Spring til indhold

Dansk Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed

I forbindelse med etableringen af enheden for religions- og trosfrihed i Udenrigsministeriet er der oprettet et kontaktforum for den danske ressourcebase og særligt interesserede i den danske indsats til fordel for religions- og trosfrihed i udlandet. Hensigten er at samle danske aktører fra trosbaserede og sekulære civilsamfundsorganisationer, forskerverdenen, religiøse institutioner og andre, der ønsker at bidrage til arbejdet med at fremme religions- og trosfrihed i udlandet. Der afholdes møder i kontaktforum for religions- og trosfrihed ca. to gange årligt. Tidligere møder har været afholdt i januar 2018, juni 2018, februar 2019 og oktober 2019.

    

Information til kommende møder vil blive opslået på denne side. Ønsker du at modtage kommende  invitationer direkte på mail, så skriv til JTFM@UM.DK med angivelse af ’Kontaktforum for religions- og trosfrihed’ i emnelinjen.

Det seneste møde i Regeringens Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed blev afholdt som webinar den 29. maj 2020. Se fanen "Webinar om Covid-19 og FoRB" for mere information og link til video af webinaret.

Det forrige møde i Regeringens Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed blev afholdt den 8. oktober 2019 i Folketingets Fællessal med deltagelse af omkring 100 deltagere fra trosbaserede organisationer, forskere, religiøse ledere, politikere og civilsamfundet generelt. Mødet blev afholdt i forlængelse af det dansk finansierede internationale ekspertseminar om identifikation af positive synenergier mellem religions- og trosfrihed og ligestilling ved brug af FN’s Verdensmål.