Spring til indhold

Rapport: Unlocking the Potential of Interreligious Dialogues for Sustainable Development

Enheden for Religions- og trosfrihed fik i februar 2019 organisationen Sustainia til at udarbejde en rapport om inter-religiøse dialogers potentiale til at nå FN’s Verdensmål inden 2030.

Rapporten undersøger inter-religiøse dialogers potentiale til at nå Verdensmålene som en del af et nyt paradigme, hvor religion anses for at være en afgørende ’medaktør’ i den globale udvikling. Rapporten konkluderer, at inter-religiøse dialoger, der fokuserer på fællesmål snarere end teologiske stridsspørgsmål, har potentiale til løse fælles udfordringer og styrke gennemslagskraften af Verdensmålene. Det kan have en positiv afsmittende effekt på inter-religiøs tolerance og religions- og trosfrihedsudfordringer globalt.

Rapporten samler bedste praksis-sager på inter-religiøse dialoger centreret om Verdensmålene, hvor den inter-religiøse dialog foregår mellem en eller flere religioner på regionalt eller lokalt plan. Rapporten opstiller en prioriteret liste over Verdensmålene efter deres relevans for inter-religiøs dialog: 16 (Fred, retfærdighed og stærke institutioner), 5 (Ligestilling mellem kønnene), 2 (Stop sult), 4 (Kvalitetsuddannelse) og 3 (Sundhed og trivsel). Rapporten afslutter med fremtidsperspektiver og forslag til Udenrigsministeriet og regeringens indsats for religions- og trosfrihed fremadrettede formål om at sikre religions- og trosfrihed globalt.

Klik her for at læse rapporten.