmål om, hvad Brexit betyder for din virksomhed

Nyttige kontakter

Generelle spørgsmål vedr. erhvervsvilkår, produktkrav, tjenesteydelser, selskabsret, revision, regnskab m.m.
Erhvervsstyrelsen
https://erhvervsstyrelsen.dk/brexit-handel-med-storbritannien
erst@erst.dk  
+45 72 20 00 30

Spørgsmål vedrørende patenter og varemærker 

Patent- og Varemærkestyrelsen
www.dkpto.dk
pvs@dkpto.dk
+45 43 50 83 01


Spørgsmål vedrørende konkurrenceregler, offentlige udbud m.m.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
https://www.kfst.dk/faq/udbud/nyt-udbud/fase-1/hvor-finder-jeg-svar-paa-spoergsmaal-om-brexit-og-offentlige-udbud/
kfst@kfst.dk
+45 41 71 50 00

Spørgsmål vedrørende banker, forsikring, pension, betalingstjenester m.m.
Finanstilsynet
www.finanstilsynet.dk
brexit@ftnet.dk  
+45 33 55 82 82

Spørgsmål vedrørende søfart
Søfartsstyrelsen
https://www.soefartsstyrelsen.dk/Vaekst/Brexit
sfs@dma.dk
+45 72 19 60 00

Spørgsmål vedrørende produktsikkerhed og autorisationer
Sikkerhedsstyrelsen
https://www.sik.dk/erhverv/produkter/nyheder/brexit-naermer-sig-tag-dine-forholdsregler-nu
sik@sik.dk
+45 33 73 20 00

Spørgsmål vedrørende told mv.
Toldstyrelsen
www.skat.dk/brexit
www.toldst.dk/brexit
Kontakt Toldstyrelsen
+45 72 22 12 12

Spørgsmål vedrørende moms og punktafgifter mv.
Skattestyrelsen
www.skat.dk/brexit
Kontakt Skattestyrelsen
+45 72 22 18 18

Spørgsmål vedrørende fødevarer, foder, levende dyr og rejser med kæledyr
Fødevarestyrelsen
www.fvst.dk/brexit
Kontakt Fødevarestyrelsen
+45 72 27 56 26

Spørgsmål vedrørende kemikalier, affald og handel med truede arter
Miljøstyrelsen
www.mst.dk/brexit
mst@mst.dk
+45 72 54 40 00

Spørgsmål vedrørende planter, frø, korn, træemballage og landbrugsvarer med licenspligt
Landbrugsstyrelsen
https://lbst.dk/virksomheder/import-og-eksport/brexit-hvad-betyder-det-for-dig-i-tilfaelde-af-eventuel-no-deal/  
mail@lbst.dk
+45 33 95 80 00

Yderligere information om import af landbrugsvarer med licenspligt hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere information om eksport af landbrugsvarer med licenspligt hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere generel information om import og eksport af planter, frø m.m. hos Landbrugsstyrelsen samt specifik information til sortsejere og frøproducenter om betydningen af Brexit hos Landbrugsstyrelsen.

Yderligere information om optagelse på sortslisten hos Landbrugsstyrelsen

Spørgsmål vedrørende fisk
Fiskeristyrelsen
www.fiskeristyrelsen.dk 
mail@fiskeristyrelsen.dk
+45 72 18 56 00

 

Nyttige hjemmesider

Brexit-tjeklisten
Virksomhedsguiden
Dansk Industris Brexit Toolkit
Dansk Erhvervs Brexit-tjekliste
Kommissionen


Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Tjek DIN VIRKSOMHED

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

TJEK DIN VIRKSOMHED

Prøv Brexit-tjekliste, hvor du kan få et nøjere indblik i, hvad Storbritanniens beslutning om at træde ud af EU kan betyde for din virksomhed.

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen