Spring til indhold

Danmark i EU i 40 år

Den 2. oktober 2012 var det 40 år siden, at 63,3 % af danskerne stemte ja til dansk tiltrædelse til EF. Den 1. januar 1973 tiltrådte Danmark herefter EF.

I løbet af de seneste 40 år har samarbejdet udviklet sig fra at være et primært økonomisk fællesskab med fokus på et indre marked til i dag også at omfatte mange andre politiske områder. I dag behandler ti rådsformationer således en lang række spørgsmål fra udenrigspolitik, over økonomisk politik til miljøpolitik.

I løbet af de seneste år har EU udviklet sig meget, som reaktion på den økonomiske og finansielle krise. Gennem institutionelle forandringer og konkrete tiltag forsøges det fra europæisk hold at modvirke fremtidige kriser og samtidig bidrage til, at Europa kommer ud af den nuværende krise ved at få skabt vækst og beskæftigelse.

EU har løbende vist sin tiltrækningskraft. Siden Danmark blev medlem er samarbejdet gået fra at omfatte ni medlemmer til i dag at bestå af 27 medlemslande. Danmark har i løbet af de sidste 40 år været formand syv gange – senest i første halvdel af 2012.

"" 

 

Folkeafstemning om Danmarks tilslutning til EF i 1972. Her fra Maglegårdsskolen i Gentofte.

Foto: Polfoto / Tage Christensen 

 

""
Statsminister Jens Otto Krag i selskab med finansminister Henry Grünbaum på valgaftenen 2. oktober 1972.
Foto: Polfoto / Erik Gleie
""
Valgplakat Hans Bendix, 1972.
""
Valgplakat Folkebevægelsen imod EF, 1972.