Spring til indhold

Rapport: Promoting Freedom of Religion or Belief and Gender Equality in the Context of Sustainable Development Goals

Danmark lancerede i marts 2019 som led i dansk medlemskab af Menneskerettighedsrådet et etårigt ekspertprojekt om positive synergier mellem FoRB og ligestilling med brug af FN's Verdensmål.

Projektet var et samarbejde mellem Danmark, Norge, FN’s Specialrapportør for FoRB, FN’s Befolkningsfond, Sekretariatet for FN’s Højkommissær for Menneskerettigheder (OHCHR), Dansk Institut for Menneskerettigheder og Stefanus Alliancen.

Projektet samlede en række eksperter fra hele verden, forskellige trossamfund og ikke-troende organisationer. Sammen skulle de identificere positive synergieffekter og konkrete projekter imellem FoRB og ligestilling ved brug af følgende af FN’s Verdensmål om Bæredygtig Udvikling: Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse, Verdensmål 13 om klima, Verdensmål 3 om sundhed og trivsel, samt Verdensmål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner.

 

Den internationale ekspertgruppe mødtes første gang i Genève i marts 2019 og anden gang i Oslo i maj 2019 til en tematisk workshop om Verdensmål 4 om kvalitetsuddannelse og Verdensmål 16 om fred, retfærdighed og stærke institutioner. Tredje gang ekspertgruppen mødtes var i København i oktober 2019 til en tematisk workshop om Verdensmål 3 om sundhed og trivsel og Verdensmål 13 om klima. Den internationale ekspertgruppe afsluttede processen med et møde i New York i november 2019. 

 

Resultatet af ekspertgruppens arbejde blev brugt til at spille ind i FN's Specialrapportørs tematiske drøftelse af FoRB i anledningen af FN's Menneskerettighedsråds samling i starten af marts 2020. Specialrapportørens rapport om kønsbaseret vold og diskrimination i troens eller religionens navn kan læses her (A/HRC/43/48).

 

Marie Juul Petersen fra Institut for Menneskerettigheder har på baggrund af ekspertprocessen udarbejdet rapporten "Promoting Freedom of Religion or Belief and Gender Equality in the Context of the Sustainable Development Goals: A Focus on Access to Justice, Education and Health". Rapporten indeholder refleksioner fra ekspertprocessen og kan læses her.

Forfatteren har også beskrevet processen i et kortere ekstrakt på Universal Rights Groups (URG) hjemmeside her

.