Spring til indhold

Hvad er Brexit?

Brexit er betegnelsen for Storbritanniens udtræden af EU, men dækker også over det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien, som skal forhandles efter selve den britiske udtræden.

Den 23. juni 2016 stemte den britiske befolkning om, hvorvidt Storbritannien skulle forlade EU. Resultatet var et flertal for at forlade EU: 48,11 procent stemte ”remain” - 51,89 procent stemte ”leave”.

Den 29. marts 2017 meddelte Storbritannien officielt, at Storbritannien ønsker at forlade EU. Erklæringen til EU blev indgivet under artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Den proces giver som udgangspunkt to år til at gennemføre Storbritanniens udtrædelse. Den oprindelige udtrædelsesdato var derfor den 29. marts 2019. De 27 resterende EU-medlemslande besluttede på anmodning fra den britiske regering i henholdsvis marts, april og oktober 2019 at udskyde udtrædelsesdatoen, og Storbritannien forlod EU den 31. januar 2020.

Den britiske regering og de 27 resterende EU-medlemslande blev i november 2018 enige om en udtrædelsesaftale, der fastsætter betingelserne og reglerne for, hvordan Storbritannien forlader EU. I oktober 2019 enedes den britiske regering og de 27 resterende EU-lande om revisioner til dele af aftalen. Denne reviderede udtrædelsesaftale blev i januar 2020 godkendt af det britiske parlament og af Europa-Parlamentet. Du kan finde udtrædelsesaftalen på EU-Kommissionens hjemmeside. Aftalen indebærer bl.a., at en overgangsperiode skal træde i kraft på udtrædelsesdatoen og løbe frem til udgangen af 2020, med mulighed for et eller to års forlængelse ved fælles beslutning inden 1. juli 2020. I den periode vil Storbritannien ikke længere være EU-medlem og derfor ikke være repræsenteret i EU’s institutioner, men alle EU’s regler vil stadig gælde for britiske borgere og virksomheder. Samtidig vil man i overgangsperioden kunne forhandle om, hvordan det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien skal se ud. Du kan læse mere om, hvad der forhandles om her.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen