Spring til indhold

Dansk Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed

I forbindelse med etableringen af enheden for religions- og trosfrihed i Udenrigsministeriet er der oprettet et dansk kontaktforum for den danske ressourcebase og særligt interesserede i det danske bagland i den danske indsats til fordel for religions- og trosfrihed i udlandet. Hensigten er at samle danske aktører fra trosbaserede og sekulære civilsamfundsorganisationer, forskerverdenen, religiøse institutioner og andre, der ønsker at bidrage til arbejdet med at fremme religions- og trosfrihed i udlandet. Der afholdes møder i kontaktforum for religions- og trosfrihed ca. to gange årligt. Tidligere møder har været afholdt i januar 2018, juni 2018, februar 2019, oktober 2019 og maj 2020.
    
Information og invitationer til kommende møder udsendes direkte på e-mail. Tilmeld dig til listen på JTFM@UM.DK med angivelse af ’Kontaktforum for religions- og trosfrihed’ i emnelinjen.

 

Det seneste møde i Regeringens Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed blev afholdt som webinar den 29. maj 2020. Se fanen "Webinar om Covid-19 og FoRB" for mere information og link til video af webinaret.

 

Det forrige møde i Regeringens Kontaktforum for Religions- og Trosfrihed blev afholdt den 8. oktober 2019 i Folketingets Fællessal med deltagelse af omkring 100 deltagere fra trosbaserede organisationer, forskere, religiøse ledere, politikere og det danske civilsamfund generelt. Mødet blev afholdt i forlængelse af det dansk finansierede internationale ekspertseminar om identifikation af positive synenergier mellem religions- og trosfrihed og ligestilling ved brug af FN’s Verdensmål.