Spring til indhold

Det fremtidige forhold

Det er forventningen, at det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU skal reguleres i en ny aftale. Aftalen skal bl.a. regulere handlen og det økonomiske samarbejde, når Storbritannien ikke længere er en del af EU og det indre marked. Endvidere er det ambitionen for begge parter at etablere et tæt udenrigspolitisk partnerskab. Med den britiske udtræden af EU den 31. januar 2020 er næste fase af Brexit begyndt med disse forhandlinger om det fremtidige forhold mellem EU og Storbritannien.

Der findes forskellige modeller for økonomisk tilknytning til EU: fra EØS-landenes (eks. Norge) deltagelse i det indre marked over toldunion til mere klassiske frihandelsaftaler, som EU fx har forhandlet med Japan og Canada. Fælles for modellerne er, at jo dybere en adgang til EU’s indre marked et partnerland har, jo flere af EU’s regler skal partnerlandet efterleve. Dvs. at der skal være en balance mellem rettigheder og pligter.

Den politiske erklæring, der er vedlagt udtrædelsesaftalen, udstikker rammerne for forhandlingerne om det fremtidige forhold. Der lægges op til et tæt økonomisk partnerskab med en omfattende og ambitiøs frihandelsaftale, der sikrer fair konkurrencevilkår mellem britiske og danske og europæiske virksomheder på det indre marked, samt en fiskeriaftale. Endvidere lægges der op til et tæt partnerskab inden for det udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske område samt et tæt politi- og strafferetligt samarbejde.

EU-Kommissionen forhandler med Storbritannien på vegne af EU og på grundlag af et forhandlingsmandat fra medlemslandene.

KONTAKT

Udenrigsministeriet
brexitinfo@um.dk

 

NYTTIGE HJEMMESIDER

EU-oplysningen
Kommissionen